metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BMetodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budovyTab.B.8 Profil obytné domy - vytápěnítyp zónyObytný dům - NormovýbytObytný dům - Společnéprostory, technicképodlažíObytný dům -Nevytápěné místnostivnitřní výpočtová teplota prorežim vytápěníVytápěnívnitřní výpočtová teplota prorežim vytápění mimoprovozní dobuprovozní doba vytápěníobjektuθ H,i θ H,i t H,h°C °C hod/den21 18 2418 16 2416 16 0Tab.B.9 Profil obytné domy - chlazenítyp zónyvnitřní výpočtováteplota pro režimchlazeníChlazenívnitřní výpočtováteplota pro režimchlazení mimoprovozní dobuprovozní dobachlazení objektuteplota přiváděnéhovzduchu pro chlazeníθ C,i θ C,i t, C,h°C °C hod/den °CObytný dům - Normovýbyt26 30 24 21Obytný dům - Společnéprostory, technické podlaží30 30 24 30Obytný dům - Nevytápěnémístnosti30 30 0 30Vstupní údaje pro větrání zón obytného domu zahrnují možnosti přirozeného i nucenéhovětrání. Při nuceném a hybridním větrání je minimální tok větracího vzduchu V v vypočítánz počtu osob obývající zónu, nebo podlahové plochy. Základní hodnotou u normového bytuzůstává rozsah hodnot 30 - 50 m 3 /h na osobu obdobně jako u profilu 1 pro pobytovémístnosti. Průtok vzduchu u zóny společných prostorů a nevytápěných místností je definovánhodnotou 4 m 3 a 2 m 3 na m 2 podlahové plochy.Pro přirozené větrání je u všech zón základním parametrem uvažována násobnost výměnyvzduchu v rozmezí 0,3 - 0,5 1/h pro pobytové prostory, pro ostatní prostory se uvažujerozmezí 0,1 – 0,3 1/h. V případě nuceného větrání je nutné zkontrolovat, zda vypočtenýprůtok vzduchu dosáhne ve větraném prostoru násobnosti výměny v rozsahu 0,3 až 0,5 1/hpro pobytové místnosti a 0,1 – 0,3 l/h pro ostatní prostory. Pokud tomu tak není, je nutnézákladní hodnotu upravit.– B 9 –

More magazines by this user
Similar magazines