Stáhnout - Buderus

buderus.cz

Stáhnout - Buderus

Příklady zařízení5Komponenty topného systému• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení SplitLogatherm WPLS .. Light– Regulační přístroj Logamatic HMC30 ve vnitřní jednotce• druhý zdroj tepla• termohydraulický rozdělovač pro druhý zdroj tepla• akumulační zásobník Logalux P50 W (vhodný pro chlazení)nebo P120 W• zásobník teplé vody Logalux SH290 RW• přepínací ventil teplé vody• jeden nesměšovaný otopný okruh• jeden směšovaný otopný okruhCharakteristika• Dodatečně je k dispozici externí zdroj tepla, který podporujeprovoz vytápění a ohřev teplé vody při špičkové zátěži.• Samostatný zásobník teplé vody, tak i akumulační zásobníkse jako oddělovací zásobník zapojuje mezi tepelnéčerpadlo a místo spotřeby.• Při dimenzování expanzní nádoby musí být zohledněnobjem otopné vody akumulačního zásobníku.• Regulace systému je zajištěna prostřednictvím regulačníhopřístroje Logamatic HMC30 ve vnitřní jednotce.• Akumulační zásobník zásobuje teplem jak nesměšovaný,tak i směšovaný otopný okruh.Popis funkcePři paralelně nebo částečně paralelně bivalentním způsobuprovozu zařízení s tepelným čerpadlem vzduch-voda seuskutečňuje zásobování otopných okruhů teplem, vedletepelného čerpadla ještě druhým zdrojem tepla. Požadovanéteplo se přitom v základní zátěži pokrývá tepelnýmčerpadlem, zatímco pokrytí špičkové zátěže se uskutečňujeparalelně nebo alternativně pomocí druhého zdroje tepla.3-cestný směšovací ventil ve vnitřní jednotce umožňuje, abydruhým zdrojem tepla proudila otopná voda pouze v případěpotřeby a potřebné teplo bylo k otopné vodě přimícháváno.Relé 230 V, které je ovládáno regulačním přístrojemLogamatic HMC30, zapíná a vypíná druhý zdroj tepla pomocíbeznapěťového relé.Příprava teplé vody se uskutečňuje tepelným čerpadlema v případě potřeby druhým zdrojem tepla.Systémy, u kterých nelze očekávat problémy s hlukem připroudění (např. při výkonu druhého zdroje tepla < 1,5násobekjmenovitého tepelného výkonu tepelného čerpadla) neboovlivnění regulace čerpadla, je možné instalovat beztermohydraulického rozdělovače.Stacionární kotel se instaluje s termohydraulickýmrozdělovačem, aby byly zajištěny provozní podmínky.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 67

More magazines by this user
Similar magazines