Souhrn otázek k - Rigips

rigips.cz

Souhrn otázek k - Rigips

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetněkonstrukcí protipožárníchSOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEKZákladní materiály RigipsSádrokartonové stavební desky Rigips (základní kvalita sádrokartonu) jsou podle nové evropskénormy na sádrokartonové desky EN 520 označeny:a) RBb) GKBc) ASádrokartonové stavební desky Rigips impregnované jsou podle nové evropské normy nasádrokartonové desky EN 520 označeny:a) H2b) RBIc) GKBISádrokartonové stavební desky Rigips protipožární jsou podle nové evropské normy nasádrokartonové desky EN 520 označeny:a) DFb) GKFc) RFSádrokartonové stavební desky Rigips protipožární impregnované jsou podle nové evropské normyna sádrokartonové desky EN 520 označeny:a) RFIb) DFH2c) GKFISádrokartonové stavební desky Rigips modré akustické, protipožární a impregnované jsou podlenové evropské normy na sádrokartonové desky EN 520 označeny:a) MAIb) DFH2c) GKFISádrokartonové stavební desky Rigips modré akustické a protipožární jsou podle nové evropskénormy na sádrokartonové desky EN 520 označeny:a) MAb) DFc) GKFSádrokartonové stavební desky Rigips (základní kvalita sádrokartonu) mají barvu lícového kartonu:a) šedoub) bílouc) růžovouSádrokartonové stavební desky Rigips impregnované mají barvu lícového kartonu:a) šedoub) zelenouc) růžovouCertifikace montáže strana 1/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Sádrokartonové stavební desky Rigips protipožární mají barvu lícového kartonu:a) šedoub) bílouc) růžovouSádrokartonové stavební desky Rigips protipožární impregnované mají barvu lícového kartonu:a) šedoub) zelenouc) růžovouSádrokartonové stavební desky Rigips (základní kvalita sádrokartonu) mají barvu popisu:a) šedoub) bílouc) modrouSádrokartonové stavební desky Rigips impregnované mají barvu popisu hran:a) šedoub) zelenouc) modrouSádrokartonové stavební desky Rigips protipožární mají barvu popisu hran:a) šedoub) bílouc) červenouSádrokartonové stavební desky Rigips protipožární impregnované mají barvu popisu hran:a) šedoub) zelenouc) červenouSádrokartonové stavební desky (základní kvalita sádrokartonu) splňují požární odolnost:a) 15minutb) 30minutc) Nelze definovat, neboť požární odolnost není materiálová vlastnostSádrokartonové stavební desky impregnované splňují požární odolnost:a) 15minutb) 30minutc) Nelze definovat, neboť požární odolnost není materiálová vlastnostSádrokartonové stavební desky protipožární splňují požární odolnost:a) 15minutb) 30minutc) Nelze definovat, neboť požární odolnost není materiálová vlastnostSádrokartonové stavební desky protipožární impregnované splňují požární odolnost:a) 15minutb) 30minutc) Nelze definovat, neboť požární odolnost není materiálová vlastnostSádrokartonové stavební desky Rigips (základní kvalita sádrokartonu) se mohou použít v interiéru:a) jen v prostorách s běžnou vlhkostíb) v prostorách s běžnou i s občasně vyšší vzdušnou vlhkostíc) i v prostorách s trvale vysokou vzdušnou vlhkostíSádrokartonové stavební desky Rigips impregnované se mohou použít v interiéru:a) jen v prostorách s běžnou vlhkostíb) v prostorách s běžnou i s občasně vyšší vzdušnou vlhkostíc) i v prostorách s trvale vysokou vzdušnou vlhkostíCertifikace montáže strana 2/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Sádrokartonové stavební desky Rigips protipožární se mohou použít v interiéru:a) jen v prostorách s běžnou vzdušnou vlhkostíb) v prostorách s běžnou i s občasně vyšší vzdušnou vlhkostíc) i v prostorách s trvale vysokou vzdušnou vlhkostíSádrokartonové stavební desky Rigips protipožární impregnované se mohou použít v interiéru:a) jen v prostorách s běžnou vlhkostíb) v prostorách s běžnou i s občasně vyšší vzdušnou vlhkostíc) i v prostorách s trvale vysokou vzdušnou vlhkostíSádrokartonové stavební desky Rigips modré akustické a protipožární se mohou použít v interiéru:a) jen v prostorách s běžnou vzdušnou vlhkostíb) v prostorách s běžnou i s občasně vyšší vzdušnou vlhkostíc) i v prostorách s trvale vysokou vzdušnou vlhkostíSádrokartonové stavební desky Rigips modré akustické, protipožární a impregnované se mohoupoužít v interiéru:a) jen v prostorách s běžnou vlhkostíb) v prostorách s běžnou i s občasně vyšší vzdušnou vlhkostíc) i v prostorách s trvale vysokou vzdušnou vlhkostíCementové desky Aquaroc se mohou použít v interiéru:a) jen v prostorách s běžnou vlhkostíb) v prostorách s běžnou i s občasně vyšší vzdušnou vlhkostíc) i v prostorách s trvale vysokou vzdušnou vlhkostíObecné pravidla montáže konstrukcí RigipsŘezání sádrokartonových desek se provádí:a) naříznutím lícového kartonu, zlomením desky a odříznutím rubového kartonub) několikanásobným naříznutím líce desky a zlomením desky přes podloženou hranuc) naříznutím lícového kartonu, zlomením desky a odtrhnutím rubového kartonuŘezání sádrovláknitých desek Rigidur se provádí:a) naříznutím lícového kartonu, zlomením desky a odříznutím rubového kartonub) několikanásobným naříznutím líce desky a zlomením desky přes podloženou hranuc) naříznutím lícového kartonu, zlomením desky a odtrhnutím rubového kartonuDélka šroubů pro připevnění desek opláštění ke kovové podkonstrukci musí být:a) minimálně 10mm skrz kovový profilb) minimálně 20mm skrz kovový profilc) maximálně 5mm skrz kovový profilDélka šroubů pro připevnění desek opláštění k dřevěné podkonstrukci je dána hloubkouzašroubování do podkonstrukce a musí být:a) minimálně 10mmb) větší nebo rovna celkové tloušťce opláštění, minimálně však 20mm do dřevac) maximálně 50mmVzdálenost šroubů od kraje hran opláštěných sádrokartonem:a) min. 25mmb) max. 25mmc) min. 10mmVzdálenost šroubů od kraje řezaných hran:a) min. 15mmb) max. 15mmc) min. 25mmCertifikace montáže strana 3/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Největší vzájemná vzdálenost upevňovacích šroubů na sádrokartonovém opláštění u příček apředsazených stěn je:a) 170mmb) 250mmc) 380mmNejvětší vzájemná vzdálenost upevňovacích šroubů na sádrokartonovém opláštění u podhledů ašikmých ploch je:a) 170mmb) 250mmc) 380mmNevhodně aplikované šrouby v opláštění musí být nahrazeny novými a to:a) Ve vzdálenosti min. 50-60mmb) Ve vzdálenosti min. 30-40mmc) Umístěnými do stejných míst v opláštěníHlava šroubů musí být zapuštěna pod úroveň povrchu desky s ohledem na možnost přetmelení,přitom pod hlavou šroubu:a) může dojít k částečnému protržení povrchového kartonu deskyb) musí dojít k protržení povrchového kartonu deskyc) nesmí dojít k protržení povrchového kartonu deskySystémy Rigips se montují:a) před dokončením a vyschnutím všech mokrých procesů v interiérub) po dokončení a potřebném vyschnutí všech mokrých procesů v interiéruc) před dokončením všech mokrých procesů v interiéru, povolená je montáž během vysychánímokrých procesů v interiéruTmelení a lepení konstrukcí Rigips se smí provádět:a) při teplotách již -5 0 C a v době, kdy se již neočekávají výrazné změny teploty a vlhkostib) při teplotách nad 0 0 C a v době, kdy se očekávají výrazné změny teploty a vlhkostic) při teplotách nad +5 0 C a v době, kdy se již neočekávají výrazné změny teploty a vlhkostiTmelení příčných spár mezi deskami s kolmou hranou (bez seříznutí):a) Nelze provádětb) je třeba vždy vyztužit některou z výztužných pásekc) není třeba vyztužit výztužnou páskouTmelení příčných spár mezi deskami se zkosenou hranou (opracovanou hoblíkem nebo nožem dorozevřeného tvaru):a) je nutné v prvním kroku vytmelit spárovacím tmelem, další postup tmelení se provádís výztužnou páskou nebo je možné za stanovených podmínek tmelem VARIO provést bezvýztužné páskyb) je nutné v prvním kroku vytmelit spárovacím tmelem, další postup tmelení se provádí vždys výztužnou páskouc) je nutné v prvním kroku vytmelit spárovacím tmelem, další postup tmelení se provádí vždy bezvýztužné páskyTmelení podélných spár – hrany PRO:a) není nutno vyztužit některou z výztužných pásekb) je třeba vždy vyztužit některou z výztužných pásekc) není třeba vyztužit výztužnou páskouPro tmelení vnitřních koutů se používají možnosti:a) montáž „nasucho“ nebo zatmelený styk s páskoub) vždy montáž „nasucho“c) vždy zatmelený styk s páskou Ultra FlexCertifikace montáže strana 4/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Při tmelení vnějších rohů se:a) nedoporučuje zpevnit roh ochranným profilemb) doporučuje zpevnit roh ochranným profilemc) doporučuje roh přetmelit finálním tmelemPro kvalitu dokončeného povrchu sádrokartonových nebo sádrovláknitých konstrukcí Rigips jsouzavedeny:a) dva stupně kvalityb) tři stupně kvalityc) čtyři stupně kvalityStupeň kvality dokončeného povrchu sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí Q1 je:a) základní tmelení pro povrchy, na které nejsou kladeny žádné optické nárokyb) standardní tmelení pro obvyklé nároky