Ceník Rigips 2013

rigips.cz

Ceník Rigips 2013

Ceník Rigips 2013Desky a příslušenství suché výstavbySádrové omítky a stěrky


ObsahObchodní a dodací podmínky Rigips 1-3Vzorová objednávka 4Sádrokartonové desky šíře 1 250 mm 5Sádrokartonové desky šíře 1 200 mm 6Speciální desky 7Glasroc H 8Sádrovláknité desky Rigidur 9Sádrovláknité podlahové dílce Rigidur 10Příslušenství k sádrovláknitým deskám a podlahám Rigidur 11Sádrokartonové konstrukční desky RigiStabil 12Tepelně izolační desky Rigitherm pro vnitřní zateplení 13Spárovací a finišovací tmely Rigips pro sádrokartonové desky a RigiStabil 14Lepicí tmely 15Výztužné pásky 15Záplaty na sádrokarton 15Profily pro větší pevnost konstrukcí - Rigiprofily® 16Tenkostěnné konstrukční profily 17-19Napojovací těsnění 19Hliníkové a plastové profily 20-21Příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů 22-25Šrouby Rigips 25Kotevní technika 26Příslušenství Rigistil 27Natloukací hmoždinky 29Vnitřní sádrové omítky a stěrky pro ruční zpracování 30Vnitřní sádrové omítky pro strojní zpracování 31Nátěry pro přípravu podkladu 31Stavební a speciální sádry 32Elektrokrabice 32Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG - Active Air 33-34Akustické desky Gyptone - BIG Curve a Gyptone INSTANT 35Akustické sádrokartonové desky Rigiton pro technologii lepené spáry 36-37Příslušenství Rigiton 38Sádrokartonové stropní lamely Gyptone 39Sádrokartonové stropní kazety Gyptone 40-41Sádrokartonové stropní kazety Casoprano 42Sádrokartonové stropní kazety Casoprano - barevné 43Minerální stropní kazety OWAdeco 44Minerální stropní kazety OWAcoustic smart 45Minerální stropní kazety OWAcoustic premium 46-47Profily a příslušenství pro kazetové podhledy 48-49Konstrukce pro kotvení zařizovacích předmětů 50-51Nářadí pro práci s konstrukcemi suché vnitřní výstavby 52-54Revizní dvířka do příček a podhledů 55Pracovní oděvy a textil Rigips 56-57Odborná literatura Rigips 58Orientační spotřeby materiálu na 1 m 2 59-63Tento Ceník je platný od 2.1. 2013 do vydání Ceníku nového.Fotografie produktů v tomto ceníku jsou pouze ilustrativního a informativního charakteru. Změna vyhrazena - jiné vyobrazení není důvodemk vrácení zboží. Foto: archív divize Rigips společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Saint-Gobain Rigips GmbH, Düsseldorf.


Obchodní a dodací podmínkyplatné pro zboží uvedené v tomto ceníku1. Úvod a kontaktyTyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips,jako prodávajícím, a kupujícím na základě uzavřené písemné smlouvy nebo přijetím objednávky zaslané prodávajícímuv písemné podobě (poštou, faxem či e-mailem).Objednávky přijímá a zpracovává Zákaznické oddělení divize RigipsTel.: 315 647 217, 315 647 224-6, 315 647 232Fax: 315 692 715E-mail: objednavky.rigips@saint-gobain.comAdresa pro vlastní odběr zboží v závodě:Výrobní závod divize RigipsHorní Počaply 2542. Balení a palety2.1 Standardní balení zbožíZboží je dodáváno na následujících typech dřevěných palet:Zboží: Typ palety: Zboží: Typ palety:Sádrokartonové desky vratná (paleta GKPP) Glasroc F Ridurit nevratnáRigidur vratná (paleta GKPP) Glasroc F Riflex nevratnáPodledy Rigiton vratná (paleta GKPP Podhledy (mimo Rigiton) nevratnáPříslušenstvívratná (EUR)Tmelyvratná (EUR)Omítky, stavební sádry vratná (EUR)Desky a profily jsou dodávány zapáskované kovovou páskou, která zajišťuje ochranu zboží proti posunutí běhempřepravy. Tmely a ostatní příslušenství je dodáváno na paletách obalených smršťovací fólií.2.2 Speciální balení desekSpeciální balení desek je možné, avšak podléhá zpoplatnění.Ceny pro toto speciální balení se sjednávají individuálně na základě požadavků kupujícího.2.3 Příjem vratných paletProdávající zajišťuje bezplatný odvoz vratných palet od minimálního množství 60 kusů.Kupující musí svůj požadavek na tento odvoz uvést přímo do objednávky nebo o tuto službu požádat e-mailem zákaznické oddělení divize Rigips.Příjem vratných palet v závodě Rigips Horních Počaplech se řídí dokumentem „Specifikace vratných palet, používaných pro expedici zboží“, který jedostupný všem kupujícím u našich regionálních zástupců.3. Náležitosti objednávkyAby se při vyřizování zakázek minimalizovala možnost omylů a přehlédnutí, je nutné v objednávceuvádět objednací čísla zboží dle platného Ceníku Rigips. Pro zpracování objednávky je nezbytné uvádětvšechny potřebné informace uvedené ve vzorové objednávce na straně 4 tohoto Ceníku. V objednávceje nutno uvádět i všechny speciální požadavky, např. omezenou dobu vykládky, požadavek navozidlo s hydraulickou rukou, vykládku jeřábem, ruční vykládku, snížený vjezd na místo vykládky, limitovanávelikost vozidla atd. Pokud má kupující na určitou akci (projekt) předem domluvené zvláštnípodmínky, je nutné uvést v objednávce název/kód akce (projektu).3.1 Způsob objednávání zbožíObjednávky zboží přijímá zákaznické oddělení divize Rigips (viz bod 1) pouze od smluvních partnerů prodávajícího,a to výhradně v písemné formě (dopis, fax, e-mail). Zasláním písemné objednávky přistupuje kupující v plném rozsahu na tyto obchodnía dodací podmínky. Objednávka je závazná.3.2 Příjem objednávekAby mohla být objednávka zpracována a zboží připraveno k nakládce v požadovaném termínu, musí být objednávka doručena do zákaznického oddělenídivize Rigips nejpozději do 12.00 hodin jeden pracovní den před termínem plánované nakládky.Na objednávky zaslané po 12.00 hodině bude pohlíženo, jako by byly zaslány následující pracovní den.4. Potvrzení objednávkyPísemné potvrzení objednávky zasílá prodávající kupujícímu faxem nebo e-mailem do jednoho pracovního dne ode dne přijetíobjednávky. V takovém případě je nutné, aby kupující zaslané potvrzení objednávky zkontroloval a v případě nesrovnalostí neprodleněinformoval příslušného pracovníka zákaznického oddělení divize Rigips. Pokud tak neučiní, bude objednávka zpracovánabeze změn.1


5. Změna objednávkyAkceptována je pouze jedna písemná změna objednávky, a to jen u standardního zboží a za podmínky, že změna byla provedenanejpozději do 14.00 hodin jeden pracovní den před plánovanou nakládkou. Jedná-li se o změnu v objednávce nestandardníhozboží (v Ceníku Rigips označené *) a zboží vyráběného na zakázku, nelze ji akceptovat (vyjma změny logistické, kterou je možnoprovést po dohodě se zákaznickým oddělením divize Rigips).6. Zrušení/storno objednávky6.1 Objednávku standardního zboží je možno stornovat nejpozději do 14.00 hodin jeden pracovní den před plánovanou nakládkou bezúčtování storno poplatku. V případě zrušení objednávky v den nakládky, bude účtován storno poplatek ve výši 5 % z hodnoty celé objednávky.6.2. Objednávku nestandardního zboží (v Ceníku Rigips označené *) a zboží vyráběného na zakázku nelze stornovat bez předchozíhoprojednání se zákaznickým oddělením divize Rigips.7. Minimální dodací množstvíviz údaje v jednotlivých tabulkách Ceníku RigipsSk. 1.2.4Sádrové desky se skelnými vláknyVýrobekTloušťka[mm]Glasroc F Riflex- ohebná deskaŠířka[mm]Délka[mm]TypyhranHmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = paleta[ks] [m 2 ] [kg] 1)MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]6 1 200 2 400 3) a 3) 7 511372 40 115,2 847 deska 218,-10 1 200 2 700 3) a 3) 9 511373 * 40 129,6 1 206 paleta 262,-8. Dodací podmínky pro dodávky zboží z výrobního závodu divize Rigips v Horních Počaplech *)Způsob dodání Zboží Minimální dodací množství Dodací lhůta od přijetízávazné objednávkyPřímé dodávkyPřímé celokamionové dodávkyOstatní přímé dodávkyCelokamionové dodávkypopř. dodávky při vytíženídopravního prostředkus nižší tonážíVeškerý standardní sortimentv minimálních balicích jednotkách.U profilů maximálně 3 t (viz Ceník Rigips)24 t 48 hod.Sádrovláknité desky Glasroc F Ridurit, Riflex 23 t 2 týdnySádrovláknité desky Rigidur 23 t 1 týdenCasoprano kazety 23 t 1 týdenGyptone - desky, kazety 3 t 2 - 3 týdnyOWA kazety 23 t 2 týdnyTmely 23 t 1 týdenSádrové produkty 4 t 1 týdenKonstrukční profily 3 t 3 - 5 dní*) Pokud objem objednaného zboží převýší možnosti výrobních nebo skladovacích kapacit, je dodací lhůta stanovena na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.9. Dodávky9.1 Objednávky s více vykládkami (platí pouze pro celokamionové dodávky)Prodávající nabízí možnost bezplatné dvojvykládky (pokud místa dílčích zastávek jsou na trase do vzdálenostimax. 100 km od sebe), popř. trojvykládky (pokud místa dílčích zastávek jsou na trase do vzdálenostimax. 50 km od sebe). Minimální velikost druhé nebo třetí vykládky musí býtv objemu min. 1/3 celkové objednávky.9.2 Doba vykládkyJe-li doprava zajišťována prodávajícím, nesmí doba vykládky včetně čekání na vykládku překročit 2 hodiny.Za každou další započatou hodinu vykládky budou kupujícímu účtovány vícenáklady ve výši 300,- Kč/hod.2


9.3 Převzetí dodávkyPři převzetí dodávky je přejímající povinen pečlivě překontrolovat její věcnou správnost, úplnost a kvalitu včetně vratných obalů. V případě nesrovnalostímezi dodacím listem a skutečností musí kupující neprodleně informovat zákaznické oddělení divize Rigips.9.3.1 Storno poplatkyOdmítnutí převzetí dodávky standardního zboží - 10 % hodnoty veškerého objednaného zboží plus úhrada nákladůza dopravu tam i zpět, manipulační poplatek za nakládku a vykládku, případně další náklady za použití speciálních vozidel apod.Odmítnutí převzetí dodávky nestandardního zboží (v ceníku označené *) a zboží vyráběného na zakázku - 100 % hodnoty veškeréhoobjednaného zboží plus úhrada nákladů za dopravu tam i zpět, manipulační poplatek za nakládku a vykládku, případně další nákladyza použití speciálních vozidel apod.9.4 Potvrzování dodacího listuPři přejímání zboží je kupující povinen dodací list orazítkovat, uvést tiskacím písmem jméno přejímající osoby, podepsat a uvést datum převzetí zboží.V případě, že nemá přejímající firma razítko k dispozici, musí být na dodacím listě uvedeno číslo občanského průkazu přejímající osoby.U dodávek na stavbu je nutné, aby kupující uvedl už v objednávce jméno a telefonní číslo osoby, které má být zboží předáno. Nebude-li tento údajv objednávce uveden, nenese prodávající odpovědnost za případnou ztrátu materiálu.9.5 Vlastní odběr zboží v závoděPo předchozí dohodě umožňuje prodávající kupujícímu vlastní odběr zboží ve výrobním závodě Horní Počaply. Požadavek na vlastní odběr musí býtuveden již v objednávce spolu se jménem osoby, která zboží převezme, a s registračním číslem vozidla. Nezná-li kupující v okamžiku odeslání objednávkyjméno řidiče a registrační číslo vozu, musí tyto údaje nahlásit před příjezdem vozidla na nakládku telefonicky příslušnému pracovníkovi zákaznickéhooddělení divize Rigips. Bez těchto údajů nemůže být zboží naloženo. Řidič i osádka vozidla jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů a pokynůpříslušných pracovníků logistiky a ostrahy závodu. Při pohybu po areálu závodu je řidič, event. všechny osoby, které opustí vozidlo, povinen mít obutébezpečnostní pracovní boty a být oblečen v reflexní vestě. V případě nutnosti je možno si bezpečnostní pracovní obuv za poplatek 50,-Kč zapůjčitv závodě. Prodávající nehradí žádné kompenzace za dobu čekání na nakládku v závodě.10. Obchodní podmínky10.1 CeníkCeny uvedené v Ceníku Rigips jsou ceny listové. Jde o nezávaznou doporučenou spotřebitelskou cenu.Změna cen je vyhrazena.10.2 ReklamaceVeškeré reklamace je kupující povinen předat do zákaznického oddělení divize Rigips nebo regionálnímuzástupci prodávajícího osobně, faxem, e-mailem nebo jinou vhodnou písemnou formou. Reklamační protokolymá k dispozici příslušný regionální zástupce prodávajícího, který s jejich vyplněním rád pomůže.10.3 Nedodané nebo poškozené zbožíReklamace na nedodané nebo poškozené zboží musí být sepsána ihned po vykládce a musí být podepsána řidičem. Veškeré reklamace poškozenéhozboží je potřeba doplnit obrazovým materiálem (fotografií), který musí být pořízen ještě před složením zboží z kamionu. Výjimku tvoří pouze příslušenství,které je dodáváno na paletě a je zafoliované. V takovém případě musí kupující reklamaci nahlásit nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí dodávky.10.4 Kvalita zbožíV případě stížnosti na kvalitu výrobku si prodávající vyhrazuje právo prohlédnout závadu přímo na místě, příp. odebrat vzorek. Při reklamaci je třebav reklamačním protokolu uvést datum a hodinu výroby a číslo šarže, je-li uvedeno (u desek na rubové straně, u práškových produktů na obale apod.).Pro účely reklamace doporučuje prodávající kupujícímu zachovat obal od reklamovaného zboží.10.5 Vrácení zbožíV případě, že si kupující objednal chybné zboží a chtěl by ho vrátit zpět, musí tuto záležitost nejprve projednat s příslušným regionálním zástupcemprodávajicího. Zpět může být přijato pouze zboží v originálních obalech a nepoškozené. Konečné rozhodnutí, zda je vrácené zboží v takovém stavu,aby mohlo být opět prodáno, a lze je tudíž přijmout zpět, náleží pracovníkům logistiky závodu Horní Počaply. Dopravní náklady spojené s vrácenímzboží hradí kupující.11. Skladování profilůProfily se skladují v čistém, větraném a suchém prostředí s nejvyšší relativní vlhkostí vzduchu 70% - nejlépe v uzavřených, suchých a dobře větranýchprostorách, kde nedochází k velkým teplotním výkyvům způsobujícím kondenzaci vody mezi profily. Je nutno zajistit, aby materiál nepřišel do styku svodou ani vzdušnou vlhkostí (neskladovat venku).Pro zamezení deformace profilů je nutno je ukládat na rovný a dostatečně pevný podklad. Prokládací hranoly musí být umístěny vždy pod sebou,minimálně 3 kusy u profilů do délky 6 metrů. Výšku skladování balíků profilů je nutno omezit na max. 8 řad nad sebou.12. Další ustanoveníRozhodčí doložka: Všechny spory vznikající mezi smluvními stranami ze vzájemných obchodních vztahů, z uzavřených smluva/nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů o uzavření, platnost či obsah smluv, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčíhosoudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jednímrozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Místem konání rozhodčího řízení je Praha.V případech neupravených těmito podmínkami se smluvní strany řídí platnými ustanoveními příslušných právních norem.3


Vzorová objednávka(pro smluvní partnery divize Rigipsspolečnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)Název společnosti: .....................................................................................................Fakturační adresa: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Název akce / projektu .........................................................................Objednávku vystavil: ..................................................................Číslo objednávky: ......................................................................................Telefon: ............................................................................................Požadované datum dodání: .................................................................Místo dodání ............................................................................................................Vykládka od-do: .........................................................................................................................................................................Kontaktní osoba: ............................................................................................................................................PSČ ...................Telefon: ..............................................................................Druh dopravy (vyberte):vlastní odběr / RZ (SPZ): .................................................................................. doprava dodavateleZpůsob vykládky (vyberte): VZV jeřáb ručníPopis výrobkuObjednací číslodle Ceníku dle Ceníku Množství JednotkaPoz.: Uzávěrka příjmu objednávek je ve 12 hod. jeden pracovní den před plánovanou nakládkou.Speciální požadavek: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Razítko: Podpis: Datum:4Objednávka je závazná.


