Stáhnout - Buderus

buderus.cz

Stáhnout - Buderus

Příklady zařízení5Komponenty topného systému• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení SplitLogatherm WPLS .. Comfort– Regulační přístroj Logamatic HMC30 ve vnitřním modulu• elektrická topná vložka, ve vnitřním modulu (9 kW)• akumulační zásobník Logalux P50 W (vhodný pro chlazení)nebo P120 W• bivalentní zásobník teplé vody Logalux SMH400/500 E• přepínací ventil teplé vody• solární stanice Logasol KS01• solární regulace Logamatic SC20• solární kolektory, např. SKN4.0 nebo SKS4.0• jeden nesměšovaný otopný okruh• jeden směšovaný otopný okruhCharakteristika• Příprava teplé vody se uskutečňuje v bivalentnímzásobníku teplé vody (solární zásobník). Tento zásobníkje ohříván jak z tepelného čerpadla, tak ze solárníchkolektorů.• Regulace systému je zajištěna prostřednictvím regulačníhopřístroje Logamatic HMC30 ve vnitřním modulu. Solárnízařízení je regulováno solární regulací Logamatic SC20.• Čerpadlo vytápění primárního okruhu ohřívá akumulačnízásobník a horní topnou spirálu solárního zásobníku.• Čerpadla vytápění sekundárního okruhu zásobují připojenéotopné okruhy teplem z akumulačního zásobníku.Popis funkcePři monoenergetickém způsobu provozu zařízení s tepelnýmčerpadlem vzduch-voda se výroba tepla k vytápění zajišťujetepelným čerpadlem a – je-li to nutné – elektrickou topnouvložkou.Tepelné čerpadlo nahřívá jak solární zásobník, tak iakumulační zásobník. Elektrický dohřev potřebný v závislostina výkonu se uskutečňuje elektrickou topnou vložkou.Z akumulačního zásobníku jsou zásobovány teplem otopnéokruhy.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 57

More magazines by this user
Similar magazines