manuálu pro pověřené osoby

ff.cuni.cz

manuálu pro pověřené osoby

VKLÁDÁNÍ RIGORÓZNÍCH PRACÍmanuál pro pověřené osobySystéminformačníStudijní


ZÁVĚREČNÉi PRÁCEZÁVĚREČNÉ PRÁCEVkládání závěrečných prací do SISOddíl 1.01 Přihlášení(a) Login (číslo osoby nebo alias) Heslo (heslo nastavené přes LDAP)Oddíl 1.02 Přihlášení do modulu Témata prací(a) K založení nové práce je třeba kliknout na ikonu Témata prací (Výběr práce).1


ZÁVĚREČNÉi PRÁCEOddíl 1.03 Založení nové práceZaložení nové práce(a) Po načtení nové obrazovky klikněte na ikonu Nová práce.Oddíl 1.04 Vyplnění povinných polí(a) Označená pole (Název, Anglický název, Akademický rok vypsání, Typ práce)vyplňuje studijní oddělení.rigorózní práce(b) 2


ZÁVĚREČNÉi PRÁCE(b) Pole Vedoucí/Školitel, Obor práce a Řešitel se vždyvyplňují pomocí vyhledávání přes ikonu . Prosím,nikdy nevypisujte pole ručně. Vyplňuje katedra či ústav .Založení nové práceChristovPomocí zelené šipky vložíte vedoucího práce.3


ZÁVĚREČNÉi PRÁCEZaložení nové prácePole Obor práce prosímnikdy nezapomínejte vyplnit.Vpřípadě, že studentstuduje dvouobor, je potřebavyplnit pouze obordiplomní.4


ZÁVĚREČNÉi PRÁCEZÁVĚREČNÉ PRÁCEPokud bude téma práce nabízeno volně k dispozici,není potřeba vyplňovat pole Řešitel.5


ZÁVĚREČNÉi PRÁCEKontrola zadáníOddíl 1.05 Uložení změnPo vyplnění povinných polí je nutné novou práciuložit pomocí tlačítka Uložit vlevo dole.Oddíl 1.06 Kontrola(a) Po uložení práce vám náhled umožní zkontrolovat vyplněná pole, která jetřeba pro následnou editaci studentem ještě potvrdit a to tlačítkem zadat.UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte, že po zadání práce, je potřebaZADÁNÍ schválit pověřenou osobou na katedře.(b) V případě, že nyní narazíte na chybu,práci nepotvrzujte, ale editujte.Po potvrzení již není možná editace většinypolí. Chybný zápis je možné zrušitpomocí tlačítka zrušit zápis, čímž se odeberepřidělení této práce řešiteli.Chcete-li vymazat zadání ze seznamuprací, musíte práci vyhledat a vymazat zeseznamu prací. (Pouze v případě duplicityči chyby v zadání práce).6


ZÁVĚREČNÉi PRÁCEVložení souborůOddíl 1.07 Vložení práce(a) Katedra či ústav vloží práci.(b) Proběhne následná kontrola souladu tištěné a elektronicképodoby práce pověřenou osobou z katedry či ústavu.7


ZÁVĚREČNÉi PRÁCEVložení souborů(c) Oponenta zadává katedra či ústav pomocí ikonky(d) Dále zadává katedra či ústav datum a místo konání obhajoby8


ZÁVĚREČNÉi PRÁCEVložení souborů(e) Z rolovací lišty vyberte možnost posudek oponentaf) Pomocí ikonky je možné nahrát soubor s posudkem.9


ZÁVĚREČNÉi PRÁCEVložení souborů(g) Posudek je nutné uložit pomocí příslušného tlačítka.(h)Posudek vedoucího/školitele a Záznam o průběhu obhajoby vloží katedrači ústav stejným způsobem jako oponentský posudek.Záznam o průběhu obhajoby je možné vložit jakotextový dokument, nebo jako naskenovaný soubor.Budete-li vkládat průběh obhajoby jako naskenovanýsoubor, nezapomeňte přelepit podpis předsedykomise.10


ZÁVĚREČNÉi PRÁCEZÁVĚREČNÉ PRÁCEOddíl 1.08 Finalizace odevzdané práce(a) Jestliže je editace hotova, je možné Finalizovat odevzdanou práci pomocívýběru této možnosti na rolovací liště a stisknutím tlačítka Vykonat.Vykonává katedra či ústav.FINALIZOVAT PRÁCI MŮŽETE AŽ PO ZADÁNÍ VÝSLEDKU Z OBHAJOBY.Prosím poskytněte studijnímu oddělení protokoly o vykonání SZZK co nejdříve.Práci,prosím, finalizujte nejdříve 16 den po obhajobě a nejpozději20 den po obhajobě.11

More magazines by this user
Similar magazines