na povrchyc) celoplošné tmelení pro nejvyšší nároky na kvalitu dokončených povrchůStupeň kvality dokončeného povrchu sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí Q2 je:a) základní tmelení pro povrchy, na které nejsou kladeny žádné optické nárokyb) standardní tmelení pro obvyklé nároky na povrchyc) celoplošné tmelení pro nejvyšší nároky na kvalitu dokončených povrchůStupeň kvality dokončeného povrchu sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí Q3 je:a) standardní tmelení pro obvyklé nároky na povrchyb) speciální tmelení pro zvýšené nároky na kvalitu povrchuc) celoplošné tmelení pro nejvyšší nároky na kvalitu dokončených povrchůStupeň kvality dokončeného povrchu sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí Q4 je:a) standardní tmelení pro obvyklé nároky na povrchyb) speciální tmelení pro zvýšené nároky na kvalitu povrchuc) celoplošné tmelení v tloušťce do 3mm pro nejvyšší nároky na kvalitu dokončených povrchůDilatace se v konstrukcích suché výstavby Rigips provádí:a) jen v místech dilatačních spár nosné konstrukce objektub) v místech dilatačních spár nosné konstrukce objektu, nebo v případě že délka konstrukce jevětší než 15m nebo plocha větší než 100m2c) jen v případě že délka konstrukce je větší než 15m nebo plocha větší než 100m 2Konstrukce suché výstavby Rigips smějí být vystaveny teplu tak, aby povrchová teplota nepřekročilahodnotu:a) +45 0 C dlouhodobě a +60 0 C po dobu maximálně 1 hodinyb) +45 0 C dlouhodobě a +60 0 C po dobu maximálně 1 dnec) -45 0 C dlouhodobě a -60 0 C po dobu maximálně 1 dnePřipevňování předmětů do konstrukcí RigipsMaximální přípustné zatížení na háček s jedním hřebíkem při kotvení přímo do sádrokartonové deskyRigips na stěně je:a) 0,05 kNb) 0,10 kNc) 0,15 kNMaximální přípustné zatížení na háček se 2 hřebíky při kotvení přímo do sádrokartonové desky Rigipsna stěně je:a) 0,05 kNb) 0,10 kNc) 0,20 kNCertifikace montáže strana 5/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Maximální přípustné zatížení na háček se 3 hřebíky při kotvení přímo do sádrokartonové desky Rigipsna stěně je:a) 0,10 kNb) 0,15 kNc) 0,20 kNMaximální přípustné zatížení na háček se 3 hřebíky při kotvení přímo do dvouvrstvého opláštěnísádrokartonové desky Rigips na stěně je:a) 0,10 kNb) 0,15 kNc) 0,20 kNMaximální přípustné zatížení plastových rozpínacích hmoždinek Ø 6mm, šrouby 5x35, při odstuputěžiště „e“=50mm při kotvení do opláštění sádrokartonovými deskami Rigips 1x 12,5mm na stěně je:a) 0,25 kNb) 0,20 kNc) 0,15 kNMaximální přípustné zatížení plastových rozpínacích hmoždinek Ø 6mm, šrouby 5x35, při odstuputěžiště „e“=50mm při kotvení do opláštění sádrokartonovými deskami Rigips 2x 12,5mm na stěně je:a) 0,20 kNb) 0,25 kNc) 0,30 kNMaximální přípustné zatížení plastových rozpínacích hmoždinek Ø 8mm, šrouby 6x50, při odstuputěžiště „e“=50mm při kotvení do opláštění sádrokartonovými deskami Rigips 2x 12,5mm na stěně je:a) 0,40 kNb) 0,45 kNc) 0,55 kNMaximální přípustné zatížení plastových rozpínacích hmoždinek Ø 10mm, šrouby 8x40, při odstuputěžiště „e“=100mm při kotvení do opláštění sádrokartonovými deskami Rigips 2x 12,5mm na stěně je:a) 0,70 kNb) 0,55 kNc) 0,50 kNMaximální přípustné zatížení kovových hmoždinek Molly 8 S, při odstupu těžiště „e“=100mm přikotvení do opláštění sádrokartonovými deskami Rigips 1x 12,5mm na stěně je:a) 0,65 kNb) 0,55 kNc) 0,40 kNMaximální přípustné zatížení kovových hmoždinek Molly 8 L, při odstupu těžiště „e“=100mm přikotvení do opláštění sádrokartonovými deskami Rigips 2x 12,5mm na stěně je:a) 0,90 kNb) 0,60 kNc) 0,50 kNMaximální přípustné zatížení kovových hmoždinek HM 6x50mm, při odstupu těžiště „e“=150mm přikotvení do opláštění sádrokartonovými deskami Rigips 1x 12,5mm na stěně je:a) 0,55 kNb) 0,40 kNc) 0,35 kNMaximální přípustné zatížení kovových hmoždinek HM 6x60mm, při odstupu těžiště „e“=150mm přikotvení do opláštění sádrokartonovými deskami Rigips 2x 12,5mm na stěně je:a) 0,90 kNb) 0,75 kNc) 0,60 kNCertifikace montáže strana 6/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Maximální únosnost celé konstrukce sádrokartonové stěny Rigips, opláštěné 1x 12,5mm, bez ohleduna druh kotvení a únosnost kotevního prostředku na metr délky stěny při odstupu těžiště „e“=50mmje:a) 0,77 kN/mb) 0,70 kN/mc) 0,62 kN/mMaximální únosnost celé konstrukce sádrokartonové stěny Rigips, opláštěné 1x 12,5mm, bez ohleduna druh kotvení a únosnost kotevního prostředku na metr délky stěny při odstupu těžiště „e“=150mmje:a) 0,70 kN/mb) 0,62 kN/mc) 0,55 kN/mMaximální únosnost celé konstrukce sádrokartonové stěny Rigips, opláštěné 2x 12,5mm, bez ohleduna druh kotvení a únosnost kotevního prostředku na metr délky stěny při odstupu těžiště „e“=100mmje:a) 1,00 kN/mb) 0,95 kN/mc) 0,85 kN/mMaximální únosnost celé konstrukce sádrokartonové stěny Rigips, opláštěné 2x 12,5mm, bez ohleduna druh kotvení a únosnost kotevního prostředku na metr délky stěny při odstupu těžiště „e“=200mmje:a) 1,00 kN/mb) 0,95 kN/mc) 0,85 kN/mMaximální přípustné zatížení podhledu Rigips na jeden kotevní bod při kotvení přímo dosádrokartonové desky podhledu je:a) 0,06 kN/bodb) 0,10 kN/bodc) 0,16 kN/bodMaximální přípustné zatížení podhledu Rigips na jeden M 2 při kotvení přímo do sádrokartonové deskypodhledu je:a) 0,06 kN/ m 2b) 0,10 kN/ m 2c) 0,16 kN/ m 2Maximální přípustné zatížení podhledu Rigips na jeden kotevní bod při kotvení do podkonstrukcepodhledu je:a) 0,06 kN/bodb) 0,10 kN/bodc) 0,20 kN/bodMaximální přípustné zatížení podhledu Rigips na M 2 při kotvení do podkonstrukce podhledu je:a) 0,06 kN/m 2b) 0,10 kN/m 2c) 0,20 kN/m 2Obecné zásady pro montáž zvukově izolačních konstrukcíPři montáži zvukově izolačních konstrukcí, minerální izolace:a) nesmí být vložena celoplošněb) musí být vložena celoplošněc) má být vložena celoplošně s předepsanou mezerou u svislého profilu 30mmCertifikace montáže strana 7/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Při montáži zvukově izolačních konstrukcí je třeba profily podkonstrukce po obvodu:a) podlepit napojovacím těsněnímb) podložit pruhem sádrokartonové deskyc) podtmelitPro dodržení deklarovaných hodnot vzduchové neprůzvučnosti rozteč profilů musí být:a) menší než 500mmb) rovna 500mmc) větší nebo rovna než 500mmPři montáži zvukově izolačních konstrukcí je třeba zvolit takové výplně otvorů, kteréa) odpovídají požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost konstrukceb) neodpovídají požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost konstrukcec) mají o 25 dB vyšší vzduchovou neprůzvučnost než je požadavek na konstrukciPři montáži zvukově izolačních konstrukcí zabudované elektrokrabice:a) musí být na protilehlých lících montovány vstřícně proti soběb) nesmí být na protilehlých lících montovány vstřícně proti soběc) musí být montovány ve svislé ose 100mm nad sebouObecné zásady pro montáž požárně odolných konstrukcíMontáž požárně odolných konstrukcí Rigips je oprávněna montovat:a) odborně způsobilá – certifikovaná firma, jejíž odborná způsobilost je doložena „Certifikátem namontáž sádrokartonového systému Rigips“b) odborně způsobilá firma, jejíž odborná způsobilost je doložena „Osvědčením o přezkoušenímontéra“c) firma, která umí montovat sádrokartonové systémyPři montáži požárně odolných konstrukcí Rigips:a) není nutné dodržovat montážní pravidla a zásady dané technologických předpisem adokumentací Rigipsb) je nutné dodržovat montážní pravidla a zásady dané technologických předpisem adokumentací Rigipsc) je nutné dodržovat montážní pravidla a zásady dané technologických předpisem adokumentací Rigips jen v případě průmyslové výstavbyPro montáž požárně odolných konstrukcí Rigips:a) není nutno používat sádrokartonové desky předepsané v Katalogu požárně odolnýchkonstrukcí suché výstavby Rigips a další materiály ze systému Rigipsb) je nutno používat sádrokartonové desky předepsané v Katalogu požárně odolných konstrukcísuché výstavby Rigips, ale není nutné používat další materiály ze systému Rigipsc) je nutno používat sádrokartonové desky předepsané v Katalogu požárně odolných konstrukcísuché výstavby Rigips a další materiály ze systému RigipsPro montáž požárně odolných konstrukcí:a) je nutno dodržovat provedení jednotlivých detailů napojení na návazné konstrukce dlepodkladů Rigipsb) je nutno dodržovat provedení jednotlivých detailů napojení na návazné konstrukce dleprojektové dokumentace, i v případě že se neshoduje s podklady Rigipsc) není nutné dodržovat provedení je jednotlivých detailů napojení na návazné konstrukce dlepodkladů RigipsPři montáži vícevrstvých požárně odolných konstrukcí Rigips:a) je nutno tmelit spáry vždy jen finálního opláštěníb) je nutno tmelit spáry ve všech vrstvách opláštěníc) není nutno tmelit spáry opláštěníCertifikace montáže strana 