SádrokartonSádrokartonové deskyRigips šíře 1 250 mmPodélné hrany:1) hrana PRO2) hrana VARIO PROPříčné hrany:3) hrana kolmo řezaná4) hrana s úkosemSk. 1.1.1VýrobekStavební deska RB (A)/dle DIN 18 180 - GKB/Tloušťka[mm]Délka[mm]TypyhranHmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = paleta[ks] [m 2 ] [kg] 1)MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]12,5 2 000 1) a 4) 9,0 620011 56 140,0 1 300 paleta 60,-12,5 2 000 1) a 3) 9,0 620214 * 56 140,0 1 300 5 palet 60,-12,5 2 500 1) a 3) 9,0 620012 46 143,8 1 335 paleta 60,-12,5 2 600 ** 1) a 3) 9,0 620013 46 149,5 1 396 paleta 60,-12,5 2 750 ** 1) a 3) 9,0 620014 * 46 158,1 1 489 5 palet 60,-12,5 3 000 ** 1) a 3) 9,0 620015 46 172,5 1 564 paleta 60,-15 2 000 1) a 4) 11,2 620051 46 115,0 1 328 paleta 83,-18 2 000 2) a 3) 14,5 12308 * 30 75,0 1 127 6 palet 132,-Sk. 1.1.2Protipožární deska RF (DF)/dle DIN 18 180 - GKF/12,5 2 000 1) a 4) 10,5 620027 56 140,0 1 510 paleta 73,-12,5 2 500 1) a 3) 10,5 620053 46 143,8 1 560 paleta 73,-12,5 2 600 ** 1) a 3) 10,5 620028 * 46 149,5 1 619 5 palet 73,-15 2 000 1) a 4) 13,5 620054 46 115,0 1 590 paleta 89,-18 2 000 2) a 3) 15,0 12324 * 30 75,0 1 155 8 palet 133,-18 2 500 2) a 3) 15,0 12325 * 20 62,5 967 12 palet 133,-18 2 600 ** 2) a 3) 15,0 208802 * 20 65,0 1 005 12 palet 133,-Sk. 1.1.3Impregnovaná deska RBI (H2)/dle DIN 18 180 - GKBi/12,5 2 000 1) a 4) 9,3 620035 56 140,0 1 342 paleta 98,-12,5 2 500 1) a 3) 9,3 620036 * 46 143,8 1 387 5 palet 98,-12,5 2 600 ** 1) a 3) 9,3 620037 46 149,5 1 440 paleta 98,-Sk. 1.1.4Protipožární impregnovanádeska RFI (DFH2)/dle DIN 18 180 GKFi/12,5 2 000 1) a 4) 10,5 620043 56 140,0 1 510 deska 116,-12,5 2 500 1) a 3) 10,5 620206 * 46 143,8 1 560 5 palet 116,-12,5 2 600 ** 1) a 3) 10,5 620207 * 46 149,5 1 619 5 palet 116,-15,0 2 000 1) a 4) 13,5 620063 46 115,0 1 593 deska 133,-Sk. 1.1.7Modrá akustická protipožárnídeska MA (DF)NOVINKA12,5 2 000 1) a 3) 12,00 620543 40 100,0 1 240 paleta 108,-12,5 2 750 ** 1) a 3) 12,00 620547 * 30 103,0 1 278 8 palet 108,-Sk. 1.1.8Modrá akustická protipožárníimpregnovaná deska MAI (DFH2)NOVINKA12,5 2 000 1) a 3) 12,00 620607 40 100,0 1 240 paleta 125,-Desky je možné vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách (v rozmezí 2,0 až 3,2 m) za příplatek ve výši 1 %;dodací lhůta 2-3 týdny; minimální dodací množství na vyžádání.*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny.**) U těchto délek je k ceně nutno připočíst příplatek ve výši 1 %1) ± 2 %, včetně palety5


SádrokartonSádrokartonovédesky Rigipsšíře 1 200 mmPodélné hrany:Příčné hrany:hrana PRO hrana kolmo řezanáSkupina zboží 1.1.1VýrobekStavební deska RB (A)/dle DIN 18 180 - GKB/Tloušťka[mm]Délka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = paleta[ks] [m 2 ] [kg] 1)MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]12,5 2 000 9,0 620016 56 134,4 1 246 paleta 60,-12,5 2 500 9,0 620017 46 138,0 1 292 paleta 60,-12,5 2 600 ** 9,0 620018 46 143,5 1 343 paleta 60,-12,5 2 750 ** 9,0 620019 46 151,8 1 420 paleta 60,-12,5 3 000 ** 9,0 620020 46 165,6 1 548 paleta 60,-15 2 000 11,2 620050 46 110,4 1 280 paleta 83,-Skupina zboží 1.1.2Protipožární deska RF (DF)/dle DIN 18 180 - GKF/12,5 2 000 10,5 620030 56 134,4 1 451 paleta 73,-12,5 2 500 10,5 620031 * 46 138,0 1 500 5 palet 73,-12,5 2 600 ** 10,5 620032 * 46 143,5 1 557 5 palet 73,-12,5 2 750 ** 10,5 620033 * 46 151,8 1 615 5 palet 73,-12,5 3 000 ** 10,5 620034 * 40 144,0 1 525 5 palet 73,-15 2 000 13,5 620057 46 110,4 1 540 paleta 89,-Skupina zboží 1.1.3Impregnovaná deska RBI (H2)/dle DIN 18 180 - GKBi/12,5 2 000 9,3 620038 56 134,4 1 290 paleta 98,-12,5 2 500 9,3 620039 * 46 138,0 1 334 5 palet 98,-12,5 2 600 ** 9,3 620040 46 143,5 1 385 paleta 98,-12,5 2 750 ** 9,3 620041 * 46 151,8 1 462 5 palet 98,-12,5 3 000 ** 9,3 620042 * 46 165,6 1 590 5 palet 98,-Skupina zboží 1.1.4Protipožární impregnovaná deskaRFI (DFH2)/dle DIN 18 180 - GKFi/12,5 2 000 10,5 620044 56 134,4 1 451 deska 116,-12,5 2 500 10,5 620045 * 46 138,0 1 499 5 palet 116,-12,5 2 600 ** 10,5 620046 * 46 143,5 1 557 5 palet 116,-12,5 2 750 ** 10,5 620047 * 46 151,8 1 644 5 palet 116,-15,0 2 000 13,5 620064 46 110,4 1 530 deska 133,-6Desky je možné vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách (v rozmezí 2,0 až 3,2 m) za příplatek ve výši 1 %; dodací lhůta 2-3 týdny; minimální dodací množství na vyžádání.*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny.**) U těchto délek je k ceně nutno připočíst příplatek ve výši 1 %1) ± 2 %, včetně palety


SádrokartonSpeciálnídesky RigipsPodélné hrany:1) hrana PROPříčné hrany:3) hrana kolmo řezaná2) hrana VARIO PROSádrokartonové deskyVýrobekTloušťka[mm]Šířka[mm]Délka[mm]TypyhranHmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = paleta[ks] [m 2 ] [kg] 1)MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]Sk. 1.1.1Sádrokartonová deska HobbyRB (A) 9,59,5 1 250 2 000 1) a 3) 7,1 620008 70 175,0 1 353 paleta 57,-9,5 1 200 2 000 1) a 3) 7,1 620009 70 168,0 1 233 paleta 57,-9,5 1 200 2 600 ** 1) a 3) 7,1 620010 * 56 174,7 1 290 paleta 57,-Skupina zboží 1.1.6Sádrokartonováprotipožárnídeska (DF)W20D2520 625 2 000 2) a 3) 17,4 48009 * 32 40,0 720 paleta 140,-25 625 2 000 2) a 3) 21,5 48007 * 32 40,0 640 paleta 220,-Sádrové desky se skelnými vláknyVýrobekTloušťka[mm]Šířka[mm]Délka[mm]TypyhranHmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = paleta[ks] [m 2 ] [kg] 1)MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]Sk. 1.2.4Glasroc F Riflex- ohebná deska6 1 200 2 400 3) a 3) 7 511372 40 115,2 847 deska 218,-10 1 200 2 700 3) a 3) 9 511373 * 40 129,6 1 206 paleta 262,-Sk. 1.2.5Glasroc F Ridurit- protipožární deska15 1 200 2 000 3) a 3) 14 511374 36 86,4 1 258 deska 291,-15 1 200 2 400 3) a 3) 14 511375 32 92,2 1 291 deska 291,-20 1 200 2 000 3) a 3) 18 511376 24 57,6 1 077 deska 355,-25 1 200 2 000 3) a 3) 23 511377 * 20 48,0 1 144 paleta 475,-*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.**) U těchto délek je k ceně nutno připočíst příplatek ve výši 1 %1) ± 2 %, včetně palety7


Glasroc HSystém Glasroc Hdo mokrých a extrémněvlhkých interiérůNOVINKAPodélné hrany:hrana PROPříčné hrany:hrana s úkosemVýrobekTloušťka[mm]Šířka[mm]Délka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = paleta[ks] [m 2 ] [kg] 1)MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]Sk. 1.2.1Glasroc H12,5 1 250 2 000 10,50 620645 50 125 1 340 paleta 338,-Vodě a plísním odolná sádrová deska se skelnou výztužíurčená do interiérů s trvalým výskytem vody a/nebovysoké vzdušné vlhkostiVýrobekMJRozměrObjednacíčíslo[ks]Balenídruhbalení[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/MJ]Sk. 1.3Tmel ProMix HydroPastový tmel pro všechny kroky tmelení desek Glasroc HSpotřeba:spáry 0,3 l/m 2celoplošně 1 l/m 2 /mm3 l (3,3 kg) / vědro 517253 120 paleta 396 vědro 322,-10 l (11 kg)/vědro 517254 44 paleta 484 vědro 687,-Sk. 4.13Páska Hydro TapeSamolepicí páska (mřížka)pro vyztužení spojůdesek Glasroc HPáska AquarocPáska (nesamolepicí mřížka) s alkalickouodolností pro vyztužení desekGlasroc H20 m/role 517255 60 karton 6,00 role 53,-90 m/role 517256 24 karton 7,20 role 170,-20 m/role 516388 12 karton 1,2 role 97,-Sk. 4.2.3Sk. 3.3Rychlošroub Rigips GOLD, typ TN- dvouchodý závit, do tl. plechu 0,7 mmSe zvýšenou antikorozní odolnostípro použití v extrémně vlhkémprostředí (kat. C dle ČSN 13964).Rychlošroub Rigips GOLD, typ TB- s vrtací špičkou, do tl. plechu 0,7-2,25 mmSe zvýšenou antikorozní odolností propoužití v extrémně vlhkém prostředí(kat. C dle ČSN 13964).Konstrukční HydroprofilySe zvýšenou antikorozní odolností pro použití v extrémněvlhkém prostředí – kategorie C dle ČSN EN 139643,5x25 mm 517270 1000 krabička 1,45 krabička 555,-3,5x35 mm 517271 1000 krabička 1,87 krabička 666,-3,5x35 mm 517282 100 krabička 0,25 krabička 90,-3,5x35 mm 517281 1000 krabička 2,00 krabička 770,-CD 4 m 660428 48 svazek 105 kus 40,-/bmUD 3 m 660427 48 svazek 51 kus 30,-/bmCW a UWna vyžádání81)+/- 2 %, vč. paletyPozn. Desky je možné na zakázku vyrobit i šířce 1 200 mm a v jiných délkách. Minimální dodací množství, lhůta a cena na vyžádání.


SádrovláknoSádrovláknité desky RigidurPodélné hrany:hrana kolmo řezanáPříčné hrany:hrana kolmo řezanáVýrobekTloušťka[mm]Šířka[mm]Délka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = paleta[ks] [m 2 ] [kg] 1)MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]Sádrovláknitá konstrukční deskaRigidur maloformátováUniverzálně použitelná jako stavební,protipožární i impregnovaná.10,0 1 000 1 500 13 101171 70 105 1 080 paleta 167,-12,5 1 000 1 500 16 610951 60 90 1 350 paleta 197,-15,0 1 000 1 500 19 610936 * 40 90 1 620 paleta 241,-Skupina zboží 1.2.6Sádrovláknitá konstrukční deskaRigidur pro lepenou spáruUniverzálně použitelná jako stavební,protipožární i impegrovaná.Na zakázku dodáváme i desky v tloušťce 18 mm za cenu 279,-Kč/m 2 .Sádrovláknitá konstrukční deskaRigidur pro tmelenou spáruUniverzálně použitelná jako stavební,protipožární i impegrovaná.10,0 1 249 2 000 13 612669 50 124,9 1 499 paleta 167,-10,0 1 249 2 500 13 610147 * 50 156,1 1 873 paleta 167,-10,0 1 249 2 540 13 612169 * 50 158,6 1 904 paleta 167,-10,0 1 249 2 750 13 614388 * 30 103,1 1 237 paleta 167,-12,5 1 249 2 000 16 202567 40 99,9 1 499 paleta 197,-12,5 1 249 2 500 16 202568 * 40 124,9 1 874 paleta 197,-12,5 1 249 2 540 16 202569 40 126,9 1 903 paleta 197,-12,5 1 249 2 750 16 202570 30 103 1 546 paleta 197,-12,5 1 249 3 000 16 202571 * 30 112,4 1 686 paleta 197,-15,0 1 249 2 000 19 202573 * 30 74,9 1 349 paleta 241,-15,0 1 249 2 500 19 202574 * 30 93,7 1 686 paleta 241,-15,0 1 249 2 540 19 202575 * 30 95,2 1 713 paleta 241,-15,0 1 249 2 750 19 202576 * 30 103 1 855 paleta 241,-15,0 1 249 3 000 19 202577 * 24 89,9 1 619 paleta 241,-10,0 1 245 2 000 13 200899 * 40 99,6 1 195 paleta 167,-10,0 1 245 2 500 13 610638 * 50 155,6 1 868 paleta 167,-10,0 1 245 2 540 13 614504 * 50 158,1 1 897 paleta 167,-10,0 1 245 2 750 13 611392 * 30 136,9 1 237 paleta 167,-12,5 1 245 2 000 16 202565 * 40 99,6 1 494 paleta 197,-12,5 1 245 2 500 16 100642 * 40 124,5 1 868 paleta 197,-12,5 1 245 2 540 16 202566 * 40 126,5 1 897 paleta 197,-12,5 1 245 2 750 16 202479 * 30 102,7 1 541 paleta 197,-12,5 1 245 3 000 16 100539 * 30 112,1 1 681 paleta 197,-15,0 1 245 2 000 19 100643 * 30 74,7 1 345 paleta 241,-15,0 1 245 2 500 19 100644 * 30 93,4 1 681 paleta 241,-15,0 1 245 2 540 19 100923 * 30 93,9 1 708 paleta 241,-15,0 1 245 2 750 19 202572 * 30 102,7 1 849 paleta 241,-15,0 1 245 3 000 19 100540 * 24 89,6 1 614 paleta 241,-Sádrovláknitá konstrukčnídeska Rigidur Hs dKonstrukční deska pro difuzně otevřenékonstrukce bez parozábrany12,5 1249 2000 16 515704 * 40 99,6 1504 paleta 365,-12,5 1249 2750 16 515705 30 102,7 1551 paleta 365,-Desky Rigidur v šíři 1200 a 1249 mm lze dodat s hranou AK- info na vyžádání u obchodního týmu (viz kontakty na zadní straně Ceníku)Desky Rigidur tlouštěk 10, 12,5, 15 a 18 mm vyrábíme na zakázku až do rozměru 2 500 x 6 000 mm (Rigidur XXL) – bližší informace podá obchodní tým.*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. 1) ± 2 %9


SádrovláknoSádrovláknité podlahovédílce RigidurPodélné hrany:hrana kolmo řezanáPříčné hrany:hrana kolmo řezanáVýrobekTloušťka[mm]Šířka[mm]Délka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = paleta[ks] [m 2 ] [kg] 1)MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]Podlahové dílce Rigidur E 20Rigidur E 2520 500 1 500 25,1 45321 48 36 888 paleta 369,-25 500 1 500 31,1 46644 40 30 923 paleta 432,-Skupina zboží 1.2.7Rigidur E 30 MFRigidur E 40 PSPodlahové dílce2 x 10 mms nakašírovanouvrstvou 10 mmminerální vlny.Podlahové dílce2 x 10 mms nakašírovanouvrstvou 20 mmpolystyrenu.30 500 1 500 26,7 45322 * 48 36 945 paleta 620,-40 500 1 500 25,5 45323 * 48 36 902 paleta 505,-Rigidur E 30 HFPodlahové dílce2 x 10 mms nakašírovanouvrstvou 10 mmdřevovláknité desky.30 500 1 500 27,1 514206 * 48 36 960 paleta 554,-10*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.1) ± 2 %


SádrovláknoPříslušenství k sádrovláknitýmdeskám a podlahám RigidurSk. 1.3.1VýrobekSpárovací tmel RigidurNa tmelení a přetmelení desekRigidur bez výztužné pásky;k přetmelení podlah Rigidur.Polyuretanove lepidlona spáryK lepení spár mezideskami Rigidur.Speciální zpevňovací páska RigidurPro vyztužení spára koutů pomocíDisperzního lepidlaRigidur. Šíře 7 cmDisperzní lepidlo RigiduridPro vyztužení spár a koutůpomocí speciálnízpevňovacípásky RigidurMěrnájednotka(MJ)ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnostbalení [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/MJ]5 kg/pytel 511581 192 paleta 960 pytel 159,-310 ml/kartuš 514620 20 karton 8 kartuš 241,-310 ml/kartuš 516865 ** 12 karton 3,6 kartuš 221,-50 m/role 515473 1 role 0,12 kus 169,-1 kg/vědro 515474 1 vědro 1 kus 139,-3 kg/vědro 515475 1 vědro 3 kus 389,-Skupina zboží 4.2.1 Skupina zboží 4.17.2Podlahové lepidlo Rigidur 1 kg/plastováK lepení podlahovýchláhevdílců Rigidur,polyuretanové lepidlo.Suchý vyrovnávacípodsyp RigipsOkrajový pásekZ exdrudovanéhopolyetylenušíře 100 mm,tl. 5 mmSada srovnávacích latí Rigidurpro srovnání suchého podsypu RigipsŠrouby RigidurPro spojovánísádrovláknitýchdesek RigidurŠrouby RigidurPro spojovánípodlahovýchdílců Rigidur511914 6 karton 7 plast. láhev 320,-50l (=22,5kg)/pytel 514220 30 paleta 675 pytel 279,-50 m/role 512590 1 role 1 role 492,-sada 6 ks 515392 1 sada 12 sada 14 990,-3,9 x 30 mm 1000 ks/krabička 514966 1000 krabička 1 krabička 303,-3,9 x 45 mm 1000 ks/krabička 515529 1000 krabička 1,20 krabička 350,-3,9 x 19 mm 1000 ks/krabička 514964 1000 krabička 1,60 krabička 260,-3,9 x 22 mm 1000 ks/krabička 514965 1000 krabička 2 krabička 294,-*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.**) Do vyprodání zásob.11


