Usnesení RMČ č. 142 ze dne 24.3.2010.rtf - Praha 3

praha3.cz

Usnesení RMČ č. 142 ze dne 24.3.2010.rtf - Praha 3

III.u k l á d á1. E. Cihelkové, vedoucí Odboru občansko správního1.1. zveřejnit Podmínky výběrového řízení, text smlouvy o převodujednotky ve třech variantách dle přílohy č. 4, 5 a 6 usnesení RMČ č. 571ze dne 10. 9. 2008 a text Prohlášení účastníka výběrového řízenízahrnující souhlas s Podmínkami výběrového řízení a způsob úhradykupní ceny na úřední desce Úřadu Městské části Praha 32. I. Kořínkové, odbor kultury2.1. zveřejnit Podmínky výběrového řízení, text smlouvy o převodujednotky ve třech variantách dle přílohy č. 4, 5 a 6 usnesení RMČ č. 571ze dne 10. 9. 2008 a text Prohlášení účastníka výběrového řízenízahrnující souhlas s Podmínkami výběrového řízení a způsob úhradykupní ceny na internetových stránkách Městské části Praha 3Mgr. Martin B e n d azástupce starosty městské částiMilena K o z u m p l í k o v ástarostka městské části

More magazines by this user
Similar magazines