8/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Při montáži požárně odolných konstrukcí Rigips, dilatační spára:a) musí být větší než 20mmb) musí být větší než 40mmc) musí být menší nebo rovna 20mmDo požárně odolných konstrukcí je možné montovat elektrokrabice se samozhášivého materiálu zapředpokladu:a) že nejsou na protilehlých lících umístěny vstřícně proti soběb) že jsou na protilehlých lících umístěny vstřícně proti soběc) v jakýchkoliv případech a podmínkáchZabudovaná svítidla, či výplně otvorů v požárně odolných konstrukcí Rigipsa) musí být certifikována pro užití v požárně odolných konstrukcích, nebo musí být zakrytaschválenými krytyb) nemusí být certifikována pro užití v požárně odolných konstrukcíchc) musí být vždy zakryty schválenými krytyPro montáž požárně odolných konstrukcí Rigips přímo namáhaných ohněm (kluzné napojení příčkyna strop) musí být napojovací těsnění:a) z materiálu třídy reakce na oheň C nebo Db) z materiálu třídy reakce na oheň Cc) z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2Při montáži požárně odolných konstrukcí Rigips s předepsanou minerální izolace je nutné, abyminerální izolace:a) nebyla vložena celoplošněb) a vložena celoplošněc) by vložena celoplošně s předepsanou mezerou u profilu 30mmPříčky a dělící stěny RigipsPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 75mm,opláštěná 1x RB(A) 12,5mm, bez definované izolace a standardní roztečí R-CW profilů požárníodolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 75mm,opláštěná 1x RB(A) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 50mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3a standardní roztečí R-CW profilů požární odolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 75mm,opláštěná 1x MA(DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 50mm a objemové hmotnosti min. 15Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW profilů požární odolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 80mm,opláštěná 1x RF(DF) 15mm, s minerální izolací tloušťky 50mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3a standardní roztečí R-CW profilů požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Certifikace montáže strana 9/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 80mm,opláštěná 1x RF(DF) 15mm, s minerální izolací tloušťky 40mm a objemové hmotnosti min. 40 Kg/m 3a standardní roztečí R-CW profilů požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 100mm,opláštěná 1x RB(A) 12,5mm, bez definované izolace a standardní roztečí R-CW profilů požárníodolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 100mm,opláštěná 1x RB(A) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 50mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3a standardní roztečí R-CW profilů požární odolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 100mm,opláštěná 1x RF(DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 75mm a objemové hmotnosti min. 15Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW profilů požární odolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 100mm,opláštěná 1x MA(DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 40mm a objemové hmotnosti min. 30Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW profilů požární odolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 105mm,opláštěná 1x RF(DF) 15mm, s minerální izolací tloušťky 50mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3a standardní roztečí R-CW profilů požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 125mm,opláštěná 1x RB(A) 12,5mm, bez definované izolace a standardní roztečí R-CW profilů požárníodolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 125mm,opláštěná 1x RB(A) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 50mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3a standardní roztečí R-CW profilů požární odolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Certifikace montáže strana 10/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 125mm,opláštěná 1x RF(DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 75mm a objemové hmotnosti min. 15Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW profilů požární odolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 125mm,opláštěná 1x RF(DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 60mm a objemové hmotnosti min. 115Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW profilů požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 130mm,opláštěná 1x RF(DF) 15mm, s minerální izolací tloušťky 50mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3a standardní roztečí R-CW profilů požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 100mm,opláštěná 2x RB(A) 12,5mm bez minerální izolace a se standardní roztečí R-CW50 profilů požárníodolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 100mm,opláštěná 2x MA(DF) 12,5mm bez minerální izolace a se standardní roztečí R-CW50 profilů požárníodolnost:a) EI 60b) EI 90c) EI 120Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 125mm,opláštěná 2x RB(A) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 60mm a objemové hmotnosti min. 100 Kg/m 3a standardní roztečí R-CW75 profilů požární odolnost:a) EI 60b) EI 90c) EI 120Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 150mm,opláštěná 2x MA (DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 60mm a objemové hmotnosti min. 100Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW100 profilů požární odolnost:a) EI 60b) EI 90c) EI 120Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 160mm,opláštěná 2x RF(DF) 15mm, s minerální izolací tloušťky 60mm a objemové hmotnosti min. 155 Kg/m 3a standardní roztečí R-CW100 profilů požární odolnost:a) EI 120b) EI 150c) EI 180Certifikace montáže strana 11/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 150mm,opláštěná 3x RF(DF) 12,5mm s minerální izolací min. tloušťky 40mm a objemové hmotnosti min. 100Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW75 profilů požární odolnost:a) EI 60b) EI 90c) EI 120Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 150mm,opláštěná 3x RF(DF) 12,5mm s minerální izolací min. tloušťky 60mm a objemové hmotnosti min. 15Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW75 profilů požární odolnost:a) EI 90b) EI 120c) EI 150Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 175mm,opláštěná 3x RF(DF) 12,5mm s minerální izolací min. tloušťky 75mm a objemové hmotnosti min. 100Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW100 profilů požární odolnost:a) EI 120b) EI 150c) EI 180Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 175mm,opláštěná 3x RF(DF) 12,5mm s minerální izolací min. tloušťky 100mm a objemové hmotnosti min. 15Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW100 profilů požární odolnost:a) EI 60b) EI 90c) EI 120Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 155mm, nazdvojené konstrukci, opláštěná 2x MA(DF) 12,5mm bez minerální izolace a se standardní roztečí R-CW50+50 profilů požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 205mm, nazdvojené konstrukci, opláštěná 2x RB(A) 12,5mm, s minerální izolací min. tloušťky 60mm a objemovéhmotnosti min. 100 Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW75+75 profilů požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 205mm, nazdvojené konstrukci, opláštěná 2x RB(A) 12,5mm, bez minerální izolace a se standardní roztečí R-CW50+50 profilů požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 205mm, nazdvojené konstrukci, opláštěná 2x MA(DF) 12,5mm, s minerální izolací min. tloušťky 60mm aobjemové hmotnosti min. 100 Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW75+75 profilů požární odolnost:a) EI 30b) EI 90c) EI 120Certifikace montáže strana 12/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 255mm, nazdvojené konstrukci, opláštěná 2x RB(A) 12,5mm, s minerální izolací min. tloušťky 60mm a objemovéhmotnosti min. 100 Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW100+100 profilů požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 255mm, nazdvojené konstrukci, opláštěná 2x MA(DF) 12,5mm, s minerální izolací min. tloušťky 60mm aobjemové hmotnosti min. 100 Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW100+100 profilů požární odolnost:a) EI 120b) EI 150c) EI 180Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 265mm, nazdvojené konstrukci, opláštěná 2x RF(DF) 15mm, s minerální izolací min. tloušťky 60mm a objemovéhmotnosti min. 155 Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW100+100 profilů požární odolnost:a) EI 120b) EI 150c) EI 180Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 100mm,opláštěná 1x MA(DF) 12,5mm s minerální izolací tloušťky 75mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3a