RigiStabilSádrokartonové konstrukční desky RigiStabilPodélné hrany:Příčné hrany:hrana PRO hrana kolmo řezanáSk. 1.19VýrobekSádrokartonová konstrukčnídeska RigiStabil (DFRIH2)NOVINKATloušťka[mm]Šířka[mm]Délka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = paleta[ks] [m 2 ] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]12,5 1250 2650 11 620629 40 132,0 1500 paleta 139,-12,5 1250 2750 11 620630 40 137,5 1555 paleta 139,-12,5 1250 2000 11 620637 50 125,0 1437,5 paleta 139,-*) Nestandardní délky na vyžádání - min. odběr 240 ksPříslušenství k sádrokartonovým konstrukčním deskám RigiStabilSkupina zboží 4.17.2Skupina zboží 4.2 Skupina zboží 4.13VýrobekPolyuretanove lepidlona spáryK lepení spár mezideskami Rigidur.Speciální zpevňovací páska RigidurPro vyztužení spára koutů pomocíDisperzního lepidlaRigidur. Šíře 7 cmDisperzní lepidlo RigidurPro vyztužení spár a koutůpomocí speciálnízpevňovacípásky RigidurSkelná páskaVýztužná páskapro spoje desekSamolepicí páskaVýztužná páska (mřížka)pro spoje desek.Rigips rychlošrouby 212- typ TN, dvouchodý závit.Pro dřevěné podkonstrukce.Balení po 1000 ksobsahuje jeden bit.Šrouby 912- typ SN.Do tl. plechu 0,7 mm.Pro kovové podkonstrukce.Měrnájednotka(MJ)ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/balení]310 ml/kartuš 514620 20 karton 8 kartuš 241,-50 m/role 515473 1 role 0,12 kus 169,-1 kg/vědro 515474 1 vědro 1 kus 139,-3 kg/vědro 515475 1 vědro 3 kus 389,-25 m/role 511799 40 karton 12 karton 19,-45 m/role 512547 24 karton 21,6 karton 60,-90 m/role 512546 24 karton 16,8 karton 89,-3,5 x 25 512557 250 krabička 0,45 krabička 47,-3,5 x 25 512556 1 000 krabička 1,60 krabička 180,-3,5 x 30 514763 500 krabička 0,80 krabička 304,-12


RigithermTepelně izolačnídesky Rigithermpro vnitřní zatepleníPodélné hrany:Příčné hrany:hrana PRO hrana kolmo řezanáVýrobek Tloušťka Celková Šířka Délka Hmotnost Objednací Balení = paleta Min. dodací Cenaizolace tloušťka [mm] [mm] [kg/m 2 ] číslo [ks] [m 2 ] [kg] množství bez DPH[mm] [mm] [m 2 ] [Kč/m 2 ]Skupina zboží 10.1.1Rigitherm ASádrokartonová deska RB (A)12,5 s nakašírovanou vrstvoupolystyrenu Rigifloor 4000.20 33 1 200 2 600 9,4 513026 * 40 124,80 1 173 150 237,-30 43 1 200 2 600 9,6 513029 * 30 93,60 899 100 255,-40 53 1 200 2 600 9,8 513030 * 24 74,88 734 100 284,-50 63 1 200 2 600 10,0 513031 * 20 62,40 624 100 308,-60 73 1 200 2 600 10,2 513032 * 18 56,16 573 50 322,-70 83 1 200 2 600 10,4 513033 * 15 46,80 487 50 368,-80 93 1 200 2 600 10,6 513034 * 14 43,68 463 50 385,-90 103 1 200 2 600 10,8 513264 * 12 37,44 404 50 409,-100 113 1 200 2 600 11,0 513036 * 11 32,32 365 50 433,-110 123 1 200 2 600 11,2 513037 * 10 31,20 350 50 464,-120 133 1 200 2 600 11,4 513038 * 10 31,20 356 50 501,-130 143 1 200 2 600 11,6 513265 * 9 28,08 326 50 505,-140 153 1 200 2 600 11,8 513266 * 9 28,08 331 50 507,-150 163 1 200 2 600 12,0 513076 * 8 24,96 300 50 554,-160 173 1 200 2 600 12,2 513267 * 8 24,96 305 50 622,-170 183 1 200 2 600 12,4 513268 * 7 21,84 271 50 628,-180 193 1 200 2 600 12,6 513078 * 7 21,84 275 50 636,-200 213 1 200 2 600 13,0 514229 * 6 18,72 243 50 707,-Skupina zboží 10.1.2Rigitherm H2Sádrokartonováimpregnovaná deska RBI (H2)12,5 s nakašírovanou vrstvoupolystyrenu Rigifloor 4000.20 33 1 200 2 600 9,4 513269 * 40 124,80 1 173 150 296,-30 43 1 200 2 600 9,6 513270 * 30 93,60 899 100 316,-40 53 1 200 2 600 9,8 513271 * 24 74,88 734 100 335,-50 63 1 200 2 600 10,0 513272 * 20 62,40 624 100 354,-60 73 1 200 2 600 10,2 513273 * 18 56,16 573 50 377,-70 83 1 200 2 600 10,4 513274 * 15 46,80 487 50 411,-80 93 1 200 2 600 10,6 513275 * 14 43,68 463 50 438,-90 103 1 200 2 600 10,8 513276 * 12 37,44 404 50 450,-100 113 1 200 2 600 11,0 513277 * 11 32,32 365 50 472,-110 123 1 200 2 600 11,2 513278 * 10 31,20 350 50 501,-120 133 1 200 2 600 11,4 513279 * 10 31,20 356 50 537,-130 143 1 200 2 600 11,6 513280 * 9 28,08 326 50 542,-140 153 1 200 2 600 11,8 513281 * 9 28,08 331 50 544,-150 163 1 200 2 600 12,0 513282 * 8 24,96 300 50 600,-160 173 1 200 2 600 12,2 513143 * 8 24,96 305 50 652,-170 183 1 200 2 600 12,4 513283 * 7 21,84 271 50 660,-180 193 1 200 2 600 12,6 513284 * 7 21,84 275 50 663,-200 213 1 200 2 600 13,0 514228 * 6 18,72 243 50 767,-*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.Konkrétní dodací podmínky sdělí na vyžádání Zákaznické oddělení.13


TmeleníSpárovací a finišovací tmelyRigips pro sádrokartonovédesky a RigiStabilVýrobekSpárovací tmel SuperNa základní tmelenía přetmelení ve spojenís výztužnou páskou.Měrnájednotka(MJ)ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/MJ]2,5 kg/pytel 511588 248 paleta 620 paleta 56,-5 kg/pytel 511567 105 paleta 525 paleta 103,-12,5 kg/pytel 515313 * 72 paleta 900 paleta 257,-25 kg/pytel 511568 40 paleta 1 000 paleta 456,-Spárovací tmel VarioPro tmelení s nebobez výztužné pásky.Tmel se zvýšenoupevností.5 kg/pytel 511569 108 paleta 540 paleta 225,-12,5 kg/pytel 515408 * 72 paleta 900 paleta 543,-25 kg/pytel 511570 40 paleta 1 000 paleta 1020,-Skupina zboží 1.3Tmel Rifino TopKe kompletnímu tmelení spár s výztužnou páskou.Vysoká pevnost ve spárách, velmi dobrá brousitelnost,hladká strukturapovrchu a bílá barva.Lze použít jakofinální tmel.5 kg/pytel 512615 105 paleta 525 paleta 180,-12,5 kg/pytel 515407 72 paleta 900 paleta 370,-25 kg/pytel 512613 40 paleta 1 000 paleta 694,-ProMix MegaUniverzální pastovýtmel pro finálníi základní tmelení.Vylepšená receptura.0,5 kg/vědro 700182 * 24 karton 12 karton 61,-1 kg/vědro 700183 * 12 karton 12 karton 89,-5 kg/vědro 517063 120 paleta 600 vědro 179,-15 kg/vědro 517064 44 paleta 660 vědro 424,-25 kg/vědro 517065 33 paleta 825 vědro 571,-ProMix FinishPastový tmelpro finální tmelení.Vylepšená receptura.5 kg/vědro 517066 120 paleta 600 vědro 165,-15 kg/vědro 517067 44 paleta 660 vědro 389,-25 kg/vědro 517068 33 paleta 825 vědro 499,-*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.14


TmeleníLepicí tmely,výztužné páskya záplaty na sádrokartonLepicí tmelyVýrobekAkrylátový tmelPro finální úpravu spármezi sádrokartonovýmia navazujícími konstrukcemi.Měrnájednotka(MJ)ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/MJ]310 ml/kartuše 512511 12 karton 4,8 karton 48,-4.13.1 Skupina zboží 4.13Skupina zboží 1.3Lepicí tmel RifixK nalepení stavebníchnebo tepelně-izolačníchdesek na podkladní konstrukci.Lepicí hmota WEBER THERMK lepení tepelně izolačníchdesek Rigitherm na skořepinovébetonové tvárnice.Výztužné páskyVýrobekSkelná páskaVýztužná páskapro spoje desek.Papírová páskaVýztužná páska ze speciálníhopapíru pro spoje desek.Samolepicí páskaVýztužná páska (mřížka)pro spoje desek.Výrobek25 kg/pytel 512530 40 paleta 1 000 pytel 230,-40 kg/pytel 512608 24 paleta 960 paleta 329,-25 kg/pytel 514767 * 42 paleta 1 050 paleta 352,-Měrnájednotka(MJ)ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/MJ]25 m/role 511799 40 karton 12 karton 19,-23 m/role 512543 20 karton 4 karton 43,-75 m/role 512544 20 karton 12 karton 75,-45 m/role 512547 24 karton 21,6 karton 60,-90 m/role 512546 24 karton 16,8 karton 89,-Rozměr[mm]ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/bal.]Záplatana sádrokarton 100 x 100 516986 5 balení 0,09 balení 145,-NOVINKA*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.15


RigiProfil®RigiProfily= konstrukční profilypro větší pevnost konstrukcíProdukty zhotovené výrobním procesem UltraSTEEL jsou chráněny britskými a mezinárodnímipatentovými právy udělenými a přihlášenými pod č. GB2450765, CZ287702, PCT/GB2008/00261společně s registrací užitného vzoru. UltraSTEEL je ochrannou známkou Hadley IndustriesOverseas Holdings LimitedVýrobek Označení Rozměr[mm]RigiProfil UDpro stropní konstrukce a předsazené stěny.Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm.Dle ČSN EN 14195.Délka[mm]Hmotnost[kg/m]ObjednacíčísloBalení = svazek[ks] [m] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/bm]R-UD 27/28/27 3000 0,35 660357 48 144 50,4 svazek 18,-RigiProfil CDpro stropní konstrukce a předsazené stěny.Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm.Dle ČSN EN 14195.R-CD 27/60/27 3000 0,52 660358 48 144 74,9 svazek 27,-R-CD 27/60/27 4000 0,52 660359 48 192 99,8 svazek 27,-Skupina zboží 3.1.1RigiProfil UWvodicí profil pro stěnové konstrukce.Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm.Dle ČSN EN 14195.R-UW 50 40/50/40 4000 0,60 660360 48 192 115,2 svazek 28,-R-UW 75 40/75/40 4000 0,72 660361 48 192 138,2 svazek 34,-R-UW 100 40/100/40 4000 0,84 660364 48 192 161,3 svazek 39,-RigiProfil CWvodicí profil pro stěnové konstrukce.Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm.Dle ČSN EN 14195.R-CW 50 50/50/50 2600 0,73 660393 48 125 91,1 svazek 34,-R-CW 50 50/50/50 2750 0,73 660348 48 132 96,4 svazek 34,-R-CW 50 50/50/50 3000 0,73 660349 48 144 105,1 svazek 34,-R-CW 50 50/50/50 3500 0,73 660386 48 168 122,6 svazek 34,-R-CW 50 50/50/50 4000 0,73 660350 48 192 140,2 svazek 34,-R-CW 75 50/75/50 2600 0,84 660394 48 125 104,8 svazek 39,-R-CW 75 50/75/50 2750 0,84 660351 48 132 110,9 svazek 39,-R-CW 75 50/75/50 3000 0,84 660352 48 144 121,0 svazek 39,-R-CW 75 50/75/50 3500 0,84 660353 48 168 141,1 svazek 39,-R-CW 75 50/75/50 4000 0,84 660354 48 192 161,3 svazek 39,-R-CW 100 50/100/50 3000 0,96 660355 48 144 138,2 svazek 45,-R-CW 100 50/100/50 3500 0,96 660400 48 168 161,2 svazek 45,-R-CW 100 50/100/50 4000 0,96 660356 48 192 184,3 svazek 45,-16Způsob montáže RigiProfilů je shodná s montáží běžných (hladkých) profilů, netřeba tedyobstarávat žádné speciální nářadí ani měnit navyklý způsob montáže. RigiProfily jsoukompatibilní s běžným příslušenstvím Rigips (třmeny, závěsy, spojky apod.). Jediným odlišnýmprvkem příslušenství RigiProfilů je Spojovací kus pro R-CD, viz str. 21.Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardníchdélkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.Nestandardní délky jsou zpoplatněny následovně:• délka profilů 0,01 – 7,00 m………. + 10 % k ceně bm profilu• délka profilů 7,01 m a více ………. + 15 % k ceně bm profiluPozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.


ProfilyKonstrukční profilyRigipsSkupina zboží 3.1VýrobekUD profilPro stropní konstrukce a předsazené stěny.Pozinkovaný ocelovýplech tl. 0,6 mm.Dle ČSN EN 141 95.CD profilPro stropní konstrukce a předsazené stěny.Pozinkovaný ocelovýplech tl. 0,6 mm.Dle ČSN EN 141 95.Rozměr[mm]Délka[mm]Hmotnost[kg/m]ObjednacíčísloBalení = svazek[ks] [m] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/bm]27/28/27 3 000 0,35 660001 48 144 50,40 svazek 18,-27/60/27 2 600 0,54 660074 48 125 67,40 svazek 27,-27/60/27 2 750 0,54 660075 * 48 132 71,30 svazek 27,-27/60/27 3 000 0,54 660076 48 144 77,80 svazek 27,-27/60/27 4 000 0,54 660077 48 192 103,70 svazek 27,-Skupina zboží 3.5 Skupina zboží 3.2Rigistil profil U (GL 8)Pozinkovaný ocelovýplech tl. 0,5 mm.Vyztužené stěny.Rigistil profil C (GL 1)Pozinkovaný ocelovýplech tl. 0,5 mm.Vyztužené stěny.Stropní HUT profilPro přímou montážna konstrukci(např. na krokve).Ohebný profilOcelový nosný profil pro klenuté konstrukce,plech tl. 1,25 mm.20/20/30 3 600 0,27 660082 100 360 97,20 10 ks 22,-18/45/18 3 600 0,37 660081 100 360 133,20 10 ks 27,-15,5/48 4 000 0,40 660078 * 10 40 16,00 svazek 112,-59 x 7 4 000 0,20 510075 * 10 40 8,00 10 ks 272,-Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.Nestandardní délky jsou zpoplatněny následovně: • délka profilů 0,01 – 7,00 m………. + 10 % k ceně bm profilu• délka profilů 7,01 m a více ………. + 15 % k ceně bm profiluPozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.17


ProfilyKonstrukční profilyRigipsVýrobek Označení Rozměr[mm]CW profilPro stěnové konstrukce.Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm.Dle ČSN EN 141 95.Délka[mm]Hmotnost[kg/m]ObjednacíčísloBalení = svazek[ks] [m] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/bm]CW 50 50/50/50 2 600 0,72 660009 48 125 89,90 svazek 34,-CW 50 50/50/50 2 750 0,72 660012 48 132 95,00 svazek 34,-CW 50 50/50/50 3 000 0,72 660015 48 144 103,70 svazek 34,-CW 50 50/50/50 3 500 0,72 660020 48 168 121,00 svazek 34,-CW 50 50/50/50 4 000 0,72 660026 48 192 138,20 svazek 34,-Skupina zboží 3.4 Skupina zboží 3.1Výztužný profil UAŽárově pozinkovaný, podélně děrovanýplech tl. 2,0 mm.CW 75 50/75/50 2 600 0,80 660010 48 125 99,80 svazek 39,-CW 75 50/75/50 2 750 0,80 660013 48 132 105,60 svazek 39,-CW 75 50/75/50 3 000 0,80 660016 48 144 115,20 svazek 39,-CW 75 50/75/50 3 500 0,80 660021 48 168 134,40 svazek 39,-CW 75 50/75/50 4 000 0,80 660027 48 192 153,60 svazek 39,-CW 75 50/75/50 4 500 0,80 660031 48 216 172,80 svazek 39,-CW 100 50/100/50 2 600 0,91 660011 48 125 113,60 svazek 45,-CW 100 50/100/50 2 750 0,91 660014 48 132 120,10 svazek 45,-CW 100 50/100/50 3 000 0,91 660017 48 144 131,00 svazek 45,-CW 100 50/100/50 3 500 0,91 660022 48 168 152,90 svazek 45,-CW 100 50/100/50 4 000 0,91 660028 48 192 174,70 svazek 45,-CW 100 50/100/50 4 500 0,91 660032 * 48 216 194,40 --- 45,-CW 150 50/150/50 4 000 1,17 660029 * 24 96 112,30 --- 96,-CW 150 50/150/50 4 500 1,17 660033 * 24 108 126,40 --- 96,-CW 150 50/150/50 5 000 1,17 660048 * 24 120 140,40 --- 96,-CW 150 50/150/50 5 500 1,17 660049 * 24 132 154,40 --- 96,-CW 150 50/150/50 6 000 1,17 660050 * 24 144 168,50 --- 96,-CW 150 50/150/50 6 500 1,17 660157 * 24 156 182,50 --- 96,-CW 150 50/150/50 7 000 1,17 660051 * 24 168 196,60 --- 96,-CW 150 50/150/50 7 500 1,17 660158 * 24 180 210,60 --- 96,-CW 150 50/150/50 8 000 1,17 660159 * 24 192 224,60 --- 96,-UA 50 40/50/40 3 000 1,82 660053 48 144 262,00 kus 109,-UA 50 40/50/40 3 500 1,82 660059 48 168 305,80 kus 109,-UA 50 40/50/40 4 000 1,82 660064 48 192 349,40 kus 109,-UA 75 40/75/40 3 000 2,19 660055 48 144 315,30 kus 127,-UA 75 40/75/40 3 500 2,19 660061 48 168 367,40 kus 127,-UA 75 40/75/40 4 000 2,19 660066 48 192 420,50 kus 127,-UA 100 40/100/40 3 000 2,56 660057 48 144 368,60 kus 149,-UA 100 40/100/40 3 500 2,56 660084 48 168 430,00 kus 149,-UA 100 40/100/40 4 000 2,56 660068 48 192 491,50 kus 149,-18Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.Nestandardní délky jsou zpoplatněny následovně: • délka profilů 0,01 – 7,00 m………. + 10 % k ceně bm profilu• délka profilů 7,01 m a více ………. + 15 % k ceně bm profiluPozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.


