Přednáška 6

fzp.ujep.cz
  • No tags were found...

Přednáška 6

Vizualizace a zvýraznění rastrových datAniž bychom měnili obsah dat, můžeme jednoduchými prostředky změnitjejich vzhled a usnadnit si tak práci.Lze potom snáze identifikovat jevyna snímku nebo rastrová data lépeprezentovat.Úpravy se mohou týkat:• výběru barevné škály• roztažení histogramu• => zvýšení/snížení kontrastu a jasu• nastavení průhlednosti• nastavení transparentního okolí• …Vizualizace a zvýraznění rastrových dat - multispektrálníU multispektrálních rastrových dat (obsahují více než jeden barevný kanál)musíme zvolit pro každý ze 3 (vybraných) kanálů (pásem) odpovídající základníbarevnou složku (R G B). Multispektrální snímek je potom zobrazen v nepravýchbarvách. Volba kanálů a přiřazení některého ze 3 základních barevných kanálůse řídí obecnými zvyklostmi, spektrálními charakteristikami pásem nebopožadavkem na zvýrazněný jev.Vizualizace a zvýraznění rastrových dat- monochromatická dataObsahují pouze jeden barevný kanál. V některých rysech podobnéreklasifikaci, na rozdíl od reklasifikace nedochází k faktickým změnám vrastrových datech, mění se jen způsob zobrazení dat, data zůstávají stálestejná.(Stejný postup zvýraznění lze použít nezávisle na každém barevnémkanále a zvýraznit tak i data multispektrální.)Histogram udává četnost každé hodnotyv rastru. Je vidět že není dostatečněvyužito celého dynamického rozsahuzvolené barevné škály.6


Vizualizace a zvýraznění rastrových dat- monochromatická dataVizualizace a zvýraznění rastrových datA – neupravený histogramB – logaritmická přenosová funkceC – kvadratická přenosová funkceD – exponenciální přenosová funkceE – inv. logaritmická přenosová funkceF – přenosová funkce s vyrovnáním histogramuDN – původní rozsah hodnotDN' – roztažený rozsah hodnotVizualizace a zvýraznění rastrových dat•neroztažený histogram•lineárně roztažený histogram•vyrovnaný histogram•nelineárně roztažený histogram•.....7


Prostorové operace s rastry – změny prostorového umístění• v odůvodněnýchpřípadech možné použít• obvykle není při kvalitněprovedenémgeoreferencování rastrunení potřeba9

More magazines by this user
Similar magazines