roztečí R-CW75 profilů 300 (313)mm požární odolnost:a) EI 45b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 125mm,opláštěná 1x MA(DF) 12,5mm s minerální izolací tloušťky 75mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3a roztečí R-CW100 profilů 400 (417)mm požární odolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 80mm,opláštěná 1x RF(DF) 15mm s minerální izolací tloušťky 50mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3 aroztečí R-CW50 profilů 300 (313)mm požární odolnost:a) EI 60b) EI 90c) EI 120Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 105mm,opláštěná 1x RF(DF) 15mm s minerální izolací tloušťky 50mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3 aroztečí R-CW75 profilů 400 (417)mm požární odolnost:a) EI 45b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 130mm,opláštěná 1x RF(DF) 15mm s minerální izolací tloušťky 50mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3 aroztečí R-CW100 profilů 300 (313)mm požární odolnost:a) EI 30b) EI 45c) EI 60Certifikace montáže strana 13/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 100mm,opláštěná 2x RF(DF) 12,5mm bez minerální izolace a roztečí R-CW50 profilů 400 (417)mm požárníodolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 125mm,opláštěná 2x RF(DF) 12,5mm bez minerální izolace a roztečí R-CW75 profilů 400 (417)mm požárníodolnost:a) EI 60b) EI 90c) EI 120Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka tloušťky 150mm,opláštěná 2x RF(DF) 12,5mm bez minerální izolace a roztečí R-CW100 profilů 300 (313)mm požárníodolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka Duragips tloušťky95mm, na jednoduché konstrukci, opláštěná 1x RB(A) 12,5mm + 1x Rigidur 10mm, s minerální izolacímin. tloušťky 50mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW50 požárníodolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka Duragips tloušťky125mm, na jednoduché konstrukci, opláštěná 1x RF(DF) 12,5mm + 1x Rigidur 12,5mm, s minerálníizolací min. tloušťky 50mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW75požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka Duragips tloušťky100mm, na jednoduché konstrukci, opláštěná 1x RF(DF) 12,5mm + 1x Rigidur 12,5mm, s minerálníizolací min. tloušťky 50mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW50požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka Duragips tloušťky125mm, na jednoduché konstrukci, opláštěná 1x Rigidur 12,5mm + 1x RF(DF) 12,5mm, s minerálníizolací min. tloušťky 75mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW75požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Certifikace montáže strana 14/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka Duragips tloušťky150mm, na dvojité konstrukci, opláštěná 1x Rigidur 10mm + 1x RB(A) 12,5mm, s minerální izolacímin. tloušťky 50+50mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW50+50požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má příčka Duragips tloušťky155mm, na dvojité konstrukci, opláštěná 1x Rigidur 12,5mm + 1x RB(A) 12,5mm, s minerální izolacímin. tloušťky 50+50mm a objemové hmotnosti min. 15 Kg/m 3 a standardní roztečí R-CW50+50požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 75mm, opláštěná 1x 12,5mm a standardní roztečí CW50 profilů v místnostechkategorie A:a) 3050mmb) 3800mmc) 4250mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 75mm, opláštěná 1x 12,5mm a standardní roztečí R-CW50 profilů v místnostechkategorie A:a) 3500mmb) 3800mmc) 4250mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 75mm, opláštěná 1x 12,5mm a roztečí CW50 profilů 400 (417)mm v místnostechkategorie A:a) 3050mmb) 3800mmc) 3400mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 75mm, opláštěná 1x 12,5mm a roztečí CW50 profilů 300 (313)mm v místnostechkategorie A:a) 4300mmb) 3850mmc) 4250mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 75mm, opláštěná 1x 12,5mm a roztečí R-CW50 profilů 300 (313)mm v místnostechkategorie A:a) 4300mmb) 3850mmc) 4250mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 100mm, opláštěná 1x 12,5mm a standardní roztečí CW75 profilů v místnostechkategorie B,C1-C4 a D:a) 3700mmb) 3900mmc) 4500mmCertifikace montáže strana 15/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 100mm, opláštěná 1x 12,5mm a standardní roztečí R-CW75 profilů v místnostechkategorie B,C1-C4 a D:a) 3700mmb) 3900mmc) 4500mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 100mm, opláštěná 1x 12,5mm a roztečí CW75 profilů 400 (417)mm v místnostechkategorie B, C1-C4 a D:a) 4500mmb) 4700mmc) 5000mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 100mm, opláštěná 1x 12,5mm a roztečí R-CW75 profilů 400 (417)mm v místnostechkategorie B, C1-C4 a D:a) 4500mmb) 4700mmc) 5000mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 100mm, opláštěná 1x 12,5mm a roztečí CW75 profilů 300 (313)mm v místnostechkategorie B, C1-C4 a D:a) 5800mmb) 5400mmc) 5300mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 100mm, opláštěná 1x 12,5mm a roztečí R-CW75 profilů 300 (313)mm v místnostechkategorie B, C1-C4 a D:a) 5800mmb) 5400mmc) 5300mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 125mm, opláštěná 1x 12,5mm a standardní roztečí CW100 profilů v místnostechkategorie B,C1-C4 a D:a) 4300mmb) 4500mmc) 5100mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 125mm, opláštěná 1x 12,5mm a standardní roztečí R-CW100 profilů v místnostechkategorie B,C1-C4 a D:a) 4300mmb) 4500mmc) 5250mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 125mm, opláštěná 1x 12,5mm a roztečí CW100 profilů 400 (417)mm v místnostechkategorie B, C1-C4 a D:a) 5700mmb) 6000mmc) 6300mmCertifikace montáže strana 16/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 125mm, opláštěná 1x 12,5mm a roztečí R-CW100 profilů 400 (417)mm v místnostechkategorie B, C1-C4 a D:a) 5700mmb) 6000mmc) 6300mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 125mm, opláštěná 1x 12,5mm a roztečí CW100 profilů 300 (313)mm v místnostechkategorie B, C1-C4 a D:a) 7200mmb) 7000mmc) 6500mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 125mm, opláštěná 1x 12,5mm a roztečí R-CW100 profilů 300 (313)mm v místnostechkategorie B, C1-C4 a D:a) 7200mmb) 7000mmc) 6500mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 100mm, opláštěná 2x 12,5mm a standardní roztečí CW50 profilů v místnostechkategorie A:a) 4500mmb) 4000mmc) 3450mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 100mm, opláštěná 2x 12,5mm a standardní roztečí R-CW50 profilů v místnostechkategorie A:a) 4500mmb) 4000mmc) 3450mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 100mm, opláštěná 2x 12,5mm a roztečí CW50 profilů 400 (417)mm v místnostechkategorie A:a) 5500mmb) 4400mmc) 4800mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 100mm, opláštěná 2x 12,5mm a roztečí R-CW50 profilů 400 (417)mm v místnostechkategorie A:a) 5500mmb) 4400mmc) 4800mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 100mm, opláštěná 2x 12,5mm a roztečí CW50 profilů 300 (313)mm v místnostechkategorie A:a) 5000mmb) 5600mmc) 6100mmCertifikace montáže strana 17/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 100mm, opláštěná 2x 12,5mm a roztečí R-CW50 profilů 300 (313)mm v místnostechkategorie A:a) 5000mmb) 5600mmc) 6100mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 150mm, opláštěná 2x 12,5mm a standardní roztečí CW100 profilů v místnostechkategorie A:a) 6700mmb) 6300mmc) 5850mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 150mm, opláštěná 2x 12,5mm a standardní roztečí R-CW100 profilů v místnostechkategorie A:a) 6700mmb) 6300mmc) 5850mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 150mm, opláštěná 2x 12,5mm a roztečí CW100 profilů 400 (417)mm v místnostechkategorie A:a) 7300mmb) 8000mmc) 8800mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 150mm, opláštěná 2x 12,5mm a roztečí R-CW100 profilů 400 (417)mm v místnostechkategorie A:a) 7500mmb) 8000mmc) 8800mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 150mm, opláštěná 2x 12,5mm a roztečí CW100 profilů 300 (313)mm v místnostechkategorie A:a) 9300mmb) 8500mmc) 9100mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 175mm, opláštěná 3x 12,5mm a standardní roztečí R-CW100 profilů v místnostechkategorie A:a) 6400mmb) 7400mmc) 8100mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 150mm, opláštěná 1x 25mm a standardní roztečí R-CW100 profilů v místnostechkategorie A:a) 9300mmb) 10500mmc) 12200mmCertifikace montáže strana 18/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 155mm, opláštěná 2x 12,5mm a standardní roztečí CW50+50 profilů v místnostechkategorie A:a) 6100mmb) 4600mmc) 4100mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 155mm, opláštěná 2x 12,5mm a standardní roztečí R-CW50+50 