ProfilyKonstrukční profilya napojovacítěsněníSkupina zboží 3.1Výrobek Označení Rozměr[mm]UW profilVodicí profil pro stěnové konstrukce.Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm.Dle ČSN EN 141 95.Délka[mm]Hmotnost[kg/m]ObjednacíčísloBalení = svazek[ks] [m] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/bm]UW 50 40/50/40 4 000 0,55 660002 48 192 105,60 svazek 28,-UW 75 40/75/40 4 000 0,66 660003 48 192 126,70 svazek 34,-UW 100 40/100/40 4 000 0,76 660004 48 192 146,00 svazek 39,-UW 150 40/150/40 4 000 1,04 660005 * 24 96 99,80 --- 88,-Skupina zboží 3.3UW MAXSpeciální zesílený profil pro řešeníprůhybu stropní konstrukcev rozmezí 20 až 55 mm.Tl. 1 mmUW MAX 75 75/75/75 4 000 1,25 660343 * 24 96 120,00 kus 152,-UW MAX 100 75/100/75 4 000 1,40 660335 * 24 96 135,00 kus 171,-Skupina zboží 4.13VýrobekNapojovací pěnové těsněníJednostranně lepicí,vhodnépro R-UWa R-UD profily.Oboustranně lepicí páskana RigiProfilyRozměr[mm]Délka[m]ObjednacíčíslopočetrolíBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/role]šíře 25 30 515480 19 karton 3,20 karton 79,-šíře 45 30 515481 10 karton 3,13 karton 135,-šíře 70 30 512169 6 karton 3,13 karton 232,-šíře 95 30 512170 5 karton 3,50 karton 316,-šíře 50 25 515818 6 karton 2,75 karton 209,-Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.Nestandardní délky jsou zpoplatněny následovně: • délka profilů 0,01 – 7,00 m………. + 10 % k ceně bm profilu• délka profilů 7,01 m a více ………. + 15 % k ceně bm profiluPozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.19


ProfilyHliníkové a plastovéprofily RigipsVýrobekOchranný ALU profilK vyztužení vnějšíchrohů; pravoúhlý;k přetmelení.Ochranný ALU profil 135 oRozměr[mm]Délka[mm]ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/bm]23 x 23 2 000 512549 50 svazek 2,75 svazek 7,9023 x 23 2 500 512551 50 svazek 3,70 svazek 7,9023 x 23 3 000 512553 50 svazek 4,60 svazek 7,9023 x 23 3 000 510074 50 svazek 5,10 svazek 10,70Skupina zboží 4.12K vyztužení vnějšíchrohů; úhel 135°;k přetmelení.AquaBead 90 oNOVINKA- vodou aktivovanázesílená samolepicí lištak ochraně vnějších rohů 90°- k přetmeleníOchrana rohů ALUXPapírová páska zesílenáhliníkovými pásypro vyztužení vnějšíchrohů; k přetmelení.NOVÉ BALENÍ42 x 42 3 000 517237 10 tubus 3,2 tubus 41,7042 x 42 3 000 516890 50 karton 16,2 karton 40,-30 000 512548 10 rolí karton 4,00 karton 416,-/roleUltraFlex – páska na rohy a do koutůVysoce pevná a nárazu odolnápáska na ochranu rohůa k vyztužení koutůo různých úhlech. Aplikacedo tmelu Rifino Topnebo ProMix Mega.(systém NoCoat®)42 x 42 30 000 515393 1 role 1,90 kus 38,-L-Trim – lišta na hrany 3 050 517238 10 tubus 2,0 tubus 33,70Vysoce pevná a nárazu odolnálišta na ochranu volných hran3 050 515394 50 karton 10,50 karton 32,-sádrokartonu (např. u dilatačníspáry, u volného napojení podhleduna stěnu apod.). Aplikace do tmelu Rifino Topnebo ProMix Mega.(systém NoCoat®)NOVÉ BALENÍ20


ProfilyVýrobekUkončovací ALU profilRozměr[mm]Délka[mm]ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/bm]23 x 13 2 500 512555 50 svazek 2,85 svazek 11,20Na začištění volnéhrany desky; k přetmelení.Ukončovací PVC profilBílý, narážecí.K olemování volných hran desek.12,5 2 500 510067 15 svazek 9,40 svazek 11,2012,5 3 000 510069 * 15 svazek 11,30 svazek 11,2015 2 500 510068 15 svazek 9,40 svazek 13,20Dilatační PVC profilK přetmelení25/8/25 75 000 510071 1 role 22,50 role 48,-Skupina zboží 4.12Ohebná PVC hranaOchraný profilpro obloukové ostění;k přetmelení.Krycí PVC profil30 x 30 3 000 510072 25 svazek 12,00 svazek 16,8033 x 12 3 000 512485 * 15 svazek 6,80 svazek 80,-K příchytnémuprofilu 510073 *, bílá barva.Příchytný profil spárový,26 x 13 3 000 510073 * 15 svazek 13,50 svazek 68,-Žárověpozinkovaný,tl. 0,6 mm.Osazovací profil20/12,5 2 500 510065 * 25 svazek 18,80 svazek 37,6020/15 2 500 510066 * 25 svazek 18,80 svazek 44,-Žárově pozinkovaný,tl. 0,5 mm. Pomocnýprofil pro montáž desek.*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.21


PříslušenstvíPříslušenstvíobkladových konstrukcía podhledůVýrobekStavěcí třmenPoužívá se ve spojenís profily CD nebodřevěnými latěmi.Délka[mm]ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]35 510142 100 karton 4,60 karton 3,1065 510144 100 karton 5,10 karton 3,7095 510146 100 karton 5,70 karton 4,80Nástavec krokvovýPoužívá se ve spojeníse stavěcím třmenemo délce 35 mm a 65 mm.230 515237 50 karton 6,80 karton 30,40Závěs přímý - tl. 1 mmSe stavěcími otvory, k přímé montážiCD profilů nebo dřevěných latína stropní konstrukcinebo stěny.55 510155 100 karton 2,90 karton 2,70125 510154 100 karton 5,80 karton 4,40Skupina zboží 4.11Závěs přímý - tl. 0,8 mm 1) 125 515479 100 karton 4,50 karton 3,30Závěs CD krokvovýPro přímoumontáž na krokve.150 510181 100 karton 3,20 karton 3,30Závěs CD krokvový,zaoblenýPro přímou montážna krokve. K jednoduchémunaklapnutí CD profilu.125 510183 100 karton 3,40 karton 3,20150 514373 * 100 karton 3,80 karton 3,50170 510184 100 karton 4,00 karton 4,20Závěs CD plochý, posuvnýVhodný pro CD profily.Spojení s páskem pomocíšroubu M6 s matkou.Závěs CD posuvný,čtyřbodovýVhodný pro CD profily.Spojení s páskem pomocíšroubu M6 s matkou.Rychlozávěs pérovýS upínacím perem,vhodný pro CD profily.95 510180 * 100 karton 2,00 karton 2,50510186 * 100 karton 5,00 karton 8,80510161 100 karton 3,80 karton 4,5022*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.1) Není určen do systémových konstrukcí Rigips.


PříslušenstvíVýrobekRychlozávěs pérový pro dřevoS upínacím perempro dřevěnékonstrukce.Délka[mm]ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]510163 100 karton 3,60 karton 4,30Rychlozávěs CD pérový, čtyřbodovýSe speciálnímupínacím perempro těžké konstrukce(do 0,4kN/závěs).Úhlová kotvaKe spojení nosných a montážníchCD profilů.Používá se ve dvojici.Křížová spojka rovná - tl. 0,8 mm 1)Ke spojení nosnýcha montážníchCD profilů.Křížová spojka pro CD/CD - tl. 1 mmKe spojení nosnýcha montážníchCD profilů.NOVINKA510192 * 100 karton 4,80 karton 8,80510165 250 karton 3,40 karton 2,10517114 100 karton 3,30 karton 3,40510157 100 karton 6,50 karton 4,40Skupina zboží 4.11Křížová spojka pro UA 50/CDKe spojení nosných UA profilůa montážních CD profilů.Spojovací kus pro CDPro podélné spojováníCD profilů.513395 * 100 karton 7,50 karton 10,-510159 100 karton 4 karton 3,80Spojovací kus pro R-CDPro podélné spojováníRigiProfilů R-CD515657 100 karton 5,4 karton 4,-Spojka CD úrovňováSpojovací prvek k montážijednoúrovňovéhoroštu profilů CD.Jezdec CD profiluPozinkovaný, pro přímoumontáž profilů CDk nosné konstrukci.Nonius spodní dílpro CDVhodný pro CD profily.510205 100 karton 3,90 karton 9,10510191 * 100 karton 3,70 karton 7,20135 510193 100 karton 5,20 karton 9,60Nonius spodní dílpro CD čtyřbodovýPro protipožárnía těžké konstrukce(do 0,4kN/závěs).510194 * 100 karton 5 karton 10,40*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.1) Není určen do systémových konstrukcí Rigips.23


PříslušenstvíVýrobekDélka[mm]ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]Nonius spodní díl pro UA 50Vhodný pro zavěšenínosného profilu UA. 513394 * 100 karton 6 karton 49,60Nonius spodní pro dřevoNa dřevěnépodkonstrukcea připevněnínosných ohebnýchprofilů obloukových konstrukcí.510202 * 100 karton 4,50 karton 9,60Nonius horní dílNa protipožární,těžké a obloukovékonstrukce.240 510196 100 karton 5,20 karton 8,-340 510197 100 karton 7,30 karton 10,-440 510198 * 50 svazek 4,50 svazek 13,60540 513732 * 50 svazek 5,40 svazek 16,-640 510199 * 50 svazek 6,30 svazek 18,80840 510200 * 50 svazek 8,30 svazek 24,-1 100 513731 * 50 svazek 10,80 svazek 33,60Skupina zboží 4.11Nonius pojistná závlačkaPro závěsný systém Nonius.Dvojitá pérová svorkaPro prodlouženía rektifikaci závěsnýchdrátů.510203 100 karton 0,70 karton 1,90510152 100 karton 1,80 karton 2,70Drát s okemPro pérovérychlozávěsy.125 510167 100 karton 1,40 karton 1,20250 510169 100 karton 2,70 karton 1,90375 510171 100 karton 4 karton 2,60500 510173 100 karton 5 karton 3,40750 510175 100 svazek 6 svazek 4,801 000 510177 100 svazek 9 svazek 6,401 500 510178 100 svazek 14 svazek 10,40Svorka nosníkuK připevnění závěsuna spodní pásniciválcovaných profilů.50-85 510187 * 100 karton 1 karton 20,8085-130 510188 * 100 karton 1,60 karton 26,40130-210 510189 * 100 karton 2 karton 33,60Speciální držákPro opláštění oceli.510150 * 50 karton 2 kus 14,40Sk. zb. 4.11.1VýrobekAkustický závěs Rigips(přerušovač akustické vazby)pro akustické podhledys tlumicím členemSylomer SR28.NOVINKANosnost/délkaSR28ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]5,0 kg / 40 mm 517036 * 30 balení 12 balení 213,-8,1 kg / 60 mm 517037 * 30 balení 12 balení 221,-11,2 kg / 80 mm 517038 * 30 balení 12 balení 235,-14,3 kg / 100 mm 517039 * 30 balení 12 balení 250,-17,4 kg / 120 mm 517040 * 30 balení 12 balení 263,-20,5 kg / 140 mm 517041 * 30 balení 12 balení 277,-24*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.


PříslušenstvíSk. zb. 4.11.1VýrobekAkustický třmen Rigips(přerušovač akustické vazby)pro akustické předstěny a příčkys tlumicím členem Sylomer SR28.NOVINKARozměr[mm]ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]517112 * 30 balení 4,7 balení 239,-Skupina zboží 4.2Šrouby RigipsVýrobekRigips rychlošrouby 212- typ TN, dvouchodý závit.Do tl. plechu 0,7 mm.Pro kovové i dřevěnépodkonstrukce.Balení po 1000 ksobsahuje jeden bit.Rigips šrouby 221- typ TB s vrtací špičkou.Na připojování sádrokartonovýchdesek ke kovové podkonstrukcio tloušťce plechu 0,7-2,25 mm.Samovrtné šrouby 421- typ LB s vrtací špičkou.Pro spojování kovových konstrukcíaž do tlouštky plechu 2,25 mm.Rozměr[mm]ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/balení]3,5 x 25 512557 250 krabička 0,45 krabička 47,-3,5 x 25 512556 1 000 krabička 1,60 krabička 180,-3,5 x 35 512559 250 krabička 0,55 krabička 61,-3,5 x 35 512558 1 000 krabička 2,10 krabička 232,-3,5 x 45 512561 250 krabička 0,70 krabička 76,-3,5 x 45 512560 1 000 krabička 2,60 krabička 292,-3,5 x 55 512562 250 krabička 0,80 krabička 96,-3,5 x 55 515821 500 krabička 1,60 krabička 189,-4,2 x 70 515706 250 krabička 1,20 krabička 155,-4,2 x 70 512567 500 krabička 1,80 krabička 304,-4,8 x 90 512568 500 krabička 2,00 krabička 608,-3,5 x 25 512564 1 000 krabička 1,60 krabička 288,-3,5 x 35 512565 1 000 krabička 2,10 krabička 356,-3,5 x 45 512566 1 000 krabička 2,60 krabička 440,-3,5 x 9,5 512570 100 krabička 0,15 krabička 30,-3,5 x 9,5 512569 1 000 krabička 1,00 krabička 264,-3,5 x 25 515714 * 1 000 krabička 1,90 krabička 295,-4,2 x 13 512571 1 000 krabička 1,60 krabička 836,-4,2 x 19 512573 100 krabička 0,25 krabička 124,-4,2 x 19 512572 * 1 000 krabička 2,00 krabička 900,-Šrouby Ridurit- typ TX, speciální šrouby pro spojení protipožárních obkladovýchdesek Ridurit. Rovněž vhodné pro montáž sádrokartonu dodřevěných podkonstrukcí a pro montáž konstrukcí Duragips.Jednochodý závit.3,5 x 35 511689 1 000 krabička 2,10 krabička 290,-3,5 x 45 511690 1 000 krabička 2,60 krabička 370,-3,5 x 55 511691 500 krabička 1,60 krabička 230,-Šrouby 912- typ SN pro montážakustických desek RigitonRL 6/18; RL 8/18; 8/18 Q; 12/25 QVrut do svislých závěsů- typ FN s plochou hlavoupro připevnění závěsuk dřevěné nosné konstrukci.Šroub s plochou hlavouPro spojování kovových konstrukcído tloušťky plechu 0,7 mm.3,5 x 30 514763 500 krabička 0,80 krabička 304,-4,8 x 35 515707 500 krabička 1,90 krabička 235,-4,8 x 50 515820 250 krabička 1,00 krabička 159,-4,8 x 50 512539 500 krabička 2,00 krabička 312,-4,2 x 14 512574 1 000 krabička 1,00 krabička 260,-*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.25


KotveníKotevní technikaRigipsVýrobekNatloukací hmoždinka plastováPro upevnění podlahových stropních a stěnových připojovacíchprofilů na R-UD a R-CWRozměr[mm]ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/balení]6 x 35 512575 100 krabička 2,10 krabička 52,-6 x 45 512576 100 krabička 2,60 krabička 64,-6 x 60 512577 50 krabička 1,70 krabička 39,-6 x 70 512578 50 krabička 2,10 krabička 48,-Stropní hřeb DN6Pro připevnění závěsudo betonovénosné konstrukce.6 x 35 510239 100 krabička 1,60 krabička 288,-Skupina zboží 4.2Stropní hřeb ZHOP 6/45Pro připevnění závěsudo betonovénosné konstrukce.Hmoždinka plastováDo dutých prostor. Délka vrutumusí vždy přesahovat délkuhmoždinky i s upevňovanýmmateriálem.Tloušťka stěny 4-12 mm.6 x 45 512586 100 krabička 2,00 krabička 664,-10 x 40 512532 50 krabička 0,15 krabička 156,-Hmoždinka univerzální uzlovacíVčetně vrutu, pro střednětěžké konzolovézatížení.6 x 35 512605 100 krabička 2,10 krabička 168,-8 x 40 512606 50 krabička 1,60 krabička 119,-10 x 50 512604 * 25 krabička 1,80 krabička 95,-Molly kotvaKovové rozetové hmoždinky pro středně těžké konzolové zátížení.Průměr 4, 6 a 8 mm.“S” pro jednoduchéopláštění;“L” pro dvojité opláštění.4S/M4 510126 * 100 krabička 0,80 krabička 372,-4L/M4 510127 * 100 krabička 1,00 krabička 408,-6S/M5 510128 * 50 krabička 0,60 krabička 300,-6L/M5 510129 * 50 krabička 0,80 krabička 380,-8S/M6 510130 * 50 krabička 1,10 krabička 400,-8L/M6 510131 * 50 krabička 1,40 krabička 444,-26*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.


