Snímek 1

fce.vutbr.cz

Snímek 1

CT 52 Technika prostředí LS 2013Budova a energieENB – větrání11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D.1


Osnova předmětutýdenpřednáška1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru2 Tepelná pohoda a rovnováha člověka3 Vlhkost v budovách4 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov5 Vzduch, který dýcháme6 Hodnocení a zvyšování kvality vzduchu7 Hygienické požadavky na pracovní prostředí8 Energetická náročnost a legislativa ČR9 ENB – vytápění a chlazení10 ENB – osvětlení a teplá voda11 ENB – větrání12 Problematika nízkoenergetických budov13 Další složky mikroklimatu budov


Vzduchotechnika v energetickém hodnocení budovSystém vytápěníSystém větráníSystém přípravyteplé vodySystém chlazeníÚprava vlhkostivzduchuOsvětlení


Referenční budova – VZT – doprava vzduchu a ZZTVětráníMěrný příkon ventilátoru systému nucenéhovětráníP SFPahu,RW.s/m 3 1750Účinnost zpětného získávání tepla systémunuceného větrání s objemovým průtokemvětracího vzduchu do 7500 m3/hodη H,hr, R% 60Účinnost zpětného získávání tepla systémunuceného větrání s objemovým průtokemvětracího vzduchu nad 7500 m3/hodη H,hr, R% 40


Referenční budova – VZT - vlhčeníÚprava vlhkosti vzduchuÚčinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen,R% 70Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systémuodvlhčeníη RH-,gen,R% 65Účinnost zpětného získávání vlhkosti systémunuceného větráníη RH,r,R% 0


Charakteristika VZT zařízeníHodnocenábudova/zónaTyp větracího systémuEnergo-nositelTepelný výkonChladící výkonPokrytí dílčí potřeby energie na větráníJmenovitý elektrický příkon systémuvětráníJmenovitý objemový průtok větracíhovzduchuMěrný příkon ventilátoru systémunuceného větrání SFP ahu(-) (-) (kW) (kW) (%) (kW) (m 3 /hod) (W.s/m 3 )Referenčníbudovax x x x x x xHodnocenábudova/zóna


Vlhkostní bilance prostoruM – Množství vody pro vlhčení nebo odvlhčování (kg/den)V – průtok vzduchu (m 3 /h)x – měrná vlhkost vnitřního a venkovního vzduchu v g/kg,m L – produkce vodní páry / os.n L – počet osobs – současnost výskytu osob)t = 20 °CRH = 40 %x = 5,8 g/kgMwhpr= ρ1000( x − x )( V − m n s)ieLLt = 26 °CRH = 50 %x = 10,5 g/kgx p = 8 až 9 g/kgPrůměrná měsíční vlhkost vzduchu (g/kg)m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12x 2,8 3,0 3,6 4,6 6,4 8,0 9,2 8,9 7,5 5,6 4,3 3,3


Energie na zvlhčování / odvlhčování vzduchuQ w – Výkon pro odpaření vody na páru (kWh/m)f pr – korekce na skutečnou provozní dobu v důsledkuregulace vzduchového výkonu jako u čerpadel2500.0,278Qw= Mwl= d.1000fprMw


Pomocná energie ve VZTPro distribuci energie jednotlivými systémy TZB je zapotřebí další pomocnáenergie na ventilátory, kde P je příkon ve W a f váhový činitel regulacePQp = . fpr.h1000prd[ kWh]eVQp = . fpr.h1000prd[ kWh]


ZZT vzduch – vzduchÚČINNOST ZZTη =∆t∆tskutteor


ZZT – úspora teplaPotřeba tepla proohřev venkovníhovzduchu při trvalémvětrání v závislosti naintenzitě větránía teplotním faktoru(účinnosti) ZZT.http://www.asb-portal.cz/kolik-stojivetrani-domacnosti/galeria/2923/20351


Vzduchotechnika mikroskopická14


Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch a ohřev teplé vodyVětrání se ZZT aohřev teplé vody


Zpětné získávání vlhkostihttp://www.passivhaustagung.de/Passivhaus_D/Lueftung_Luftfeuchte.html


Aktivní využití solárního zářeníKapalinové a vzduchové kolektoryDvojité energetické fasády17