profilů v místnostechkategorie A:a) 4600mmb) 4100mmc) 4000mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 205mm, opláštěná 2x 12,5mm a standardní roztečí CW75+75 profilů v místnostechkategorie A:a) 6400mmb) 6100mmc) 5500mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky 205mm, opláštěná 2x 12,5mm a standardní roztečí R-CW75+75 profilů v místnostechkategorie A:a) 6400mmb) 6100mmc) 5500mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky větší než 205mm, opláštěná 2x 12,5mm a standardní roztečí CW75+75 profilů smezerou v místnostech kategorie A:a) 2800mmb) 3600mmc) 5200mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být maximální výškapříčky tloušťky větší než 205mm, opláštěná 2x 12,5mm a standardní roztečí R-CW75+75 profilůs mezerou v místnostech kategorie A:a) 3600mmb) 3900mmc) 5200mmPředsazené stěny RigipsPředsazené stěny Rigipsa) zvyšují požární odolnost stávající nosné konstrukceb) snižují požární odolnost stávající nosné konstrukcec) nemají vliv na požární odolnost stávající nosné konstrukcePři montáži předsazené stěny spřažené s požadavkem na požární odolnost je maximální roztečtřmenů (závěsů) na profilu:a) max. 800mmb) max. 1000mmc) max. 1250mmCertifikace montáže strana 19/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Při montáži předsazené stěny spřažené bez požadavku na požární odolnost je maximální roztečtřmenů (závěsů) na profilu:a) max. 800mmb) max. 1000mmc) max. 1250mmPři montáži předsazené stěny volně stojící s požadavkem na požární odolnost, příčkové profilyR-UW a R-CW:a) jsou pevně spojeny s nosnou stěnoub) jsou volně opřené o nosnou stěnuc) nejsou spojeny s nosnou stěnouPožární odolnost předsazených Rigips je hodnocena:a) pouze z vnitřní strany (dutiny)b) pouze z vnější strany (ze strany opláštění)c) z obou stran předsazené stěnyPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má přesazená stěna spřaženátloušťky 55mm, opláštěná 1x MA(DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 40mm a objemovéhmotnosti min. 30 kg/m 3 požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má přesazená stěna spřaženátloušťky 50mm, opláštěná 1x RB(A) 12,5mm, bez minerální izolace požární odolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má přesazená stěna volněstojící, na kovové konstrukci R-CW50, opláštěná 1x MA(DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky min.40mm a objemové hmotnosti min. 30 kg/m 3 požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má přesazená stěna volněstojící, na kovové konstrukci R-CW75, opláštěná 1x MA(DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky min.40mm a objemové hmotnosti min. 30 kg/m 3 požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má přesazená stěna volněstojící, na kovové konstrukci R-CW50, opláštěná 2x Ridurit 20mm, bez minerální požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má přesazená stěna spřažená,na kovové konstrukci R-CD, opláštěná 2x Ridurit 20mm, bez minerální požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Certifikace montáže strana 20/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Maximální výška předsazené stěny Rigips spřažené na R-CD profilech podle „Katalogu požárněodolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být v místnostech kategorie A:a) 3000mmb) 2600mmc) bez omezeníMaximální výška předsazené stěny Rigips spřažené na CD profilech podle „Katalogu požárněodolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být v místnostech kategorie B, C1-C4 a D:a) 3000mmb) 2500mmc) bez omezeníMaximální výška předsazené stěny Rigips volně stojící, na kovové konstrukci R-CW50 podle„Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být v místnostech kategorie A:a) 3000mmb) 2600mmc) bez omezeníMaximální výška předsazené stěny Rigips volně stojící, na kovové konstrukci R-CW75 podle„Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být v místnostech kategorie A:a) bez omezeníb) 2900mmc) 2150mmMaximální výška předsazené stěny Rigips volně stojící, na kovové konstrukci R-CW100 podle„Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být v místnostech kategorie A:a) 4800mmb) 3200mmc) bez omezeníMaximální výška předsazené stěny Rigips volně stojící, na kovové konstrukci R-CW100 podle„Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být v místnostech kategorie B,C1-C4 a D:a) bez omezeníb) 3200mmc) 2150mmStěny šachet RigipsMontáž šachtové stěny se ve většině případech provádí:a) s přístupem z jedné stranyb) s přístupem z obou stranc) s přístupem z horního podlažíPodkonstrukce šachtové stěny sestává z:a) R-CD a R-UD profilůb) R-CW a R-UW profilůc) Dřevěných latíObvodové profily šachtových stěn Rigips s požární odolností se nesmí kotvit:a) plastovými hmoždinkamib) ocelovými hmoždinkami DN6c) ocelovými hmoždinkami ZHOPNapojovací těsnění obvodových profilů při montáži šachtových stěn s požární odolností:a) musí být z materiálu reakce na oheň A1 nebo A2b) může být z materiálu jakékoli reakce na oheňc) musí být z materiálu reakce na oheň CCertifikace montáže strana 21/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Požární odolnost stěn šachet Rigips je hodnocena:a) z vnitřní strany šachty (dutiny)b) z vnější strany šachtyc) z obou stran šachtyPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má stěna šachet Rigips tloušťky65mm, opláštěná 1x RF(DF) 15mm, s minerální izolací tloušťky 50mm a objemové hmotnosti 45kg/m 3 požární odolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má stěna šachet Rigips tloušťky75mm, opláštěná 2x MA(DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 50mm a objemové hmotnosti 45kg/m 3 požární odolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má stěna šachet Rigips tloušťky75mm, opláštěná 2x MA(DF) 12,5mm, bez minerální izolace, požární odolnost:a) EI 15b) EI 30c) EI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má stěna šachet Rigips tloušťky80mm, opláštěná 2x RF(DF) 15mm, s minerální izolací tloušťky 50mm a objemové hmotnosti 45kg/m 3 požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má stěna šachet Rigips tloušťky95mm, opláštěná 3x RF(DF) 15mm, s minerální izolací tloušťky 50mm a objemové hmotnosti 45kg/m 3 požární odolnost:a) EI 30b) EI 60c) EI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má stěna šachet Rigips tloušťky90mm, opláštěná 2x Ridurit 20mm, bez požadavku na minerální izolaci požární odolnost:a) EI 60b) EI 90c) EI 120Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má stěna šachet Rigips tloušťky140mm, opláštěná 2x Ridurit 20mm, bez požadavku na minerální izolaci požární odolnost:a) EI 90b) EI 120c) EI 150Maximální výška stěny šachet Rigips, na kovové konstrukci 2x R-CW50, opláštěná 1x RF(DF) 15mmpodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být v místnostechkategorie A:a) 3000mmb) 6000mmc) 9000mmCertifikace montáže strana 22/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Maximální výška stěny šachet Rigips, na kovové konstrukci 2x R-CW50, opláštěná 2x RF(DF) 15mmpodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být v místnostechkategorie A:a) 3000mmb) 6000mmc) 9000mmMaximální výška stěny šachet Rigips, na kovové konstrukci 2x R-CW50, opláštěná 1x RF(DF) 15mmpodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být v místnostechkategorie B, C1-C4 a D:a) 2000mmb) 4500mmc) 6000mmMaximální výška stěny šachet Rigips, na kovové konstrukci 2x R-CW 50, opláštěná 2x RF(DF) 15mmpodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být v místnostechkategorie B, C1-C4 a D:a) 6000mmb) 7500mmc) 9000mmMaximální šířka stěny šachet Rigips, na kovové konstrukci 2x R-CW50, opláštěná 1x RF(DF) 15mmpodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být:a) 2000mmb) 2500mmc) neomezenáMaximální výška stěny šachet Rigips, na kovové konstrukci R-CW 50, opláštěná 2x Ridurit 20mmpodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ může být:a) 2000mmb) 2500mmc) NeomezenáRevizní otvory v požárně odolných konstrukcích RigipsPři montáži stěn šachet Rigips, opláštěných 2x Ridurit 20mm má revizní otvor ve stěně šachtymaximální rozměr (šířka x výška):a) 600 x 600mmb) 600 x 700mmc) 600 x 800mmRevizní otvor v podhledu Rigips, podhled opláštěný 2x RF (DF) 12,5mm s požární odolností EI45 mápodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ maximální rozměr (šířka xvýška):a) 400 x 600mmb) 600 x 600mmc) 600 x 800mmRevizní otvor v podhledu Rigips, opláštěný 2x W(DF) 20mm s požární odolností EI90 má podle„Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ maximální rozměr (šířka x výška):a) 400 x 600mmb) 600 x 600mmc) 600 x 800mmCertifikace montáže strana 23/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Kryt revizního otvoru v podhledu Rigips, podhled opláštěný 2x RF(DF) 12,5mm s požární odolnostíEI45 je podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ tvořen:a) dvěma deskami RF(DF) 12,5mm vzájemně sešroubovanými šrouby typu TN 212b) třemi deskami RF(DF) 12,5mm vzájemně slepenými sádrovým spárovacím tmelem Rigipsc) dvěma deskami RB(A) 12,5mm vzájemně sešroubovanými šrouby typu TN 212Kryt revizního otvoru v podhledu Rigips, opláštěný 2x W(DF) 20mm s požární odolností EI90 je podle„Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ tvořen:a) dvěma deskami W(DF) 20mm vzájemně slepenými sádrovým spárovacím tmelem Rigipsb) dvěma deskami RB(A) 12,5mm vzájemně sešroubovanými šrouby typu TN 212c) dvěma deskami RF(DF) 20mm vzájemně sešroubovanými šrouby typu TN 212Požárně odolné obklady nosníků a sloupůPožárně odolné obklady dřevěných sloupů je podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suchévýstavby Rigips“ možné provádět ze sádrokartonových desek:a) RF(DF) a W(DF)b) RB(A)c) RB(A), RF(DF) a W(DF)Požárně odolné obklady dřevěných trámů je podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suchévýstavby Rigips“ možné provádět ze sádrokartonových desek:a) RF(DF) a W(DF)b) RB(A)c) RB(A) nebo RF(DF)Požárně odolné obklady ocelových nosníků je podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suchévýstavby Rigips“ možné provádět ze sádrokartonových desek:a) RB(A)b) RF(DF) a Riduritc) RB(A) nebo RF(DF) a RiduritPožárně odolné obklady ocelových sloupů je podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suchévýstavby Rigips“ možné provádět ze sádrokartonových desek:a) RB(A)b) RF(DF) a Riduritc) RB(A) nebo RF(DF) a RiduritPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad dřevěného nosníkůo průřezu min. 80/110mm, opláštěný 1x RF(DF) 15mm požární odolnost:a) R 15b) R 30c) R 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad dřevěného nosníkůo průřezu min. 160/220mm, opláštěný 2x RF(DF) 12,5mm požární odolnost:a) R 30b) R 45c) R 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad dřevěného nosníkůo průřezu min. 160/220mm, opláštěný 2x W(DF) 20mm požární odolnost:a) R 30b) R 60c) R 90Certifikace montáže strana 24/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad dřevěného sloupu oprůřezu min. 80/80mm, opláštěný 1x RF(DF) 15mm požární odolnost:a) R 30b) R 60c) požární odolnost není definována pro takovýto prvekPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad dřevěného sloupu oprůřezu min. 100/100mm, opláštěný 1x RF(DF) 12,5mm požární odolnost:a) R 30b) R 60c) požární odolnost není definována pro takovýto prvekPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad dřevěného sloupu oprůřezu min. 160/160mm, opláštěný 2x RF(DF) 12,5mm požární odolnost:a) R 30b) R 60c) požární odolnost není definována pro takovýto prvekPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad dřevěného sloupu oprůřezu min. 160/160mm, opláštěný 2x W(DF) 20mm požární odolnost:a) R 30b) R 60c) R 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ stanovte druh a počet opláštěníobkladu dřevěného nosníku o minimálním průřezu 80/110mm, při požadavku na požární odolnost R30:a) 1x RF (DF) 12,5mmb) 1x RF (DF) 15mmc) 2x RF (DF) 12,5mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ stanovte druh a počet opláštěníobkladu dřevěného nosníku o minimálním průřezu 160/220mm, při požadavku na požární odolnost R60:a) 1x RF (DF) 12,5mmb) 1x RF (DF) 15mmc) 2x RF (DF) 12,5mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ stanovte druh a počet opláštěníobkladu dřevěného sloupu o minimálním průřezu 80/80mm, při požadavku na požární odolnost R 30:a) 1x RB (A) 12,5mmb) 1x RF (DF) 12,5mmc) 1x RF (DF) 15mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ stanovte druh a počet opláštěníobkladu dřevěného sloupu o minimálním průřezu 160/160mm, při požadavku na požární odolnost R90:a) 2x W (DF) 20mmb) 2x RF (DF) 15mmc) 2x RB (A) 12,5mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad ocelového sloupus průřezovým součinitelem max. 718 m -1 , opláštěný 1x RF (DF) 12,5mm požární odolnost:a) R 15b) R 30c) R 45Certifikace montáže strana 25/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad ocelového sloupus průřezovým součinitelem max. 718 m -1 , opláštěný 1x RF (DF) 15mm požární odolnost:a) R 15b) R 30c) R 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad ocelového sloupus průřezovým součinitelem max. 718 m -1 , opláštěný 2x RF (DF) 12,5mm požární odolnost:a) R 15b) R 30c) R 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad ocelového sloupus průřezovým součinitelem max. 77 m -1 , opláštěný 1x RF (DF) 12,5mm požární odolnost:a) R 30b) R 60c) R 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad ocelového sloupus průřezovým součinitelem max. 384 m -1 , opláštěný 1x Glasroc F Ridurit 15mm požární odolnost:a) R 15b) R 45c) R 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad ocelového nosníkus průřezovým součinitelem max. 384 m -1 , opláštěný 1x Glasroc F Ridurit 15mm požární odolnost:a) R 15b) R 30c) R 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad ocelového nosníkus průřezovým součinitelem max. 140 m -1 , opláštěný 2x Glasros F Ridurit 15mm požární odolnost:a) R 30b) R 60c) R 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad ocelového nosníkus průřezovým součinitelem max. 60 m -1 , opláštěný 1x Glasros F Ridurit 20mm požární odolnost:a) R 30b) R 60c) R 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má obklad ocelového nosníkus průřezovým součinitelem max. 40 m -1 , opláštěný 1x Glasros F Ridurit 15mm požární odolnost:a) R 90b) R 120c) R 180Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ určete druh a počet opláštěníocelového sloupu s průřezovým součinitelem max. 718m -1 , při požadavku na požární odolnost R15:a) 1x RF (DF) 12,5mmb) 1x RB (A) 12,5mmc) 1x RF (DF) 15mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ určete druh a počet opláštěníocelového sloupu s průřezovým součinitelem max. 718m -1 , při požadavku na požární odolnost R30:a) 1x RB (A) 12,5mmb) 1x RF (DF) 12,5mmc) 1x RF (DF) 15mmCertifikace montáže strana 26/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ určete druh a počet opláštěníocelového nosníku s průřezovým součinitelem max. 718m -1 , při požadavku na požární odolnost R60:a) 2x RB (A) 12,5mmb) 2x RF (DF) 12,5mmc) 2x RF (DF) 15mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ určete druh a počet opláštěníocelového nosníku s průřezovým součinitelem max. 718m -1 , při požadavku na požární odolnost R45:a) 2x RB (A) 12,5mmb) 2x RF (DF) 12,5mmc) 2x RF (DF) 15mmPodle vzorce v „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ vypočítejte druh apočet opláštění ocelového sloupu HEB 200 o rozměrech h= 20cm, b=20cm a průřezová plochaV=82cm 2 , při požadavku na požární odolnost R 30:a) 1x RF (DF) 15mmb) 1x RB (A) 12,5mmc) 1x RF (DF) 12,5mmPodle vzorce v „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ vypočítejte druh apočet opláštění ocelového sloupu HEB 200 o rozměrech h= 20cm, b=20cm a průřezová plochaV=82cm 2 , při požadavku na požární odolnost R 45:a) 1x RF (DF) 12,5mmb) 1x RF (DF) 15mmc) 2x RF (DF) 12,5mmPodle vzorce v „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ vypočítejte druh apočet opláštění ocelového průvlaku HEB 240 o rozměrech h= 24cm, b=24cm a průřezová plochaV=111cm 2 , při požadavku na požární odolnost R 60:a) 1x RF (DF) 15mmb) 1x RB (A) 12,5mmc) 1x RF (DF) 12,5mmPodle vzorce v „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ vypočítejte druh apočet opláštění ocelového průvlaku IPE 360 o rozměrech h= 36cm, b=17,8cm a průřezová plochaV=77cm 2 , při požadavku na požární odolnost R 60:a) 1x RF (DF) 12,5mmb) 1x RF (DF) 15mmc) 2x RF (DF) 12,5mmPodhledy RigipsPro montáž požárně odolných podhledů Rigips s požadavkem na požární odolnost zdola je možnopoužít závěsy:a) pérový nebo noniusb) pouze pérovýc) pouze noniusPro montáž požárně odolných podhledů Rigips s požadavkem na požární odolnost shora (z dutiny) jemožno použít závěsy:a) pérový nebo noniusb) pouze pérovýc) pouze noniusKotvení závěsů do nosného stropu je třeba provést vhodnými upevňovacími prostředky. Předepsanázkušební síla na vytržení závěsu podhledu je:a) 0,12 kNb) 1,20 kNc) 12,0 kNCertifikace montáže strana 27/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Pro nosné kotvení podhledů k nosnému stropu není dovoleno:a) použít ocelové hmoždinky DN 6b) použít ocelové hmoždinky ZHOPc) použít plastové hmoždinkyDo betonových nosných stropů se podhledy Rigips kotví:a) ocelovými hmoždinkami DN6 nebo ZHOP Ø 6mmb) plastovými hmoždinkamic) vruty do svislých závěsů Ø 5mm, typu FNPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má samostatný požární předělopláštěný 1x RF(DF) 15mm, na ocelové R-CD podkonstrukci, bez minerální izolace, požární odolnostzdola a shora:a) EI 15 zdolab) EI 30 