PříslušenstvíPříslušenství RigistilVýrobek Délka [mm] ObjednacíčísloZávěs s upínacímpérem RigistilVhodný pro profily Rigistil.početkusůBalenídruh baleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]510210 * 100 karton 3,20 karton 8,80Přímý závěs RigistilSe stavěcími otvory. K přímé montážiprofilů na stropní konstrukci nebo stěny.75 mm 510214 100 karton 3,00 karton 4,40125 mm 510212 100 karton 6,20 karton 6,40Skupina zboží 4.4Spojka profilu RigistilPro podélné spojováníprofilů Rigistil.510216 100 karton 2,60 karton 3,90Závěs RigistilPro přímou montáž na krokve,kleštiny a nosné trámy.80 mm 510206 * 100 karton 1,40 karton 2,30170 mm 510208 * 100 karton 3,00 karton 4,-Připojovací prvkyVýrobekObjednacíčíslopočetkusůBalenídruh baleníhmotnost[kg]Minim.dodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]Příchytka PENDEXSamolepící závěs, k upevněníminerální izolace v příčkách. 510098 * 100 karton 4,00 karton 6,40Skupina zboží 4.16Připojovací úhelník šroubovanýTl. 2 mm, k připojení výztužnýchprofilů na stěny a stropy.Úhelník suvnýTl. 2 mm, k připojenívýztužných profilů na stěnya stropy v oblasti zárubní. Sadavč. 16 ks natloukacích hmoždinek8x60 mm.Příchytná svorkaPro stěnový CD profil.k UA 50 510136 100 karton 7,50 karton 7,60k UA 75 510137 100 karton 12,60 karton 11,60k UA 100 510138 100 karton 19,60 karton 17,60k UA 50 512579 * 4 sada 0,80 sada 116,-k UA 75 512580 * 4 sada 1,10 sada 142,40k UA 100 512581 * 4 sada 1,50 sada 172,8032 mm 510148 250 karton 12,50 karton 16,-50 mm 510149 150 karton 12,00 karton 18,80*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.27


Speciální upevňovací systémyNatloukacíhmoždinkyVýrobekRozměr[mm]ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost 1)[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/bal]BIS MINI ®Včetně vrutu do sádrokartonutl. 9-13 mm, pro lehká břemena. 3,5 x 30 517072 200 box 0,5 box 475,-NOVINKASkupina zboží 4.2.2BIS GOLD ®Včetně vrutu do sádrokartonutl. 9-13 mm, pro středně těžká břemena.NOVINKA4,0 x 30 517073 200 box 0,9 box 1020,-BIS XL ®Včetně vrutu do sádrokartonutl. >13 mm, pro těžká břemena.NOVINKA4,5 x 50 517074 100 box 0,8 box 901,-29


Omítky a stěrkyVnitřní sádrovéomítky a stěrkypro ruční zpracováníVýrobekRIMANO GLET XLJemná, bílá sádrová stěrka s výbornou zpracovatelností.Pro ruční i strojní zpracování (lokální opravynerovností i celoplošné stěrkování).Měrnájednotka (MJ)ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost 1)[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]12,5 kg/pytel 516988 72 paleta 930 paleta 220,-25 kg/pytel 516989 40 paleta 1030 paleta 340,-Doporučená tloušťka vrstvy: 0-10 mmVydatnost: cca 0,9kg/m2/1mmZpracovatelnost: 90 minNOVINKASkupina zboží 5.3Rimano PRIMAŠedobílá tenkovrstvá sádrová stěrka s vysokou přilnavostí.Ruční použití; k povrchové úpravě relativně hladkýchploch, pro celoplošné stěrkování jádrové omítky, betonua pórobetonu, k lokální opravě omítek.Doporučená tloušťkavrstvy: 2-10 mmVydatnost:cca 0,9 kg/m 2 /1 mmZpracovatelnost: min. 60 min.5 kg/pytel 514370 105 paleta 555 paleta 96,-25 kg/pytel 514349 40 paleta 1030 paleta 340,-Rimano UNIŠedobílá sádrová omítka. Ruční použití; k celoplošnémuomítání cihlového zdiva, betonu, pórobetonua jádrové omítky, k lokálním opravámomítek a vyspravení poškozených ploch,např. při výměně oken.Nejlepší omítka pro zapravování špalet.Doporučená tloušťkavrstvy: 5-30 mmVydatnost: cca 0,8 kg/m 2 /1 mmZpracovatelnost: min. 60 min.25 kg/pytel 514350 30 paleta 780 paleta 360,-301) včetně palety


Omítky a nátěryVnitřní sádrové omítky pro strojní zpracovánía nátěry pro přípravu podkladuSkupina zboží 5.3VýrobekRimat 100 DLPŠedobílá lehčená sádrová omítka. Ručníi strojní zpracování.Nejvhodnější omítka na pórobeton.Doporučená tloušťkavrstvy: ručně i strojně od 4 mmVydatnost: cca 0,8 kg/m 2 /1 mmZpracovatelnost: min. 120 min.Rimat 150 GŠedobílá jednovrstvá sádrová omítka. Strojní zpracování,vhodná k omítání betonu, pórobetonu, stabilního zdivaa plášťových betonových konstrukcí.Doporučená minimální tloušťka vrstvy:stěna 10 mm; strop 8 mm;lehké zdivo 15 mm.Vydatnost: cca 1 kg/m 2 /1 mmZpracovatelnost: min. 120 - 150 min.Měrnájednotka(MJ)ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost 1)[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]30 kg/pytel 512594 30 paleta 930 paleta 390,-40 kg/pytel 512592 24 paleta 990 paleta 240,-Rimat MPLLehčená jednovrstvá sádrová omítkapro strojní omítání betonu, stabilníhozdiva a plášťových betonových konstrukcí.Doporučená tloušťka vrstvy: 8-15 mmVydatnost: cca 0,8 kg/m 2 /1 mmZpracovatelnost: cca 180 min.25 kg/pytel 515979 40 paleta 1 030 paleta 200,-Nátěry pro přípravu podkladuVýrobek Spotřeba Balení[kg]ObjednacíčísloBalení = paletapočet hmotnostkusů [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]Základní penetrační nátěr – ředěnýVodou ředitelný disperzní nátěr,který snižuje savosta vyrovnává nasákavost povrchu.Naředěný k přímé spotřebě.(Náhrada za Základní nátěr Rigips)cca 200 g/m 2 1 kg 515717 * 480 480 kus 154,-cca 200 g/m 2 5 kg 515701 120 600 kus 630,-Skupina zboží 4.14Základní penetrační nátěr – koncentrátVodou ředitelný disperzní nátěr, který snižujea vyrovnává nasákavost povrchuu savých podkladů.Před použitím třebanaředit vodouv poměru 1:2 – 1:5.(Náhrada za Rikombi-Grund)Základní kontaktní nátěrVodou ředitelný nátěr na akrylátové bázi obsahující minerálníplnivo. Nátěr zvyšuje přilnavost sádrovýchomítek, stěrek a lepicích tmelů k vysocehladkým, nenasákavým podkladům.Vytváří kontaktnímůstek pro pevné navázánídalších vrstev. (Náhradaza Rikombi-Kontakt)1) včetně palety*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.cca 100 g/m 2 5 kg 515721 * 120 600 kus 477,-cca 100 g/m 2 12 kg 515720 44 528 kus 1 164,-cca 300 g/m 2 5 kg 515702 * 120 600 kus 390,-cca 300 g/m 2 15 kg 515718 44 660 kus 1 068,-31


SádryStavebnía speciální sádrya elektrokrabiceVýrobekStavební sádraPro práce zednické, instalaterské, štukatérskéi modelářské, pro vyspravení poškozených místa zaplnění otvorů ve stěnách a stropech.Barva: bělaváPočátek tuhnutí: > 8 min.Konec tuhnutí: < 15 min.Měrnájednotka(MJ)ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost 1)[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]2,5 kg/pytel 516283 240 paleta 630 1/2 palety 30,-5 kg/pytel 516284 160 paleta 830 1/2 palety 55,-20 kg/pytel 516285 40 paleta 830 paleta 85,-NOVÉ BALENÍSkupina zboží 5.1Elektrikářská sádraRychle tuhnoucí sádra pro přichyceníelektroinstalací a pro jinépomocné stavební práce.Barva: bělaváPočátek tuhnutí: > 4 min.Konec tuhnutí: < 11 min.2,5 kg/pytel 516286 240 paleta 630 1/2 palety 35,-5 kg/pytel 516287 160 paleta 830 1/2 palety 60,-20 kg/pytel 516288 40 paleta 830 paleta 90,-NOVÉ BALENÍElektrokrabiceVýrobekObjednacíčíslopočetkusůBalenídruh baleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]Elektrokrabice 68/45 mm 510132 25 balení 0,30 balení 28,-Skupina zboží 4.1568/60 mm 510133 25 balení 0,30 balení 33,-Víko k elektrokrabici 510134 25 balení 0,30 balení 12,50/ks321) včetně palety


Gyptone BIGAkustické sádrokartonovédesky Gyptone BIG - Activ Airpro podhledy a předstěnyPodélné i příčné hrany:zploštělá 4TActiv Air - je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu,který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, atd.Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraciformaldehydu v místnosti o více jak 70 % a to po dobu delší než 50 letNázevRozměr[mm]Tloušťka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = paleta[ks] [m 2 ] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]BIG Quattro 411 200 x 2 400 12,5 8,00 517242 20 57,60 460,80 kus 490,-NOVINKA Activ AirBIG Quattro 42 1 200 x 2 400 12,5 8,00 517243 20 57,60 460,80 kus 490,-NOVINKA Activ AirSkupina zboží 2.3BIG Quattro 46 1 200 x 2 400 12,5 8,00 517245 * 20 57,60 460,80 kus 490,-NOVINKA Activ AirBIG Quattro 47 1 200 x 2 400 12,5 8,00 517246 * 20 57,60 460,80 kus 490,-NOVINKA Activ AirBIG Line 6 1 200 x 2 400 12,5 8,00 517248 * 20 57,60 460,80 kus 490,-NOVINKA Activ Air*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks desekbude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks desek bez přirážky.U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xlsse širším sortimentem.Poznámka:Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.33


Gyptone BIGAkustické sádrokartonovédesky Gyptone BIG – Activ Airpro podhledy a předstěnyPodélné i příčné hrany:zploštělá 4TActiv Air - je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu,který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, atd.Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraciformaldehydu v místnosti o více jak 70 % a to po dobu delší než 50 letNázevRozměr[mm]Tloušťka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = paleta[ks] [m 2 ] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]BIG Quattro 43900 x 2 700 12,5 8,00 517244 * 20 48,60 388,80 kus 540,-NOVINKA Activ AirBIG Line 5 900 x 2 700 12,5 8,00 517247 * 20 48,60 388,80 kus 540,-Skupina zboží 2.3NOVINKA Activ AirBIG Sixto 63 1 200 x 2 400 12,5 8,00 517249 * 20 57,60 460,80 kus 520,-NOVINKA Activ AirBIG Sixto 65 900 x 2 700 12,5 8,00 517250 * 20 48,60 388,80 kus 580,-NOVINKA Activ Air34*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks desekbude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks desek bez přirážky.U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xlsse širším sortimentem.Poznámka:Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.


GyptoneAkustické sádrokartonovédesky Gyptone – BIG Curvea profily pro panelyGyptone InstantPříklad použitíakustickýchpanelůGyptoneINSTANTAkustické sádrokartonové desky Gyptone - BIG Curve - ohebné za sucha do poloměru 1 200 mm.NázevTloušťka[mm]HranaHmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = karton[ks] [m 2 ] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]BIG Curve Base 31 1)1200 x 2400 6,5 B1 5 517257 * 20 57,60 290 ks 280,-NOVINKASkupina zboží 2.3BIG Curve Quattro 41 1)1200 x 2400BIG Curve Line 6 1)1200 x 2400NOVINKANOVINKABIG Curve Sixto 63 1)1200 x 24006,5 B1 5 517258 * 20 57,60 290 ks 450,-6,5 B1 5 517259 * 20 57,60 290 ks 450,-6,5 B1 5 517260 * 20 57,60 290 ks 450,-NOVINKASkupina zboží 4.3 Sk. 4.3NázevRozměr[mm]MJObjednacíčísloBalení[ks] [druh balení] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/bal]Šroub pro akustické deskyGyptone BIG Curve 3,9 x 25 balení 517264 * 1000 krabička 1,40 balení 630,-Profily pro akustické panely Gyptone INSTANT jsou určeny pro akustickou úpravu stávajících prostor, kde je požadováno zlepšeníprostorové akustiky. Umožňují snadnou a rychlou instalaci. Vyznačují se pevným povrchem, který je velmi odolný proti nárazům. Lze je instalovatna stěny v jakékoli poloze.NázevDélka[m]MJObjednacíčísloBalící jednotka[ks] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/bal]Gyptone INSTANT 2)- profil 600 0,6 balení 517261 * 2 1,42 bal 940,-Gyptone INSTANT 2)- profil 2400Gyptone INSTANT 2)- profil 3600NOVINKA2,4 balení 517262 * 2 5,73 bal 3500,-3,6 balení 517263 * 2 7,8 bal 4600,-1)Deska je ohebná za sucha do poloměru 1 200 mm.2)Do těchto rámů se používají sádrokartonové stropní kazety Gyptone s hranou B.*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks desekbude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks desek bez přirážky.Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.35


Rigiton RL 6/18 1) 1188 x 1998 12,5 9,80 200765 * 40 94,94 930,45 kus 590,-RigitonAkustické sádrokartonové deskyRigiton pro technologiilepené spáry Systém montážeHranakolmo řezanáNázevRozměr[mm]Tloušťka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = paleta[ks] [m 2 ] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]18618Rigiton RL 8/18 1) 1 188 x 1 998 12,5 9,80 48911 40 94,94 930,45 kus 590,-18818Rigiton RL 10/23 1 196 x 2 001 12,5 9,80 48712 * 40 95,73 938,20 kus 590,-Skupina zboží 2.510 2323Rigiton RL 12/25 1200 x 2000 12,5 9,80 100866 40 96,00 940,80 kus 590,-251225Rigiton RL 15/30 1 200 x 2 010 12,5 9,80 100325 * 40 96,48 945,50 kus 590,-301530Rigiton RL 8-12/50 1200 x 2000 12,5 9,80 515712 40 96,00 922,10 kus 590,-5012 8 50361) Pro montáž jsou vhodné šrouby 912 typu SN (viz str. 23)*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.Poznámka:Rubová strana desek Rigiton je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií černé barvy.


RigitonNázevRozměr[mm]Tloušťka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = paleta[ks] [m 2 ] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]Rigiton RL 12-20/661 188 x 1 980 12,5 9,80 100225 * 40 94,09 922,10 kus 590,-6620 1266Rigiton RL 8-15-20 1 200 x 2 000 12,5 9,80 48713 40 96 940,80 kus 590,-81520Rigiton RL 8-15-20 super 1 200 x 1 960 12,5 9,80 100300 * 40 94,08 922,00 kus 590,-Skupina zboží 2.58 1520Rigiton RL 12-20-35 1200 x 2000 12,5 9,80 515713 * 40 96,00 768,00 kus 590,-351220Rigiton 8/18 Q 1) 1 188 x 1 998 12,5 9,50 514205 40 94,94 897,50 kus 590,-8 1812 25 8 18Rigiton 12/25 Q 1) 1 200 x 2000 12,5 8,00 613522 40 96 768,00 kus 590,-12251) Pro montáž jsou vhodné šrouby 912 typu SN (viz str. 23)*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.Poznámka:Rubová strana desek Rigiton je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií černé barvy.37


PříslušenstvíPro systémyRigitonVýrobekMěrnájednotka(MJ)ObjednacíčíslopočetkusůBalenídruhbaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/MJ]Lepidlo na spáry 63 1)K lepení spár desek Rigiton 7 kg / vědro 512542 1 vědro 60 vědro 1 800,-1 kg / vědro 515786 1 vědro 360 vědro 300,-náplň / 600 ml 517108 * 20 karton 22 kus 390,-(1,025 kg)Finální tmelNa konečnou úpravulepených spár Rigitonnáplň / 600 ml 517109 * 20 karton 22 kus 185,-Souprava k lepenísada 517103 * 1 sada 1,15 sada 2350,-desek Rigiton 2)Skupina zboží 4.17.1Pistole na lepení desek Rigiton ks 517104 * 1 ks 0,90 kus 1700,-Vyměnitelný adaptérk pistoli Rigiton2 ks / balení 517105 * 1 balení 0,01 balení 120,-Profilovaná hlavicepro nanášení lepidla Rigiton3 ks / balení 517106 * 1 balení 0,01 balení 120,-Profilovaná stěrka Rigiton ks 517107 * 1 kus 0,08 ks 470,-38*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.1) Orientační spotřeba lepidla: 0,1 kg/m 2 plochy.2) Souprava k lepení desek Rigiton obsahuje pistoli (1ks), vyměnitelný adaptér (2ks), profilovanou hlavici (3ks), profilovanou stěrku (1ks),běžnou aplikační hlavici (3ks) a plastovou šablonu k tmelení šroubů (1ks).


