16. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2009 ... - AIP ČR

aipcr.cz

16. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2009 ... - AIP ČR

16. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUMINOVACE 2009PLENÁRNÍ SEKCE„REFORMA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJEA INOVACÍ V ČR, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE“Jednací sál Valdštejnského paláce, Senát Parlamentu ČR,Valdštejnské nám. 4, Praha 1Úterý 1. 12. 2009Jednání moderuje Petr Křenek, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.9.30 – 10.00Registrace10.00 – 10.20ZahájeníPavel Švejda, předseda programového a organizačního výboruINOVACE 2009Zástupce Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, SenátParlamentu ČR10.20 – 10.35Reforma systému VaVaI v ČRMarek Blažka, Rada pro výzkum, vývoj a inovace10.35 – 10.50Výzkum, vývoj a inovace na VŠ v ČRPavel Švejda, Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.10.50 – 11.05Enterprise Europe Network – transfer znalostí a síť pro inovaceDaniela Váchová, Technologické centrum AV ČR11.05 – 11.20EUREKA a Eurostars – evropské programy podporující VaVaISvatopluk Halada, Sekretariát EUREKA, Brusel, Belgie11.20 – 11.35Podpora eko-inovací a environmentálních technologií v ČRRut Bízková, Ministerstvo životního prostředí– 3 –


11.35 – 12.00Diskuze12.00 – 12.30Přestávka (Jičínský salonek)12.30 – 12.50Aktuální úkoly Mezinárodního centrapro vědeckotechnické informaceVladimír A. Fokin, ICSTI, Moskva, Ruská federace12.50 – 13.10Aktuální úkoly Běloruského inovačního fonduAnatolij P. Grišanovič, Běloruský inovační fond, Minsk, Bělorusko13.10 – 13.30Mezinárodní spolupráce SRN ve vědě a technologiíchErika Rost, Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum, Bonn, SRN13.30 – 13.50Třetí generace vědeckých parků – základ budoucího úspěchuIlkka Kakko, Global Oasis Network, Joensuu, Finsko13.50 – 14.00Závěry plenární sekcePetr Křenek14.00 – 15.00Raut (Jičínský salonek)❖ ❖ ❖16.00Vernisáž výstavní části se křtem CD ROM Technologický profilČR, verze 10 (4. patro budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1)18.00Setkání s vystavovateli a účastníky INOVACE 2009(Klub techniků ČSVTS, 1. patro, Novotného lávka 5, Praha 1)– na pozvánky– 4 –


16. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUMINOVACE 2009ENTERPRISE EUROPE NETWORK– transfer znalostí a síť pro inovaceTechnologické inovační centrum ČKD Praha,Klečákova 5/347, Praha 9Středa 2. 12. 2009Jednání moderuje Marcela Příhodová, TC AV ČR9.00 – 9.30Registrace9.30 – 9.50Inkubátory a Enterprise Europe Network v ČRPetr Hladík, Technologické centrum AV ČR9.50 – 10.10Vědeckotechnický park PlzeňJan Černý10.10 – 10.30Vědecko – technický park MstěticeLadislav Pavlík10.30 – 10.50Výzkum, vývoj a inovace na UTB ve ZlíněJindřiška Ondráčková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut– 5 –


10.50 – 11.10Výzkum, měření a analýzy na zakázkuMartin Šimo, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci11.10 – 11.30Diskuse11.30 – 12.00Přestávka (občerstvení)12.00 – 12.20Role veřejného vědeckotechnického parkuv Královéhradeckém regionuMartin Dittrich, Technologické centrum Hradec Králové o.p.s.12.20 – 12.50Výsledky podpory podnikatelského prostředí OPPP/OPPIPetr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu12.50 – 13.20Investice s největším inovačním potenciálemVladimír Velebný, CPN s.r.o.13.20 – 13.40 Diskuse14.00 – 15.00 Oběd (TIC ČKD Praha)– 6 –


16. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUMINOVACE 2009ODBORNÉ SEKCEZasedací místnost ČSVTS č. 319, 3. patro, Novotného lávka 5, Praha 1Čtvrtek 3. 12. 2009MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VaVaIJednání moderuje Miroslav Janeček, 1. viceprezident AIP ČR9.30 – 10.00Registrace10.00 – 11.50Diskuze k zaměření programů KONTAKT, EUREKA,Eurostars a INGO na další období, výsledky ČR a formyspolupráce se zahraničními partneryJosef Martinec, národní koordinátor programů EUREKAa Eurostars, MŠMTJosef Janda, odbor 32 MŠMT11.50 – 12.00Diskuze, závěryMiroslav Janeček12.00 – 13.00Oběd (Klub techniků ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1)PRACOVNÍ SKUPINA ICSTI – Mezinárodní centrumpro vědeckotechnické informaceJednání moderuje Vladimir A. Fokin, ICSTI, Moskva13.00 – 13.20Aktuální úkoly ICSTINikolay N. Illarionov, ICSTI, Moskva13.20 – 15.00Vystoupení zástupců zemí, členů ICSTI a spolupracujících organizací(program této části bude umístěn na www.aipcr.cz a www.icsti.rudo 16. 11. 2009)15.00 – 15.30občerstvení15.30 – 16.30Diskuse, možnosti spolupráceVladimir A. Fokin16.30 – 18.00Individuální prohlídka výstavní části INOVACE 2009(přízemí, 1. – 4. patro budovy ČSVTS)– 7 –

More magazines by this user
Similar magazines