zdolac) EI 15 zdola, EI45 shoraPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má samostatný požární předělopláštěný 1x RF(DF) 15mm, na ocelové R-CD podkonstrukci a s minerální izolací tloušťky 150mm aobjemové hmotnosti 15 kg/m 3 požární odolnost zdola a shora:a) EI 15 zdolab) EI 30 zdolac) Požární odolnost pro samostatné požární předěly není definována zdola a shoraPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má samostatný požární předělopláštěný 1x RF(DF) 15mm, na ocelové R-CD podkonstrukci a s minerální izolací tloušťky 40mm aobjemové hmotnosti 40 kg/m 3 požární odolnost zdola a shora:a) EI 45 shora, EI 15 zdolab) EI 15 shora, EI 45 zdolac) Požární odolnost pro samostatné požární předěly není definována zdola a shoraPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má samostatný požární předělopláštěný 2x RF(DF) 12,5mm, na ocelové R-CD podkonstrukci a s minerální izolací tloušťky 40mm aobjemové hmotnosti 40 kg/m 3 požární odolnost zdola a shora:a) EI 45 shora, EI 60 zdolab) EI 60 shora, EI 45 zdolac) Požární odolnost pro samostatné požární předěly není definována zdola a shoraPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má samostatný požární předělopláštěný 2x RF(DF) 12,5mm, na ocelové R-CD+UA podkonstrukci a s minerální izolací tloušťky40mm a objemové hmotnosti 40 kg/m 3 požární odolnost zdola a shora:a) Požární odolnost pro samostatné požární předěly není definována zdola a shorab) EI 45 shora, EI 60 zdolac) EI 60 shora, EI 45 zdolaPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má samostatný požární předělopláštěný 2x RF(DF) 12,5mm, na ocelové R-CD+UA podkonstrukci a s minerální izolací tloušťky40mm a objemové hmotnosti 40 kg/m 3 maximální rozteč závěsů:a) 400 mmb) 750 mmc) 1800 mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má samostatný požární předělopláštěný 2x RF(DF) 12,5mm, na ocelové R-CD podkonstrukci a s minerální izolací tloušťky 40mm aobjemové hmotnosti 40 kg/m 3 maximální rozteč závěsů:a) 500 mmb) 750 mmc) 850 mmCertifikace montáže strana 28/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má samostatný požární předělopláštěný 2x RF (DF) 15mm, na ocelové R-CD podkonstrukci a s minerální izolací tloušťky 60mm aobjemové hmotnosti 40 kg/m 3 požární odolnost zdola a shora:a) Požární odolnost pro samostatné požární předěly není definována zdola a shorab) EI 60 shora, EI 60 zdolac) EI 60 shora, EI zdola není definovánaPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má samostatný požární předělopláštěný 2x RF(DF) 15mm, na ocelové R-CD podkonstrukci a s minerální izolací tloušťky 2x 40mm aobjemové hmotnosti 40 kg/m 3 požární odolnost zdola a shora:a) Požární odolnost pro samostatné požární předěly není definována zdola a shorab) EI 60 shora, EI 60 zdolac) EI 60 shora, EI zdola není definovánaPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má samostatný požární předělopláštěný 2x RF (DF) 15mm, na ocelové R-CD+UA podkonstrukci a s minerální izolací tloušťky 2x40mm a objemové hmotnosti 40 kg/m 3 požární odolnost zdola a shora:a) Požární odolnost pro samostatné požární předěly není definována zdola a shorab) EI 60 shora, EI zdola není definovánac) EI 60 shora, EI 60 zdolaPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má samostatný požární předělopláštěný 2x RF(DF) 15mm, na ocelové R-CD podkonstrukci a s minerální izolací tloušťky 2x 40mm aobjemové hmotnosti 40 kg/m 3 maximální rozteč závěsů:a) 500 mmb) 600 mmc) 750 mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má samostatný požární předělopláštěný 2x RF (DF) 15mm, na ocelové R-CD+UA podkonstrukci a s minerální izolací tloušťky 2x40mm a objemové hmotnosti 40 kg/m 3 maximální rozteč závěsů:a) 500 mmb) 750 mmc) 1800 mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má samostatný požární předělopláštěný 2x RF(DF) 15mm, na ocelové R-CD podkonstrukci a s minerální izolací tloušťky 2x 40mm aobjemové hmotnosti 40 kg/m 3 maximální rozteč nosných profilů:a) 500 mmb) 600 mmc) 750 mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má samostatný požární předělopláštěný 2x RF (DF) 15mm, na ocelové R-CD+UA podkonstrukci a s minerální izolací tloušťky 2x40mm a objemové hmotnosti 40 kg/m 3 maximální rozteč montážních profilů:a) 400 mmb) 750 mmc) 500 mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 12,5mm pod stropní ŽB deskou tloušťky minimálně 60mm, s osovým krytím výztužeminimálně 15mm, bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) REI 30b) REI 45c) REI 60Certifikace montáže strana 29/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 12,5mm pod stropní ŽB deskou tloušťky minimálně 60mm, s osovým krytím výztužeminimálně 15mm, bez vložené minerální izolace, maximální rozteč závěsů:a) 500 mmb) 900 mmc) 1000 mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 15mm pod stropní ŽB deskou tloušťky minimálně 60mm, s osovým krytím výztuže minimálně15mm, bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) REI 30b) REI 45c) REI 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 2xRF(DF) 12,5mm pod stropní ŽB deskou tloušťky minimálně 60mm, s osovým krytím výztužeminimálně 15mm, bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) REI 45b) REI 60c) REI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 12,5mm pod stropní ŽB deskou tloušťky minimálně 100mm, s osovým krytím výztužeminimálně 30mm, bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) REI 45b) REI 60c) REI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRidurit 15mm pod stropní ŽB deskou tloušťky minimálně 60mm, s osovým krytím výztuže minimálně15mm, bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) REI 45b) REI 60c) REI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 2xRF(DF) 12,5mm pod stropní ŽB deskou tloušťky minimálně 80mm, s osovým krytím výztužeminimálně 20mm, bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) REI 90b) REI 60c) REI 30Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 15mm pod stropní ŽB deskou tloušťky minimálně 100mm, s osovým krytím výztužeminimálně 30mm, bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) REI 120b) REI 90c) REI 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRidurit 15mm pod stropní ŽB deskou tloušťky minimálně 80mm, s osovým krytím výztuže minimálně20mm, bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) REI 120b) REI 90c) REI 60Certifikace montáže strana 30/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 12,5mm pod stropní ocelobetonovou deskou, s tloušťkou plechu minimálně 1mm a tloušťkounadbetonávky nejméně 40mm, bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) REI 15b) REI 30c) REI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 15mm pod stropní ocelobetonovou deskou, s tloušťkou plechu minimálně 1mm a tloušťkounadbetonávky nejméně 40mm, bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) REI 15b) REI 30c) REI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 2xRF(DF) 12,5mm pod stropní ocelobetonovou deskou, s tloušťkou plechu minimálně 1mm a tloušťkounadbetonávky nejméně 40mm, bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) REI 60b) REI 90c) REI 120Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRidurit 15mm pod stropní ocelobetonovou deskou, s tloušťkou plechu minimálně 1mm a tloušťkounadbetonávky nejméně 80mm, bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) REI 60b) REI 90c) REI 120Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 12,5mm pod stropní ŽB deskou na ocelových nosníkách, s tloušťkou ŽB desky minimálně60mm, osovým krytím výztuže minimálně 15mm, A/V = 350 m -1 , bez vložené minerální izolacepožární odolnost:a) REI 30b) REI 45c) REI 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 2xRF(DF) 12,5mm pod stropní ŽB deskou na ocelových nosníkách, s tloušťkou ŽB desky minimálně60mm, osovým krytím výztuže minimálně 15mm, A/V = 150 m -1 , bez vložené minerální izolacepožární odolnost:a) REI 30b) REI 45c) REI 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 15mm pod stropní ŽB deskou na ocelových nosníkách, s tloušťkou ŽB desky minimálně60mm, osovým krytím výztuže minimálně 15mm, A/V = 200 m -1 , bez vložené minerální izolacepožární odolnost:a) REI 30b) REI 45c) REI 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRidurit 15mm pod stropní ŽB deskou na ocelových nosníkách, s tloušťkou ŽB desky minimálně60mm, osovým krytím výztuže minimálně 15mm, A/V = 350 m -1 , bez vložené minerální izolacepožární odolnost:a) REI 30b) REI 45c) REI 60Certifikace montáže strana 31/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 2xRF(DF) 15mm pod stropní ŽB deskou na ocelových nosníkách, s tloušťkou ŽB desky minimálně60mm, osovým krytím výztuže minimálně 15mm, A/V = 97 m -1 , bez vložené minerální izolace