LamelySádrokartonovéstropní lamelyGyptone Systém montáže Příčné hranyAPodélné hranyE 15NázevBase 33Rozměr[mm]Tloušťka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = karton[ks] [m 2 ] [kg]KartonůnapaletěMinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]300 x 1 800 12,5 9 512468 * 6 3,24 29,00 12 karton 590,-300 x 2 100 12,5 9 510384 * 6 3,78 34,00 12 karton 590,-300 x 2 400 12,5 9 512497 * 6 4,32 39,00 12 karton 590,-Point 15 1) 300 x 1 800 12,5 8 510382 * 6 3,24 26,00 12 karton 770,-300 x 2 100 12,5 8 512469 * 6 3,78 30,00 12 karton 770,-300 x 2 400 12,5 8 512498 * 6 4,32 35,00 12 karton 770,-Skupina zboží 2.4Line 8 1) 300 x 1 800 12,5 8 512470 * 6 3,24 26,00 12 karton 770,-300 x 2 100 12,5 8 510383 * 6 3,78 30,00 12 karton 770,-300 x 2 400 12,5 8 512499 * 6 4,32 35,00 12 karton 770,-Quattro 55 1) 300 x 1 800 12,5 8 512471 * 6 3,24 26,00 12 karton 770,-300 x 2 100 12,5 8 510381 * 6 3,78 30,00 12 karton 770,-300 x 2 400 12,5 8 512500 * 6 4,32 35,00 12 karton 770,-1) Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks baleníbude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přirážky.Poznámka:K těmto lamelám je potřeba použít speciální profily, viz str. 35.39


GyptoneSádrokartonovéstropní kazetyGyptoneActiv Air - je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.:v nátěrech, nábytku, kobercích, atd.Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehyduv místnosti o více jak 70 % a to po dobu delší než 50 letNázev Hrana Tloušťka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = karton[ks] [m 2 ] [kg]KartonůnapaletěMinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]Base 31600 x 600 mm Activ Air A 10 8 517210 8 2,88 23,0 16 karton 490,-Activ Air E15 10 8 517211 8 2,88 23,0 16 karton 530,-D1 12,5 9 510040 * 6 2,16 19,50 14 karton 750,-600 x 1 200 mm A 12,5 9 510039 * 6 4,32 38,90 8 karton 450,-Line 4 1)Activ Air A 10 7 517227 * 8 2,88 23,0 16 karton 560,-600 x 600 mmActiv Air E15 10 7 517228 * 8 2,88 23,0 16 karton 600,-D1 12,5 8 510044 * 6 2,16 17,30 14 karton 820,-NOVINKAB 12,5 8 517233 * 6 2,16 17,30 16 karton 500,-600 x 1 200 mm A 12,5 8 512464 * 6 4,32 34,60 8 karton 590,-Skupina zboží 2.2Point 11 1)Activ Air A 10 7 517218 * 8 2,88 23,0 16 karton 560,-600 x 600 mmActiv Air E15 10 7 517217 * 8 2,88 23,0 16 karton 600,-D1 12,5 8 510387 * 6 2,16 17,30 14 karton 820,-NOVINKAB 12,5 8 517234 * 6 2,16 17,30 16 karton 500,-600 x 1 200 mm A 12,5 8 512465 * 6 4,32 34,60 8 karton 590,-Point 12 1)600 x 600 mmActiv AirActiv AirA 10 7 517229 * 8 2,88 23,0 16 karton 560,-E15 10 7 517230 * 8 2,88 23,0 16 karton 600,-D1 12,5 8 512459 * 6 2,16 17,30 14 karton 820,-401)Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks baleníbude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přirážky.Poznámka:Kazety jsou opatřeny bílým akrylátovým nátěrem RAL 9016/NSCS0500NKazety s hranou B jsou určeny pro montáž do profilů pro akustické panelyGyptone INSTANT.


GyptoneSystém montážeT 24T 15HranaAT 15 E 15T24D1Název Hrana Tloušťka[mm]Quattro 20 1)600 x 600 mmActiv AirActiv AirNOVINKAHmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = karton[ks] [m 2 ] [kg]KartonůnapaletěMinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]A 10 7 517219 8 2,88 23,0 16 karton 560,-E15 10 7 517220 8 2,88 23,0 16 karton 600,-D1 12,5 8 510059 * 6 2,16 17,30 14 karton 820,-B 12,5 8 517235 * 6 2,16 17,30 16 karton 500,-Quattro 22 1)600 x 600 mmActiv AirActiv AirA 10 7 517231 * 8 2,88 23,0 16 karton 560,-E15 10 7 517232 * 8 2,88 23,0 16 karton 600,-D1 12,5 8 512467 * 6 2,16 17,30 14 karton 820,-Skupina zboží 2.2Quattro 50 1)600 x 600 mmActiv AirActiv AirA 10 7 517208 * 8 2,88 23,0 16 karton 560,-E15 10 7 517226 * 8 2,88 23,0 16 karton 600,-D1 12,5 8 515689 * 6 2,16 17,30 14 karton 820,-Sixto 60 1)600 x 600 mmActiv AirActiv AirNOVINKAA 10 7 517213 8 2,88 23,0 16 karton 560,-E15 10 7 517209 * 8 2,88 23,0 16 karton 600,-D1 12,5 8 515460 * 6 2,16 17,30 14 karton 820,-B 12,5 8 517236 * 6 2,16 17,30 16 karton 500,-1)Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks baleníbude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přirážky.Poznámka:Kazety jsou opatřeny bílým akrylátovým nátěrem RAL 9016/NSCS0500NKazety s hranou B jsou určeny pro montáž do profilů pro akustické panelyGyptone INSTANT.41


CasopranoSádrokartonové stropníkazety CasopranoSystém montážeT 24neboT 15HranaANázev Hrana Tloušťka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = karton[ks] [m 2 ] [kg]KartonůnapaletěMinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]Casoroc600 x 600 mm A 8 6 514774 10 3,60 21,60 60 karton 128,-600 x 1 200 mm A 8 6 514775 6 4,32 26,00 48 karton 128,-Casostar600 x 600 mm A 8 6 514776 10 3,60 21,60 60 karton 128,-Skupina zboží 2.0600 x 1 200 m A 8 6 515686 * 6 4,32 26,00 48 karton 128,-Casobianca600 x 600 mm A 8 6 515687 10 3,60 21,60 60 karton 145,-600 x 1 200 m A 8 6 515688 * 6 4,32 26,00 48 karton 145,-42*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.


CasopranoSádrokartonové stropníkazety Casoprano - barevnéSystém montážeT 24neboT 15HranaANOVINKANázev Hrana Tloušťka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = karton[ks] [m 2 ] [kg]Kartonů napaletěMinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]Casoroc - ŠEDÁ 1)600 x 600 mm A 8 6 516942 * 10 3,60 21,60 60 karton 200,-600 x 1 200 mm A 8 6 516943 * 6 4,32 26,00 48 karton 200,-Casoroc - SVĚTLEŽLUTÁ 2)600 x 600 mmA 8 6 516950 * 10 3,60 21,60 60 karton 200,-600 x 1 200 mm A 8 6 516951 * 6 4,32 26,00 48 karton 200,-Casoroc - ŽLUTÁ 3)600 x 600 mmA 8 6 516946 * 10 3,60 21,60 60 karton 200,-Skupina zboží 2.0.1600 x 1 200 mm A 8 6 516947 * 6 4,32 26,00 48 karton 200,-Casobianca - ŠEDÁ 1)600 x 600 mmA 8 6 516944 * 10 3,60 21,60 60 karton 215,-600 x 1 200 mm A 8 6 516945 * 6 4,32 26,00 48 karton 215,-Casobianca - SVĚTLEŽLUTÁ 2)600 x 600 mmA 8 6 516952 * 10 3,60 21,60 60 karton 215,-600 x 1 200 mm A 8 6 516953 * 6 4,32 26,00 48 karton 215,-Casobianca - ŽLUTÁ 3)600 x 600 mmA 8 6 516948 * 10 3,60 21,60 60 karton 215,-600 x 1 200 mm A 8 6 516949 * 6 4,32 26,00 48 karton 215,-*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.1) kód barvy NCS S 1005R80B2) kód barvy NCS S 0505Y40R3) kód barvy NCS S 0515G90Y43


OWAdecoMinerální stropníkazety OWAdecoSystém montážeHranaT 24 3neboT 15Název Hrana Tloušťka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = karton[ks] [m 2 ] [kg]KartonůnapaletěMinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]Taurus600 x 600 mm 3 12 cca 2,8 515895 16 5,76 16,50 44 karton 130,-Sirius600 x 600 mm3 12 cca 2,8 515896 16 5,76 16,50 44 karton 130,-Skupina zboží 2.8.3Comet600 x 600 mm3 12 cca 2,8 515897 16 5,76 16,50 44 karton 130,-Tacla600 x 600 mm3 12 cca 2,8 515898 16 5,76 16,50 44 karton 150,-44*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.


OWAcousticMinerální stropní kazetyOWAcoustic smartSystém montážeHranaT 24 3neboT 15T 24 7Název Hrana Tloušťka[mm]Sternbild 3600 x 600 mmHmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = karton[ks] [m 2 ] [kg]Kartonů napaletěMinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]3 14 cca 4,1 515885 * 12 4,32 17,90 48 karton 150,-7 14 cca 3,5 515886 * 12 4,32 15,00 48 karton 200,-300 x 1 200 mm 3 14 cca 4,1 516489 ** 12 4,32 17,90 48 karton 255,-7 14 cca 3,5 516490 ** 12 4,32 15,00 48 karton 300,-Futura 60600 x 600 mm3 14 cca 4,1 515889 * 12 4,32 17,90 48 karton 150,-7 14 cca 3,5 515890 * 12 4,32 15,00 48 karton 200,-300 x 1 200 mm 3 14 cca 4,1 516491 ** 12 4,32 17,90 48 karton 255,-7 14 cca 3,5 516492 ** 12 4,32 15,00 48 karton 300,-Finetta 62600 x 600 mm3 14 cca 4,1 515891 * 12 4,32 17,90 48 karton 150,-7 14 cca 3,5 515892 * 12 4,32 15,00 48 karton 200,-Skupina zboží 2.8.2300 x 1 200 mm 3 14 cca 4,1 516493 ** 12 4,32 17,90 48 karton 255,-7 14 cca 3,5 516494 ** 12 4,32 15,00 48 karton 300,-Harmony 72600 x 600 mm3 14 cca 4,1 515887 * 12 4,32 17,90 48 karton 150,-7 14 cca 3,5 515888 * 12 4,32 15,00 48 karton 200,-300 x 1 200 mm 3 14 cca 4,1 516495 ** 12 4,32 17,90 48 karton 255,-7 14 cca 3,5 516496 ** 12 4,32 15,00 48 karton 300,-Sandila 70/O600 x 600 mm3 14 cca 4,1 515893 * 12 4,32 17,90 48 karton 170,-7 14 cca 3,5 515894 * 12 4,32 15,00 48 karton 230,-300 x 1 200 mm 3 14 cca 4,1 516497 ** 12 4,32 17,90 48 karton 280,-7 14 cca 3,5 516498 ** 12 4,32 15,00 48 karton 325,-Sandila 70/N600 x 600 mm3 14 cca 4,1 515927 * 12 4,32 17,90 48 karton 170,-7 14 cca 3,5 515928 * 12 4,32 15,00 48 karton 230,-300 x 1 200 mm 3 14 cca 4,1 516499 ** 12 4,32 17,90 48 karton 290,-7 14 cca 3,5 516500 ** 12 4,32 15,00 48 karton 330,-*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.**) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Minimální objednací množství 100 m 2 . V případě objednání množství od 100 m 2 do 250 m 2 bude účtována jednorázovápřirážka 5 200,- Kč. Nad 250 m 2 bez přirážky.45


OWAcousticMinerální stropní kazetyOWAcoustic premiumSystém montážeZ 19 1T 24 3neboT 15HranaSystém montáže HranaT 24 6T 15 15T 15b15bNázev Hrana Tloušťka[mm]Sternbild 3600 x 600 mmSternbild 3 - Sanitas 02 1)600 x 600 mmSternbild 3 - Pura 1)600 x 600 mmSternbild 3 - Mavroc 1)600 x 600 mmHmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = karton[ks] [m 2 ] [kg]KartonůnapaletěMinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]3 15 cca 5,2 515831 * 12 4,32 22,00 44 karton 205,-6 15 cca 5,2 515832 * 10 3,60 19,00 52 karton 240,-15 15 cca 5,2 515833 * 10 3,60 19,00 52 karton 270,-15b 15 cca 5,2 516357 * 10 3,60 19,00 52 karton 290,-1 15 cca 5,2 516358 * 10 3,60 19,00 52 karton 390,-3 15 cca 5,2 516386 ** 12 4,32 22,00 44 --- 300,-6 15 cca 5,2 516393 ** 10 3,60 19,00 52 --- 340,-3 15 cca 5,2 516400 ** 12 4,32 22,00 44 --- 240,-6 15 cca 5,2 516401 ** 10 3,60 19,00 52 --- 280,-3 15 cca 5,2 516408 ** 12 4,32 22,00 44 karton 340,-Skupina zboží 2.8.1Futura 60600 x 600 mmFutura 60 - Pura 1)600 x 600 mmFinetta 62600 x 600 mmHarmony 72600 x 600 mmHarmony 72 - Mavroc 1)600 x 600 mmSchlicht 9600 x 600 mmSchlicht 9 - Sanitas 02 1)600 x 600 mmSchlicht 9 - Pura 1)600 x 600 mm3 15 cca 5,2 515837 * 12 4,32 22,00 44 karton 205,-6 15 cca 5,2 515838 * 10 3,60 19,00 52 karton 240,-15 15 cca 5,2 515839 ** 10 3,60 19,00 52 --- 270,-15b 15 cca 5,2 516410 ** 10 3,60 19,00 52 --- 290,-1 15 cca 5,2 516411 ** 10 3,60 19,00 52 --- 390,-3 15 cca 5,2 516439 ** 12 4,32 22,00 44 --- 240,-6 15 cca 5,2 516440 ** 10 3,60 19,00 52 --- 280,-3 15 cca 5,2 515849 ** 12 4,32 22,00 44 --- 205,-6 15 cca 5,2 515850 * 10 3,60 19,00 52 karton 240,-15 15 cca 5,2 515851 ** 10 3,60 19,00 52 --- 270,-15b 15 cca 5,2 516447 ** 10 3,60 19,00 52 --- 290,-1 15 cca 5,2 516448 ** 10 3,60 19,00 52 karton 390,-3 15 cca 5,2 515843 * 12 4,32 22,00 44 karton 205,-6 15 cca 5,2 515844 * 10 3,60 19,00 52 karton 240,-15 15 cca 5,2 515845 ** 10 3,60 19,00 52 --- 270,-15b 15 cca 5,2 516464 ** 10 3,60 19,00 52 --- 290,-1 15 cca 5,2 516465 * 10 3,60 19,00 52 karton 390,-3 15 cca 5,2 516466 * 12 4,32 22,00 44 karton 340,-3 15 cca 5,2 515855 * 12 4,32 22,00 44 karton 210,-6 15 cca 5,2 515856 * 10 3,60 19,00 52 karton 250,-15 15 cca 5,2 515857 ** 10 3,60 19,00 52 --- 280,-15b 15 cca 5,2 516467 ** 10 3,60 19,00 52 --- 310,-1 15 cca 5,2 516468 ** 10 3,60 19,00 52 --- 430,-3 15 cca 5,2 516305 ** 12 4,32 22,00 44 --- 320,-6 15 cca 5,2 516469 ** 10 3,60 19,00 52 --- 360,-3 15 cca 5,2 516470 ** 12 4,32 22,00 44 --- 250,-6 15 cca 5,2 516471 ** 10 3,60 19,00 52 --- 290,-46*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.**) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Minimální objednací množství 100 m 2 . V případě objednání množství od 100 do 250 m 2 bude účtována jednorázovápřirážka 5 200,- Kč. Nad 250 m 2 bez přirážky1) speciální úpravu Sanitas 02, Pura a Mavroc je možné aplikovat za příplatek na všechny typy PremiumPozn.: Písmeno N za názvem a číselným označením výrobku označuje perforovaný dezén, písmeno O dezén neperforovaný.U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem (jiné rozměry kazet, tloušťky a typy hran).


