usnesení č. 437

vlada.cz
  • No tags were found...

usnesení č. 437

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 6. dubna 2009 č. 437ke Zprávě o plánu realizace Projektu KampusUniverzity J. E. Purkyně v Ústí nad LabemVládaI. bere na vědomí Zprávu o plánu realizace Projektu Kampus UniverzityJ. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obsaženou v části III materiálu č.j. 443/09;II. schvaluje změnu závazných ukazatelů Programu 233 340 Rozvoj materiálnětechnické základny veřejných vysokých škol v souvislosti se změnou ukazatelů v částiPodprogram 233 34H Rozvoj materiálně technické základny Univerzity J. E. Purkyněv Ústí nad Labem uvedených v příloze tohoto usnesení;III. ukládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy1. postupovat v souladu s doporučeními obsaženými v části II materiáluč.j. 443/09,2. v rámci výdajových limitů státního rozpočtu kapitoly 333 - Ministerstvoškolství, mládeže a tělovýchovy v jednotlivých letech zajistit finanční krytí a realizaciProgramu 233 340 Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých školv souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějšíchpředpisů a vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financováníprogramů reprodukce majetku.Provede:ministr školství,mládeže a tělovýchovyPředseda vládyIng. Mirek Topolánek, v. r.

More magazines by this user
Similar magazines