požárníodolnost:a) REI 30b) REI 45c) REI 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 12,5mm pod stropní ocelobetonovou deskou na ocelových nosníkách, s tloušťkou plechuminimálně 1mm a s tloušťkou nadbetonávky nejméně 40mm, A/V = 150 m -1 , bez vložené minerálníizolace požární odolnost:a) REI 30b) REI 45c) REI 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 15mm pod stropní ocelobetonovou deskou na ocelových nosníkách, s tloušťkou plechuminimálně 1mm a s tloušťkou nadbetonávky nejméně 40mm, A/V = 150 m -1 , bez vložené minerálníizolace požární odolnost:a) REI 30b) REI 45c) REI 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 2xRF(DF) 15mm pod stropní ocelobetonovou deskou na ocelových nosníkách, s tloušťkou plechuminimálně 1mm a s tloušťkou nadbetonávky nejméně 40mm, A/V = 150 m -1 , bez vložené minerálníizolace požární odolnost:a) REI 30b) REI 45c) REI 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 12,5mm pod konstrukcí z dřevěných trámů z rostlého měkkého dřeva s minimálnímrozměrem 40x120mm, s dřevěnou stropní deskou z dřevěných fošen tloušťky 30mm, bez vloženéminerální izolace požární odolnost:a) REI 30b) REI 45c) REI 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 15mm pod konstrukcí z dřevěných trámů z rostlého měkkého dřeva s minimálním rozměrem80x160mm, s dřevěnou stropní deskou z dřevěných fošen tloušťky 30mm, bez vložené minerálníizolace požární odolnost:a) REI 30b) REI 45c) REI 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 2xRF(DF) 12,5mm pod konstrukcí z dřevěných trámů z rostlého měkkého dřeva s minimálnímrozměrem 40x120mm, s dřevěnou stropní deskou z OSB desek 22mm, bez vložené minerální izolacepožární odolnost:a) REI 30b) REI 45c) REI 60Certifikace montáže strana 32/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 12,5mm pod konstrukcí z dřevěných trámů z rostlého měkkého dřeva s minimálnímrozměrem 40x120mm, s dřevěnou stropní deskou z OSB desek 22mm, bez vložené minerální izolacemaximální rozteč závěsů:a) 400 mmb) 750 mmc) 900 mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 2xRF(DF) 12,5mm pod konstrukcí z dřevěných trámů z rostlého měkkého dřeva s minimálnímrozměrem 40x120mm, s dřevěnou stropní deskou z OSB desek 22mm, bez vložené minerální izolacemaximální rozteč závěsů:a) 400 mmb) 750 mmc) 900 mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 12,5mm pod stropní konstrukcí jen z dřevěných trámů s minimálním rozměrem 40x120mm,bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) R 30b) R 45c) R 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRidurit 15mm pod stropní konstrukcí jen z dřevěných trámů s minimálním rozměrem 40x120mm, bezvložené minerální izolace požární odolnost:a) R 30b) R 45c) R 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 2xRF(DF) 12,5mm pod stropní konstrukcí jen z dřevěných trámů s minimálním rozměrem 40x120mm,bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) R 30b) R 45c) R 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 2xRF (DF) 12,5mm pod stropní konstrukcí jen z dřevěných trámů s minimálním rozměrem 140x200mm,bez vložené minerální izolace požární odolnost:a) R 30b) R 60c) R 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 12,5mm pod stropní konstrukcí jen z ocelových nosníků, A/V = 350m -1 , bez vložené minerálníizolace požární odolnost:a) R 30b) R 45c) R 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 2xRF(DF) 12,5mm pod stropní konstrukcí jen z ocelových nosníků, A/V = 180m -1 , bez vložené minerálníizolace požární odolnost:a) R 30b) R 45c) R 60Certifikace montáže strana 33/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 2xRF (DF) 15mm pod stropní konstrukcí jen z ocelových nosníků, A/V = 99m -1 , bez vložené minerálníizolace požární odolnost:a) R 30b) R 45c) R 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podhled Rigips opláštěný 1xRF(DF) 15mm pod stropní konstrukcí jen z ocelových nosníků, A/V = 450m -1 , bez vložené minerálníizolace požární odolnost:a) R 30b) R 45c) R 60Podkroví RigipsPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví na kovovépodkonstrukci, opláštěné 1x RB(A) 12,5mm, maximální rozteč krokví:a) 1000 mmb) 900 mmc) 500 mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví na kovovépodkonstrukci, opláštěné 1x RB(A) 12,5mm, maximální rozteč montážních profilů:a) 1000 mmb) 900 mmc) 500 mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví na kovovépodkonstrukci, opláštěné 2x RB(A) 12,5mm, maximální rozteč krokví:a) 1000 mmd) 900 mme) 500 mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví na kovovépodkonstrukci, opláštěné 2x RB(A) 12,5mm, maximální rozteč montážních profilů:b) 1000 mmc) 900 mmd) 400 mmPodle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví bez záklopu nadřevěné podkonstrukci, opláštěné 1x RF(DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 100mm aobjemovou hmotností min. 15 kg/m 3 požární odolnost:a) REI 15b) REI 30c) REI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví bez záklopu nadřevěné podkonstrukci, opláštěné 1x RF(DF) 15mm, s minerální izolací tloušťky 100mm a objemovouhmotností min. 15 kg/m 3 požární odolnost:a) REI 15b) REI 30c) REI 45Certifikace montáže strana 34/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví bez záklopu nakovové podkonstrukci, opláštěné 1x RB(A) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 100mm a objemovouhmotností min. 15 kg/m 3 požární odolnost:a) REI 15b) REI 30c) REI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví bez záklopu nakovové podkonstrukci, opláštěné 1x RF(DF) 15mm, s minerální izolací tloušťky 100mm a objemovouhmotností min. 15 kg/m 3 požární odolnost:a) REI 15b) REI 30c) REI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví bez záklopu nakovové podkonstrukci, opláštěné 2x RB(A) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 160mm a objemovouhmotností min. 40 kg/m 3 požární odolnost:a) REI 15b) REI 30c) REI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví bez záklopu nakovové podkonstrukci, opláštěné 1x RF(DF) 15mm, s minerální izolací tloušťky 100mm a objemovouhmotností min. 15 kg/m 3 požární odolnost:a) REI 15b) REI 30c) REI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví se záklopem nadřevěné podkonstrukci, opláštěné 1x RF(DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 100mm aobjemovou hmotností min. 15 kg/m 3 požární odolnost:a) REI 30b) REI 45c) REI 60Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví se záklopem nadřevěné podkonstrukci, opláštěné 1x RF(DF) 15mm, s minerální izolací tloušťky 100mm a objemovouhmotností bez požadavku požární odolnost:a) REI 15b) REI 30c) REI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví se záklopem nadřevěné podkonstrukci, opláštěné 2x RF(DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 100mm aobjemovou hmotností min. 15 kg/m 3 požární odolnost:a) REI 15b) REI 30c) REI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví se záklopem nakovové podkonstrukci, opláštěné 1x RB(A) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 100mm a objemovouhmotností min. 15 kg/m 3 požární odolnost:a) REI 15b) REI 30c) REI 45Certifikace montáže strana 35/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek


Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví se záklopem nakovové podkonstrukci, opláštěné 2x RB(A) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 100mm a objemovouhmotností min. 15 kg/m 3 požární odolnost:a) REI 15b) REI 30c) REI 45Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví se záklopem nakovové podkonstrukci, opláštěné 2x RF(DF) 15mm, s minerální izolací tloušťky 100mm a objemovouhmotností min. 15 kg/m 3 požární odolnost:a) REI 30b) REI 60c) REI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví s viditelnými trámyna dřevěné podkonstrukci, opláštěné 1x RF(DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 100mm aobjemovou hmotností min. 15 kg/m 3 požární odolnost:a) REI 30b) REI 60c) REI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví s viditelnými trámyna dřevěné podkonstrukci, opláštěné 2x RF(DF) 12,5mm, bez požadavku na minerální izolaci požárníodolnost:a) REI 30b) REI 60c) REI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví s viditelnými trámyna kovové podkonstrukci, opláštěné 1x RF(DF) 12,5mm, s minerální izolací tloušťky 100mm aobjemovou hmotností min. 15 kg/m 3 požární odolnost:a) REI 30b) REI 60c) REI 90Podle „Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips“ má podkroví s viditelnými trámyna dřevěné podkonstrukci, opláštěné 2x RF(DF) 12,5mm, bez požadavku na minerální izolaci požárníodolnost:a) REI 30b) REI 60c) REI 90Certifikace montáže strana 36/36 Rigips 2012- souhrn všech testových otázek

More magazines by this user
Similar magazines