Stáhnout - Buderus

buderus.cz

Stáhnout - Buderus

Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla44.5.3 Požadavky na protihlukovou ochranuVysvětlivky k protihlukové ochraně sloužík orientaci ve fázi projektování. Při kritickýchinstalacích doporučujeme přizvat příslušnéhoodborníka.Základy a pojmy z akustikyV tabulce 14 jsou objasněny nejdůležitější základy a pojmyz akustiky, které se vyskytují v dalším textu.PojemZvukAkustickývýkon/HladinaakustickéhovýkonuAkustickýtlakHladinaakustickéhotlakuVyzařovánízvukuTab. 14VysvětleníKaždý zdroj hluku, ať už se jedná otepelné čerpadlo, auto nebo letadlo,generuje určité množství zvuku.Vzduch se přitom kolem zdroje hlukurozkmitá a tlak se vlnovitě šíří. Tatotlaková vlna rozkmitá při dosaženílidského ucha ušní bubínek, což vytvářívnímatelné tóny. Jako míra pro zvukpřenášený vzduchem se používajítechnické výrazy akustický tlak aakustický výkon.Veličina typická pro akustický zdroj,kterou lze stanovit pouze početně nazákladě měření. Vyjadřuje součetakustické energie, která se šíří všemisměry. Sledujeme-li celkový vyzářenýakustický výkon a vztáhneme-li jej naobalovou plochu v určité vzdálenosti,zůstane hodnota vždy stejná. Podlehladiny akustického výkonu lzepřístroje akusticky vzájemněsrovnávat.Vzniká tam, kde zdroj hluku rozkmitávzduch a tím změní tlak vzduchu. Čímje změna tlaku vzduchu větší, tím jehluk vnímán jako hlasitější.Měřicí veličina, vždy závislá navzdálenosti k akustickému zdroji asměrodatná např. pro dodrženíimisních požadavků.Měří a udává se v decibelech (dB). Prosrovnání: Hodnota 0 dB představujepřibližně dolní mez slyšitelnosti.Zdvojnásobení hladiny, např. druhým,stejně hlasitým zdrojem zvuku,odpovídá zvýšení o 3 dB. Abyprůměrné lidské ucho pociťovalo hlukjako dvojnásobně hlasitý, musí býtvyzařování zvuku nejméně o 10 dBsilnější.Glosář „Základy akustiky“6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 37

More magazines by this user
Similar magazines