ZZT – kutilské větrací jednotkyÚčinnost při průtoku10m 3 /hod30 cm min. 55 %45 cm min. 70 %60 cm min. 82 %


Krb a teplovzdušné vytápění a větrání


Třídy energetické účinnosti VZT jednotek dle EUROVENTtřídarychlostv ref[m.s-1]n ref[%]ZZTΔp ref[Pa]A 1,8 75 280B 2,0 67 230C 2,2 57 170D 2,5 47 125E 2,8 37 100< E No requirements


Ekodesign - ventilátoryEvropská unie prostřednictvím směrnice Ecodesign Directive 2009/125/EC(směrnice ErP) vytvořila rámec k nastavení požadavků na ekologicképrojektování u produktů spotřebovávajících elektrickou energii.Účelem směrnice „Ecodesign“ je zlepšení environmentálních vlastnostíproduktů v průběhu celého jejich životního cyklu.Tato směrnice je součástí cílů „20-20-20“, jejichž účelem je dosáhnout zvýšeníenergetické účinnosti o 20% a navýšení podílu energie vyráběné zobnovitelných zdrojů o 20% do roku 2020. Tato směrnice bude mít vliv namnoho produktů, včetně televizí, ledniček a ventilátorů.Od 1. ledna 2013 budou muset ventilátory selektrickým příkonem v rozmezí 125 W a 500 Wdosahovat předepsaných hodnot minimálníúčinnosti.Od 1. ledna 2015 vstoupí v platnost vyššíhodnoty předepsané minimální účinnosti.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:090:0008:01:CS:HTML


Parametry ventilátoru dnes1750


Ventilátor s EC motoremVliv regulacena energetickou účinnost24


Požadovaná vzduchotěsnost OP budovDoporučené hodnoty celkové intenzity výměny vzduchun 50,N dle tab. 1 ČSN 73 0540Větrání v budověn 50 [h -1 ]Přirozené 4,5Nucené 1,5Nucené se zpětným získáváním tepla 1,0Nucené se zpětným získáváním tepla v budováchse zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění(pasivní domy)0,626


Vzduchotěsnost místností E1 – 5.NPn=0,309∆p0,608n=0,386∆p0,545n = 0,386∆p0,545n 50= 3,3n 50 = 3,3n = 0,386∆p0,545n 50=10,2n 50=13,4n = 0,386∆p0,545n0,561= 1,134∆p0, 485n= 2,001∆p27


Vzduchotěsnost staveb – utěsnění výplní otvorůPožadavek propasivní domyn 50 ≤ 0,6 h -128


Vzduchotěsnost staveb29


Zemní výměníkyKapalinové (solanka)Vzduchovépro sání venkovního vzduchucirkulační31


Zemní výměník32


Zemní výměník33


Zemní výměník34


Zemní výměník – mikrobiální kontaminaceAntimikrobiální vnitřním povrchem (přídavek stříbra)Pozor kondenzát a radon, rychlost vzduchu max. 3 m/s, lépe jíl než písek35


Zemní výměník – varianty provedení pro letní a zimní provoz36


Zemní výměník – výpočet změny teploty vzduchutintint int st outt in37


Zemní výměník38


Zemní výměník – teplota zeminy39


Zemní výměník – chladicí výkon při větracím režimu40


Zemní výměník – cirkulační provedení41


ZVT – Stanovení velikosti42


ZVT – kapalinový43


ZVT – kapalinový44


Údržba zařízení = podmínka hygienického provozuPrvky typického systému chlazení a vytápění RD v USA46


Doporučená údržba VZT zařízení v obytném prostředí• Odstranit únik vody nebo stojící vodu v potrubí• Vyčištění a vysušení kondenzátní vany u chladičevzduchu, ověření připojení kondenzátního potrubí• pravidelná údržba zvlhčovače vzduchu, je-li používán• VZT jednotky konstruovat (navrhovat) s ohledem nasnadnou údržbu a čištění s revizními otvory pro vyjmutíčištěných dílů• Vláknitá nebo jiná izolace musí být vyměněna je-livlhká, zapáchající, nebo plesnivá• VZT potrubí nemá být čištěno párou nebo jinýmmokrým způsobem47


Odborník ví stále více o stále menším počtu věcí.Nakonec ví opravdu všechno - o ničem.Murphy48

More magazines by this user
Similar magazines