OWAcousticNázev Hrana Tloušťka[mm]Hmotnost[kg/m 2 ]ObjednacíčísloBalení = karton[ks] [m 2 ] [kg]KartonůnapaletěMinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/m 2 ]Universal 65600 x 600 mm 3 15 cca 5,2 515862 * 12 4,32 22,00 44 karton 230,-6 15 cca 5,2 515863 * 10 3,60 19,00 52 karton 260,-15 15 cca 5,2 515864 ** 10 3,60 19,00 52 --- 290,-15b 15 cca 5,2 516472 ** 10 3,60 19,00 52 --- 310,-1 15 cca 5,2 516473 ** 10 3,60 19,00 52 --- 430,-Sandila 70/O600 x 600 mm3 15 cca 5,2 515865 * 12 4,32 22,00 44 karton 230,-6 15 cca 5,2 515866 * 10 3,60 19,00 52 karton 260,-15 15 cca 5,2 515867 10 3,60 19,00 52 --- 290,-15b 15 cca 5,2 516474 ** 10 3,60 19,00 52 --- 310,-Sandila 70/N600 x 600 mm3 15 cca 5,2 515915 * 12 4,32 22,00 44 karton 230,-6 15 cca 5,2 515916 * 10 3,60 19,00 52 karton 260,-15 15 cca 5,2 515917 * 10 3,60 19,00 52 karton 290,-15b 15 cca 5,2 516636 ** 10 3,60 19,00 52 --- 310,-Skupina zboží 2.8.1Luna 66/O600 x 600 mmLuna 66/N600 x 600 mmCosmos 68/O600 x 600 mm3 15 cca 5,2 515868 * 12 4,32 22,00 44 karton 245,-6 15 cca 5,2 515869 * 10 3,60 19,00 52 karton 260,-15 15 cca 5,2 515870 ** 10 3,60 19,00 52 --- 280,-15b 15 cca 5,2 516476 ** 10 3,60 19,00 52 --- 300,-1 15 cca 5,2 516477 ** 10 3,60 19,00 52 --- 580,-3 15 cca 5,2 515918 * 12 4,32 22,00 44 karton 245,-6 15 cca 5,2 515919 * 10 3,6 0 19,00 52 karton 260,-15 15 cca 5,2 515920 ** 10 3,60 19,00 52 --- 280,-15b 15 cca 5,2 516478 ** 10 3,60 19,00 52 --- 300,-1 15 cca 5,2 516479 ** 10 3,60 19,00 52 --- 580,-3 15 cca 5,2 515874 * 12 4,32 22,00 44 karton 245,-6 15 cca 5,2 515875 * 10 3,60 19,00 52 karton 260,-15 15 cca 5,2 515876 * 10 3,60 19,00 52 karton 280,-15b 15 cca 5,2 516487 * 10 3,60 19,00 52 karton 300,-1 15 cca 5,2 516488 * 10 3,60 19,00 52 karton 580,-Cosmos 68/N600 x 600 mm3 15 cca 5,2 515921 * 12 4,32 22,00 44 karton 245,-6 15 cca 5,2 515922 * 10 3,60 19,00 52 karton 260,-15 15 cca 5,2 515923 * 10 3,60 19,00 52 karton 280,-15b 15 cca 5,2 516764 * 10 3,60 19,00 52 karton 300,-1 15 cca 5,2 516765 * 10 3,60 19,00 52 karton 580,-AquaCosmos 68/O600 x 600 mm3 15 cca 5,2 516328 * 12 4,32 22,00 44 karton 590,-6 15 cca 5,2 516792 ** 10 3,60 19,00 52 --- 680,-15 15 cca 5,2 516793 ** 10 3,60 19,00 52 --- 720,-15b 15 cca 5,2 516794 ** 10 3,60 19,00 52 --- 740,-AquaCosmos 68/N600 x 600 mm3 15 cca 5,2 516807 * 12 4,32 22,00 44 karton 590,-6 15 cca 5,2 516808 ** 10 3,60 19,00 52 --- 680,-15 15 cca 5,2 516809 ** 10 3,60 19,00 52 --- 720,-15b 15 cca 5,2 516810 ** 10 3,60 19,00 52 --- 740,-*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.**) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Minimální objednací množství 100 m 2 . V případě objednání množství od 100 do 250 m 2 bude účtována jednorázovápřirážka 5 200,- Kč. Nad 250 m 2 bez přirážky1) speciální úpravu Sanitas 02, Pura a Mavroc je možné aplikovat za příplatek na všechny typy PremiumPozn.: Písmeno N za názvem a číselným označením výrobku označuje perforovaný dezén, písmeno O dezén neperforovaný.U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem (jiné rozměry kazet, tloušťky a typy hran).47


ProfilyProfily a příslušenstvípro kazetovéa lamelové podhledyNázevDélka[mm]ObjednacíčísloBalení = svazek[ks] [m] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/bm]Hlavní profil T24 1)38 x 24 mm, tl. 0,4 mm6,53 700 515899 25 92,5 34,30 balení 29,-381124Příčný profil T24 1)32 x 24 mm, tl. 0,4 mm600 515900 75 45 14,30 balení 29,-Příčný profil T24 1)32 x 24 mm, tl. 0,4 mm1 200 515901 50 60 19,10 balení 29,-Skupina zboží 4.3Hlavní profil T15 1) 38 x 15 mm, tl. 0,35 mmPříčný profil T15 1)28 x 15 mm, tl. 0,35 mm6,51511383 000 515902 30 90 24,30 balení 29,-600 515903 75 45 10,00 balení 29,-Příčný profil T15 1)28 x 15 mm, tl. 0,35 mm1 200 515904 50 60 12,40 balení 29,-Příčný profil T24 1) - pro konstrukci podhledu typu D138 x 24 mm, tl. 0,4 mm3 600 515708 * 20 72 25,70 balení 100,-1) Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.48


7PříslušenstvíNázevDélka[mm]ObjednacíčísloBalení = svazek[ks] [m] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH [Kč/bm]Obvodový profil 1)19 x 24 mm, tl. 0,4 mm3 050 515968 40 122 18,20 balení 19,-Obvodový profil “W” 1)pro kazety s polozapuštěnouhranou:a) E24, 6 a 15b) E15 a73 050 515969 * 35 106,75 22,90 balení 46,-3 050 516124 * 35 106,75 22,90 balení 48,-Skupina zboží 4.3.1Obvodový profil “F” 1) 13 mm 3 000 516125 * 12 36 9,00 balení 88,-15 mm 3 000 516126 * 24 72 18,00 balení 96,-Nosný profil T15 1) - pro lamely Gyptone 1 830 512488 * 30 54,9 25,50 balení 65,-2 130 512489 * 30 63,9 29,50 balení 65,-2 430 512490 * 30 72,9 33,40 balení 65,-Obvodový profil “W” 1) - pro lamely Gyptone 3 000 512491 * 20 60 28,00 balení 120,-637,51924a) 25 x 15 x 8 x 15 mm, tl. 0,4 mmb) 25 x 15 x 6 x 15 mm, tl. 0,5 mm253821,54718 13O12,5 17,58/615 + 1530Závěs pérový pro hlavní T profil- s upínacím perem,vhodný pro hlavníprofily T15 a T24.110 510283 100 3,50 balení 4,50/ksSkupina zboží 4.3.2Závěs s hákem pro hlavní T profil- s upínacím perem,vhodný pro hlavníprofily T15 a T24Rozpěrná pružinaPro konstrukci podhledu typu D1Přítlačná spona typ 819Pro tl. kazet 8 - 16 mmNOVINKA515709 * 100 3,00 balení 5,-/ks512493 * 250 1,00 balení 29,-/ks517155 * 500 1,80 balení 5,-/ksKřížová spojka pro T profil typ GSPro konstrukci podhledu typu D1NOVINKA517221 * 100 2,90 balení 35,-/ks4.3.7Protipožární kryt světla600 x 600 x 16 mm1200 x 600 x 16 mm515884 * 4 4,78 balení 590,-/ks516976 * 4 7,00 balení 750,-/ks1) Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem příslušenství.49


Sanitární programKonstrukce prokotvení zařizovacíchpředmětůVýrobekKonstrukce pro uchycení bateriíSlouží pro uchycení bateriís jakoukoli roztečína nástěnky plastové,ocelové apod.Pro osovou roztečCW profilů 460-625 mm.ObjednacíčíslopočetkusůBaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]510327 * ks 0,90 kus 632,-Konstrukce pro uchycení kohoutůSlouží k uchyceníkohoutků, průtokovýchohřívačů atd.Pro osovou roztečCW profilů 460-625 mm.510328 * ks 0,80 kus 536,-Skupina zboží 4.5Konstrukce k uchycení baterií a potrubíSlouží k uchycení bateriís jakoukoliv roztečí,kohoutů a odpadníhopotrubí na nástěnkyplastové apod.Pro osovou roztečCW profilů 460-625 mm.510329 * ks 1,10 kus 704,-Konstrukce pro uchycení potrubíSlouží pro uchyceníodpadního potrubína průměryod 40 do 110 mm.Pro osovou roztečCW profilů 460-625mm.pr. 40 mm 510330 * ks 0,80 kus 520,-pr. 50 mm 510331 * ks 0,80 kus 576,-pr. 63 mm 510332 * ks 0,80 kus 604,-pr. 70 mm 510333 * ks 0,80 kus 612,-pr. 90-110 mm 510334 * ks 0,80 kus 620,-50*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.


Sanitární programVýrobekKonstrukce pro uchycení pisoáruSlouží pro uchycení pisoárujak s odpadem pod mísou,tak s odpadem za mísou.Pro osovou roztečCW profilů 450-625 mm.ObjednacíčíslopočetkusůBaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]510335 * ks 2,50 kus 960,-Konstrukce pro uchycení umyvadlaSlouží pro uchycení umyvadels nástěnnými bateriemi.Pro osovou roztečCW profilů 450-625 mm.510336 * ks 2,50 kus 944,-Skupina zboží 4.5Konstrukce pro uchycení umyvadlaSlouží pro uchyceníumyvadel se stojánkovýmibateriemi. Pro osovou roztečCW profilů 450-625 mm.Konstrukce pro uchycení WCSlouží pro uchycení WCnebo bidetu (při dokoupeníBidetové sady - obj. č. 514844).Pro osovou roztečprofilů 450-625 mm.Výškově nastavitelnékotevní šrouby. Objímkaodpadního potrubí o průměru 110 mm.510337 * ks 2,80 kus 1 176,-510338 * ks 6,70 kus 2 160,-Bidetová sadaTato sada umožňuje montážbidetu ke Konstrukcipro uchycení WC (obj. č. 510338),vč. spojovacího materiálu.514844 * sada 0,35 sada 112,-*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.51


NářadíNářadí pro prácis konstrukcemisuché vnitřní výstavbyVýrobekObjednacíčíslopočetkusůBaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/balení]Tesařská tužka513374 50 kusů 0,50 60 kusů 1 248,-Blade Runnerspeciální nůž na rychlé a bezpečné řezánísádrokartonových desek515410 kus 0,8 kus 1990,-Náhradní řezací kolečkapro Blade Runner515413 12 kusů 0,10 balení 680,-515411 6 kusů 0,05 balení 360,-Pouzdro na Blade Runnerk upevnění na opasek515465 kus 0,15 kus 180,-Struhák na hrany, dl. 13 cms vodítky515466 kus 0,10 kus 248,-Skupina zboží 4.8Hoblík na hrany VARIONáhradní nože k hoblíku VARIO510221 kus 1,00 kus 252,-512583 10 kusů 1,00 10 kusů 405,-Struhák / hoblík na hrany510223 kus 1,00 kus 180,-Náhradní planžeta k hoblíku510224 kus 0,05 kus 84,-Struhák / nebozezcelková délka 360 mm510225 kus 0,50 kus 188,-(délka čepele 240 mm)Vykružovací vrtákUniverzální 60, 67 a 74 mm510226 kus 0,50 kus 424,-52


NářadíVýrobekObjednacíčíslopočetkusůBaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/balení]Ruční nůžky na plech510056 kus 0,50 kus 840,-Perforační kleště 510227 kus 1,00 kus 1 680,-Montážní kleštěpro Molly kotvy510235 kus 0,50 kus 388,-Křížový bit- titanová vrstva;balení: 3 ks v plastovém boxuNOVINKA517034 kus 0,03 balení 79,-Šroubovací nástavec speciální 510006 kus 0,10 kus 64,-Skupina zboží 4.8Šroubovací nástavec Marathon 510007 kus 0,20 kus 352,-Kladivo zámečnickés dřevěnou rukojetí- 400 g517005 kus 0,50 kus 95,-Stěrka nerez- š. 100 mm510063 kus 0,20 kus 108,-Špachtle s křížovou špičkou(s bitem PH2) - š. 150 mm510064 kus 0,17 kus 255,-Hladítko nerez- š. 280 mm510053 kus 0,20 kus 152,-Hladítko nerez- š. 480 mm510052 kus 0,30 kus 364,-53


NářadíNářadí pro prácis konstrukcemisuché vnitřní výstavbyVýrobekFasádní špachtles ALU výztuhou - š. 500 mmObjednacíčíslopočetkusůBaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/balení]511524 kus 0,40 kus 332,-Ruční držák na smirkový papír 510230 kus 0,50 kus 88,-Brusná mřížka 512584 10 kusů 0,10 10 kusů 39,-Skupina zboží 4.8Aplikátor pro vnější hrany - 90°na vnější pravoúhlé hrany (rohy) při aplikacipásky Ultra Flex systému No Coat®a samolepicí lišty AquaBeadAplikátor na vnitřní hrany - 90°na vnitřní pravoúhlé hrany (kouty) při aplikacipásky Ultra Flex systému No Coat®Jednostranný aplikátorna všechny úhly koutů a rohů při aplikacipásky Ultra Flex i lišty L-Trim systému No Coat®513303 kus 0,80 kus 6 680,-513310 kus 0,80 kus 6 680,-513302 kus 0,60 kus 6 680,-Teleskopická násada k aplikátorům- teleskopická tyč z eloxovaného hliníku; lehká, pevná a odolná- nastavitelná délka 0,9-1,5 m (plynulé nastavení pomocí patentovaného zámku)- příjemná rukojeť, pogumované madlo517199 * kus 1,40 kus 890,-Zásobník na tmelyk nanášení tmelůna pásku Ultra Flex sytému No Coat®(vědro není součástí položky)513301 * kus 4 kus 8 440,-54*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.


Revizní dvířkaRevizní dvířkado příček a podhledůVýrobekRevizní dvířka univerzálníS automatickým zámkem,bez požární odolnosti.Pro tloušťku opláštění1x 12,5 mm.Tloušťka[mm]Rozměr[mm]ObjednacíčíslopočetkusůBaleníhmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]200 x 200 510318 kus 0,90 kus 712,-300 x 300 510320 kus 1,40 kus 844,-400 x 400 510322 kus 2,20 kus 920,-500 x 500 510324 kus 3,20 kus 996,-600 x 600 510326 kus 4,20 kus 1 184,-Revizní dvířka akustickáS automatickým zámkem, bez požární odolnosti.Opláštění 1x MA(DF) 12,5 mm, s gumovým těsněním.Vzduchová neprůzvučnost R w = 29 dB.NOVINKAnavyžádánínavyžádáníSkupina zboží 4.6Revizní dvířka do příčkys požární odolností 1)S automatickým zámkem.Požární odolnost 30 min.Revizní dvířka do podhledus požární odolností 1)S kličkou. Požárníodolností 30 min.Pro tloušťku opláštění25 mm.12,5 300 x 300 515482 * kus 2,00 kus 1 952,-12,5 400 x 400 515483 * kus 3,10 kus 2 312,-12,5 500 x 500 515484 * kus 4,30 kus 2 672,-12,5 600 x 600 515485 * kus 5,80 kus 3 148,-15 300 x 300 511515 * kus 2,10 kus 1 960,-15 400 x 400 513295 * kus 3,20 kus 2 320,-15 500 x 500 511925 * kus 4,40 kus 2 680,-15 600 x 600 511926 * kus 5,90 kus 3 160,-2x 12,5 300 x 300 515495 * kus 3,00 kus 2 120,-2x 12,5 400 x 400 515496 * kus 4,50 kus 2 480,-2x 12,5 500 x 500 515497 * kus 6,50 kus 2 840,-2x 12,5 600 x 600 515498 * kus 9,00 kus 3 320,-300 x 300 515486 * kus 3,50 kus 2 120,-400 x 400 515487 * kus 5,50 kus 2 480,-500 x 500 515488 * kus 8,20 kus 2 840,-600 x 600 515489 * kus 10,90 kus 3 320,-Revizní dvířka akustická s požární odolnostíS kličkou; do příčky i podhledu.Požární odolnost 30 min.Opláštění 2x MA(DF) 12,5 mm,s gumovým těsněním.Vzduchová neprůzvučnost R w = 34 dB.NOVINKAnavyžádánínavyžádání1) Hodnoty požární odolnosti jsou uvedeny v Katalogu požárně odolných konstrukcí suché vnitřní výstavby.*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.55


TextilPracovní oděvya textil RigipsVýrobek Velikost ObjednacíčísloBalení[ks] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]Basebalová čepice modrá- 6 panelů, vyztužené čelo, mosazná přezka- broušená bavlna, výšivka 2x uni 514920 kus 0,10 kus 148,-Tričko bílé- krátký rukáv- 100% bavlna, 160 g/m 2 , potiskM 514902 * kus 0,20 kus 116,-L 514903 * kus 0,20 kus 116,-XL 514904 kus 0,20 kus 116,-XXL 514905 * kus 0,20 kus 116,-Skupina zboží 4.9.5Triko POLO pánské tm. modré- límeček, krátký rukáv- 65% bavlna, 35% polyester, 200g/m 2 , výšivkaM 514906* kus 0,30 kus 350,-L 514907* kus 0,30 kus 350,-XL 514908* kus 0,30 kus 350,-XXL 514909* kus 0,30 kus 350,-NOVINKATriko POLO dámské sv. modré- límeček, krátký rukáv- 95 % bavlna, 5 % lycra, 200 g/m 2 , výšivkaS 514910 * kus 0,25 kus 252,-M 514911 kus 0,25 kus 252,-L 514912 kus 0,25 kus 252,-XL 514913 kus 0,25 kus 252,-XXL 514914 * kus 0,25 kus 252,-56*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.


