metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BInformativní parametry pro standardizované užívání budovyTab.B.10Profil obytné domy - větránítyp zónyObytný dům- NormovýbytObytný dům– Spol.prostory,techn.podlažíObytný dům- NevytápěnémístnostiVětránínucené, hybridní přirozené parametry pro výpočty vlhkostiprůměrná minimální průměrná dobamin. tokpožadovan požadovanměrná teplota tok teplota provozuprodukcevětracíhoá relativní á měrnájednotka přiváděnéh větracího přiváděnéh větracíhovlhkostivzduchuvlhkost vlhkosto vzduchu vzduchu o vzduchu zařízeníV v - n z t V,mech,h ϕ i x i M wm 3 /h/mj. mj °C 1/h °C hod/den - g/kg g/h/m 230 - 50 osoby rovna θ i 0,3 – 0,542m 2podlahové plochym 2podlahové plochyrovna θ i 0,1 – 0,3rovna θ i 0,1 – 0,3teplotavenkovního vzduchuteplotavenkovního vzduchuteplotavenkovního vzduchu24 50 6,83 1,524 50 6,83 024 50 6,83 0Průměrná teplota přiváděného vzduchu při nuceném větrání je stanovena pro potřebypřívodu minimálního množství vzduchu, rozdíl proti výpočtové teplotě v zóně je do bilancepotřeb energie započítán. Pro přirozené větrání je jako vstupní hodnota využita teplotavenkovního vzduchu pro daný výpočtový interval. Provozní doby větracího zařízeníodpovídají době užívání zóny.Součástí hodnot v profilu jsou parametry potřebné pro výpočet spotřeby energie přiodvlhčování udávající požadovanou relativní a měrnou vlhkost. Produkce vodní páry u zóns pobytem lidí vychází z 40 g/h vodní páry při nízké aktivitě a 100 g/h při vysoké fyzickéaktivitě.Skupina dat definující tepelné zisky v zóně je uvedena v Tab.B.11 a parametry jsoudefinovány na m 2 podlahové plochy zóny. Vstupní hodnoty pro výpočet tepelných zisků jsouděleny na dvě části, původem od metabolického tepla uživatelů a obyvatelů budovy q oc atepelného výkonu spotřebičů q ap . V případě rodinného, nebo bytového domu definujevyhláška 148/2007 Sb. v příloze 2 celkovou hodnotu měrné produkce tepla od spotřebičů aobyvatelů q ap+oc = 6 W/m 2 . Pro potřeby jednoznačného určení ve struktuře údajůstandardizovaných profilů užívání byla celková hodnota stejným dílem rozdělena mezi q oc aq ap . Tepelné zisky z osvětlovací soustavy jsou vypočítány podle příslušné kapitole v úvodnímtextu metodiky výpočtu, v metodické příručce a navazující příloze A..Časový podíl f oc definující přítomnost osob je vypočten z poměru doby užívání zóny v celémdni. Časový podíl f ap udávající dobu provozu spotřebičů pro různá využití prostoru jeuvažován pro rodinné domy a byty 0,2.– B 10 –

More magazines by this user
Similar magazines