TextilVýrobek Velikost ObjednacíčísloZateplená pracovní vesta- kapsy na zip, ramena z nepromokavého materiálu,nastavitelné pružné stažení v pase, prodlouženádélka dole ke stažení- 35 % bavlna,65 % polyester, podšívka 100% polyester, výšivka 2xVel. Obvod hrudi Výška postavyM 92-98 cm 158-170 cmL 98-104 cm 164-176 cmXL 104-110 cm 166-182 cmXXL 110-116 cm 170-188 cmXXXL 116-122 cm 176-194 cmBalení[ks] [kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]M 514915 * kus 1,00 kus 820,-**L 514916 * kus 1,00 kus 820,-**XL 514917 kus 1,00 kus 820,-**XXL 514918 kus 1,00 kus 820,-**XXXL 514919 * kus 1,00 kus 820,-**Skupina zboží 4.9.5Pracovní blůza- bílá s modrými doplňky, 100% bavlnadélka rukávů 65 cm, potiskVel.Obvod pasu50 96-100 cm52 100-104 cm54 104-108 cm56 108-112 cm58 112-116 cm60 116-120 cmPracovní kalhoty s laclem- bílé, 100 % bavlna,délka nohavic 108 cmpro výšku postavy 170-182 cm, potiskVel. Obvod hrudi Obvod pasu46 88-92 cm 76-80 cm48 92-96 cm 80-84 cm50 96-100 cm 84-88 cm52 100-104 cm 88-92 cm54 104-108 cm 92-96 cm56 108-112 cm 96-100 cm58 112-116 cm 100-104 cm60 116-120 cm 104-108 cm50 514946 * kus 0,60 kus 620,-52 514947 * kus 0,60 kus 620,-54 514948 * kus 0,60 kus 620,-56 514949 * kus 0,60 kus 620,-58 514950 * kus 0,60 kus 620,-60 514951 * kus 0,60 kus 620,-46 514316 * kus 0,80 kus 590,-48 510362 * kus 0,80 kus 590,-50 510363 * kus 0,80 kus 590,-52 510364 kus 0,80 kus 590,-54 510365 kus 0,80 kus 590,-56 510366 kus 0,80 kus 590,-58 510367 kus 0,80 kus 590,-60 514317 * kus 0,80 kus 590,-Pracovní kombinéza- bílá s modrými doplňky, zip,100 % bavlna, délka nohavic 108 cmpro výšku postavy 170-182 cm, potiskVel. Obvod hrudi Obvod pasu46 88-92 cm 76-80 cm48 92-96 cm 80-84 cm50 96-100 cm 84-88 cm52 100-104 cm 88-92 cm54 104-108 cm 92-96 cm56 108-112 cm 96-100 cm58 112-116 cm 100-104 cm60 116-120 cm 104-108 cm46 510369 * kus 1,00 kus 920,-48 510370 * kus 1,00 kus 920,-50 510371 * kus 1,00 kus 920,-52 510372 * kus 1,00 kus 920,-54 510373 * kus 1,00 kus 920,-56 510374 * kus 1,00 kus 920,-58 510375 * kus 1,00 kus 920,-60 514828 * kus 1,00 kus 920,-*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.**) Cena je platná od 15.8.201257


LiteraturaOdborná literaturaRigipsNázevObjednacíčísloBalenímnožství hmotnost[kg]MinimálnídodacímnožstvíCenabez DPH[Kč/ks]Velká kniha sádrokartonu- Podklady pro projektování interiéruKniha přináší přehled a podrobnéúdaje o jednotlivých systémechsuché vnitřní výstavby(souhrn ověřených konstrukcís jejich komplexními datya deklarovanými hodnotami).Je určena odborné veřejnosti- projektantům, architektům,investorům, developerůma realizačním firmám.Formát A4, 444 stran(2010, třetí vydání)501635 kus 1,53 kus 495,80Skupina zboží 4.9.1Montážní příručka sádrokartonářeJedinečný souhrnmontážních návodůsuché vnitřní výstavby.Kniha je určena realizačnímfirmám, stavbyvedoucími stavebním dozorům.Formát A5, 176 stran(2011, druhé vydání)501636 kus 0,30 kus 185,70Sádrokarton zvládneme sami- Pracovní postupy krok za krokemPrůvodce stavebními úpravamipro nejširší laickou veřejnost,který provede čtenáře výstavboukrok za krokem, od výběrua nákupu materiálu, přessamotnou montáž ažpo finální úpravu povrchů.Uvnitř DVD s montážními videonávodyvybraných konstrukcíFormát A4, 100 stran(2012, třetí vydání)501781 kus 0,42 kus 171,-58


Orientační spotřebymateriálu na 1 m 2(Propočteno z plochy cca 100 m 2 ; do spotřeb je třebazapočítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)Sádrokartonová příčkaJednotka KonstrukceJednoducháOpláštěníJednoduché Dvojité TrojitéDvojitáOpláštěnídvojitéSádrokartonová deska Rigips m 2 2,0 4,0 6,0 4,0Vodorovný profil R-UW *) m 0,8 0,8 0,8 1,6Svislý profil R-CW m 1,9 1,9 1,9 3,8Napojovací těsnění *) m 1,3 1,3 1,3 2,6Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 25 mm ks 24,0 8,0 8,0 8,0Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 35 mm ks – 24,0 8,0 24,0Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 55 mm ks – – 24,0 –Natloukací hmoždinky ks 1,8 1,8 1,8 3,6Spárovací tmel kg 0,6 1,2 1,8 1,2Tmel pro konečnou povrchovou úpravu kg 0,2 0,2 0,2 0,2Výztužná páska pro spáry desek m 1,6 1,6 1,6 1,6Minerální izolace m 2 1,0 1,0 1,0 2,0Příčka Rigidurna kovových profilechJednotka Jednoduchá konstrukce Dvojitá konstrukceOpláštěníOpláštění dvojitéJednoduché Dvojité Druhé opláštěníDruhé opláštění šroubované do:šroubované do:konstrukce prvního pláště konstrukceprvníhopláštěSádrovláknitá deska Rigidur m 2 2 4 4 4 4Vodorovný profil R-UW *) m 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6Svislý profil R-CW m 1,9 1,9 1,9 3,8 3,8Napojovací těsnění *) m 1,3 1,3 1,3 2,6 2,6Šrouby Rigidur 4 x 30 mm ks 25 – – – –Sponky ks – – 40 – 40Šrouby Rigidur 4 x 45 mm ks – 20 – 20 –Natloukací hmoždinky ks 1,8 1,8 1,8 3,6 3,6Polyuretanové lepidlo na spáry ml 31 31 31 31 31Alternativně spárovací tmel Rigidur kg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4Minerální izolace m 2 1 1 1 2 2*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).59


Orientační spotřeby materiálu na 1 m 2(Propočteno z plochy cca 100 m 2 ; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)Obklad stěny - tzv. “Suchá omítka“ / Rigitherm (lepení na terče)Jednotka SpotřebaSádrokartonová deska Rigips / deska Rigitherm / sádovláknitá deska Rigidur m 2 1,0Lepicí tmel Rifix / Weber Therm kg 4,0Spárovací tmel kg 0,3Tmel pro konečnou povrchovou úpravu kg 0,1Výztužná páska pro spáry desek m 2 0,8Předsazená stěna sádrokartonováKonstrukceJednotkana třmenechvolnáSádrokartonová deska Rigips m 2 1,0 1,0Profil R-CD m 1,9 –Profil R-UD *) m 0,5 –Vodorovný profil R-UW m – 0,8Svislý profil R-CW m – 1,9Stavěcí třmeny ks 1,5 –Napojovací těsnění *) m 0,7 1,3Samořezné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm ks 3,0 –Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm ks 11,0 11,0Natloukací hmoždinky ks 2,4 1,8Spárovací tmel kg 0,3 0,3Tmel pro konečnou povrchovou úpravu kg 0,1 0,1Výztužná páska pro spáry desek m 0,8 0,8Minerální izolace m 2 1,0 1,0Předsazená stěna RigidurJednotka Konstrukcena třmenech volně stojícíSádrovláknitá deska Rigidur m 2 1 1Profil R-CD m 1,9 –Profil R-UD *) m 0,5 –Vodorovný profil R-UW m – 0,8Svislý profil R-CW m – 1,9Stavěcí třmeny ks 1,5 –Napojovací těsnění *) m 0,7 1,3Šrouby Rigidur ks 14 14Natloukací hmoždinky ks 2,4 1,8Polyuretanové lepidlo na spáry ml 15,5 15,5Alternativně spárovací tmel Rigidur kg 0,2 0,2Minerální izolace dle potřeby m 2 1 1Šachtová stěna RiduritSystémJednotkas konstrukcí bez konstrukceDeska Ridurit 20 m 2 2,0 2,0Vodorovný profil R-UW m 0,8 –Svislý profil R-CW m 1,2 –Ocelový úhelník 40x20x1 mm m – 0,5Napojovací těsnění m 1,3 0,5Šrouby Ridurit 35 mm ks 35,0 40,0Šrouby Ridurit 55 mm ks 8,0 –Natloukací hmoždinky ocelové ks 1,8 1,0Spárovací tmel Vario kg 0,3 0,360*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).


Orientační spotřeby materiálu na 1 m 2(Propočteno z plochy cca 100 m 2 ; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)Šachtová sádrokartonová stěnaOpláštěníJednotkaJednoduché Dvojité TrojitéSádrokartonová deska Rigips m 2 1,0 2,0 3,0Vodorovný profil R-UW *) m 0,8 0,8 0,8Svislý profil R-CW m 3,8 3,8 3,8Napojovací těsnění *) m 1,3 1,3 1,3Samořezné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm ks 4,0 4,0 4,0Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm ks 11,0 5,0 5,0Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 35 mm ks – 11,0 5,0Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 55 mm ks – – 11,0Natloukací hmoždinky ocelové ks 1,8 1,8 1,8Spárovací tmel kg 0,3 0,6 0,9Tmel pro konečnou povrchovou úpravu kg 0,1 0,1 0,1Výztužná páska pro spáry desek m 0,8 0,8 0,8Minerální izolace m 2 1,0 1,0 1,0Podhledy ze sádrokartonových desekJednotka Druh podhleduPřímo montovanéopláštění stropuZavěšený podhled nadvouúrovňové konstrukciJednoduchéopláštěníDvojitéopláštěníSádrokartonová deska Rigips m 2 1,0 1,0 2,0Profil R-CD m 2,0 3,0 3,5Profil R-UD *) m 0,9 0,9 0,9Spojovací kus pro R-CD ks 0,3 0,6 0,7Křížová spojka ks – 2,0 2,5Napojovací těsnění *) m 0,9 0,9 0,9Samořezné šrouby 3,5x9,5 (4,2x13) 421 LB ks 4 – –Rychlošrouby TN 3,5x25 mm dl.35 pro desky tl. 20 mm – pro 1. plášť ks 15,0 15,0 7,0Rychlošrouby TN 3,5x35 mm (dl.45 pro tl. 15 mm, dl. 55 pro tl. 20 mm) ks – – 18,0Závěs vč. táhla nebo třmen ks 2,0 1,1 1,3Kovová hmoždinka DN6/ZHOP do betonového nosného stropu ks 2,0 1) 1,1 1,3Alternativně vruty do svislých závěsů FN do dřevěného stropu ks 4 – –Natloukací hmoždinky (pro kotvení UD profilů) ks 1,8 1,8 1,8Spárovací tmel kg 0,3 0,3 0,5Tmel pro konečnou povrchovou úpravu (v případě potřeby) kg 0,1 0,1 0,1Výztužná páska do tmelu m 1,1 1,1 1,1Minerální izolace (dle potřeby) m 2 1,0 1,0 1,01) V případě použití šroubů FN – 2 ks / 1 třmen nebo přímý závěs*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).61


Orientační spotřeby materiálu na 1 m 2(Propočteno z plochy cca 100 m 2 ; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)Podhledy akustické z desek Rigiton + Gyptone BIGJednotka Rigiton Gyptone BIGAkustická deska m 2 1,0 1,0Profil R-CD m 4,4 3,0Spojovací kus pro R-CD ks 0,8 0,6Křížová spojka ks 3,4 2,0Napojovací těsnění 30 mm m 0,9 0,9Šrouby (212 – typ TN/912 – typ SN) ks 17,0 17,0Závěs ks 1,1 1,1Kotevní prvek do nosného stropu ks 1,1 1,1Lepidlo na spáry 63 kg 0,1 –Spárovací tmel kg – 0,25Tmel pro konečnou povrchovou úpravu kg 0,1 0,1Minerální izolace (dle potřeby) m 2 1,0 1,0Obvodový profil a upevňovací prostředky (hmoždinka, šroub...)dle tvaru místnostiPozn.: Pro obloukové podhledy s děrovanými deskami Gyptone Big Curve není stanovena jednotková orientační spotřeba materiálu.Konkrétní spotřebu určíme individuálně dle konkrétního projektu.Kazetové podhledy Gyptone a CasopranoJednotkaCasoprano a Gyptonehrana A a E600 x 600 mmGyptonehrana D1600 x 600 mmGyptonehrana A600 x 1200 mmHlavní profil 3 700 mm m 0,83 0,83 0,83Příčný profil 1 200 mm m 1,67 – 1,67Příčný profil 600 mm m 0,83 – –Závěs ks min. 0,7 min. 0,7 min. 0,7Kotevní prvek do nosného stropu ks min. 0,7 min. 0,7 min. 0,7Kazeta ks 2,78 2,78 1,39Minerální izolace (dle potřeby) m 2 1 1 1Rozpěrná pružina –3,33 ks na 1 bmobvodu–Distanční kostičky pro E–hranu dle tvaru místnosti – –Obvodový profil a upevňovací prostředkydle tvaru místnostiPříčný profil T24 po konstrukci D1 3600 mm m – 1,67 –Křížová spojka pro T profil + samovrtný šroub 421 LB/3,5 x 25 mm ks – 1,39 –Konkrétní spotřebu určíme individuálně dle konkrétního projektu.Lamelové podhledy GyptoneLamely Gyptone hrana E15Jednotka300 x 1800 mm 300 x 2100 mm 300 x 2400 mmNosný profil T15 m 3,40 3,40 3,40Lamela ks 1,85 1,59 1,39Minerální izolace (dle potřeby) m 2 1,0 1,0 1,0Obvodový profil "W"dle tvaru místnosti62


Orientační spotřeby materiálu na 1 m 2(Propočteno z plochy cca 100 m 2 ; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)Sádrokartonové podkrovína kovových profilechPodkroví bez krokvového nástavce Podkroví s krokvovým nástavcemJednotka Opláštění OpláštěníJednoduché Dvojité Jednoduché DvojitéSádrokartonová deska Rigips m 2 1,0 2,0 1,0 2,0Obvodový profil R-UD m 0,5 0,5 0,5 0,5Montážní profil R-CD m 2,0 2,5 2,0 2,5Spojovací kus pro R-CD ks 0,3 0,4 0,3 0,4Napojovací těsnění 30 mm m 0,5 0,5 0,5 0,5Samovrtné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm ks 4,0 5,0 4,0 5,0Samovrtné šrouby Rigips 421 LB/4,2 x 13 mm ks – – 4,0 5,0Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm ks 15 7,0 15 7,0Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 45 mm ks – 18 – 18Závěs (Krokvový závěs, Přímý závěs či Stavěcí třmen) ks 2,0 2,5 – –Krokvový nástavec ks – – 2,0 2,5Stavěcí třmen (35 nebo 65 mm) ks – – 2,0 2,5Vrut do svislých závěsů ks 4,0 5,0 4,0 5,0Natloukací hmoždinky ks 1,0 1,0 1,0 1,0Spárovací tmel kg 0,3 0,6 0,3 0,6Tmel pro konečnou povrchovou úpravu kg 0,1 0,1 0,1 0,1Výztužná páska pro spáry desek m 0,8 0,8 0,8 0,8Minerální izolace m 2 1,0 1,0 1,0 1,0Parozábrana m 2 1,0 1,0 1,0 1,0Podkroví a stropy Rigidurna kovových profilechJednotkaOpláštěníjednoduchédvojitéSádrovláknité desky Rigidur m 2 1 2Obvodový profil R-UD m 0,5 0,5Montážní profil R-CD m 2,4 3Spojovací kus pro R-CD m 0,3 0,4Napojovací těsnění m 0,5 0,5Samovrtné šrouby Rigips 421 LB ks 5 6Šrouby Rigidur ks 20 30Závěs (krokvový / přímý / stavěcí třmen) ks 2,4 3Vrut do svislých závěsů ks 4,8 6Natloukací hmoždinky ks 1,8 1,8Lepidlo Rigidur ml 15,5 15,5Alternativně spárovací tmel Rigidur kg 0,2 0,2Minerální izolace dle potřeby m 2 1 1Parozábrana m 2 1 163


Poznámky64


Centrum technické podpory RigipsSpecializované středisko poskytující nadstandardní technickou podporu širokému spektru klientů v obouhlavních oblastech působnosti společnosti Rigips – v suché vnitřní výstavbě, sádrových omítkách a stěrkách.Kvalifikovaný a zkušený tým odborníků• pomůže s výběrem optimální konstrukce• doporučí vhodný materiál či skladbu• vyspecifikuje vlastnosti materiálů• zašle potřebné certifikáty, prohlášení o shoděči technické listy• nasměruje zájemce o materiál do nejbližšího místa rozsáhlédistribuční sítě• poradí, kam zajít na odborné školení či seminář a mnoho dalšího.Neváhejte, volejte, jsme tu pro Vás!Ceník nadstandartních služeb technického servisu RigipsKalkulace materiáluVýpočet/návrh vnitřní akustiky (Tr)Výpočet/návrh protipožárního obkladu OKDetail napojení (výkres)Telefonní konzultaceZaslání dokumentace (příloha k e-mailu)Návštěva na stavbě (konzultace + doprava)Konzultace u RF (konzultace + doprava)Konzultace u Projektanta (konzultace + doprava)Individuální posouzení PO (externí)Individuální posouzení AKU (externí)1 000 Kč/konstrukce2 000 Kč/místnost2 000 Kč/prvek3 000 Kč/ detail200 Kč/hovor200 Kč/ příloha7 000 Kč/výjezd7 000 Kč/výjezd7 000 Kč/výjezd5 000 Kč/posudek5 000 Kč/posudektelefon: 296 411 800mobil: 724 600 800e-mail: ctp@rigips.czprovozní doba: Po-Čt: 8 -16,30; Pá: 8-15 hod.www.rigips.cz


KontaktySaint-Gobain Construction Products CZ a.s.Divize RigipsPočernická 272/96108 03 Praha 10 – Malešicewww.rigips.czwww.modreticho.czwww.prestavujemebyt.czCentrum technické podporytelefon: 296 411 800mobil: 724 600 800e-mail: ctp@rigips.czPo-Čt: 8-16:30; Pá 8-15prosinec 2012

More magazines by this user
Similar magazines