metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Návrh metodiky pro postup výpočtu energetické náročnosti budovy3. Výpočetní postupVýpočetní postup, pokud není uvedeno jinak, je prováděn pro každou z-tou zónu do kteréje energie dodávána příslušným energetickým systémem sys za daný j-tý časový úsek.3.3. Celková roční dodaná energieCelková roční dodaná energie do budovy EP se při bilančním hodnocení stanoví jakosoučet jednotlivých vypočtených dílčích dodaných energií pro všechny časové úseky v roce apro všechny hodnocené zóny budovy. Celková roční dodaná energie do budovy EP se stanovíz obecného vztahu , 1. (1)kdeQ fuel,tot je celková roční dodaná energie obsažená v energonositelích zásobujících budovu,[GJ],EP H je roční dodaná energie na vytápění včetně pomocné energie na provoz vytápěcíhozařízení [GJ], stanovená podle (3),EP C je roční dodaná energie na chlazení včetně pomocné energie na provoz chladicíhozařízení [GJ], stanovená podle (41),EP F je roční dodaná energie na mechanické větrání a úpravu vlhkosti větracího vzduchuvčetně pomocné energie na mechanické větrání a úpravu vlhkosti větracího vzduchu [GJ],stanovená podle (65),EP L je roční dodaná energie na osvětlení [GJ], stanovená podle (75),EP W je roční dodaná energie na přípravu teplé vody včetně pomocné energie na provozzařízení na přípravu teplé vody [GJ], stanovená podle (66),EP PV je roční produkce energie fotovoltaickým systémem [GJ], stanovená podle (89),EP CHP je roční produkce energie systémem kombinované výroby elektřiny a tepla [GJ],stanovená podle (91).Podle požadavku vyhlášky č. 148/2007 Sb. se pro vzájemné porovnání energetickénáročnosti budov stejného typu stanovuje měrná roční spotřeba energie budovy. Měrná ročníspotřeba energie budovy je vyjádřená poměrem celkové roční dodané energie na jednotkucelkové podlahové plochy budovy. Měrná roční spotřeba energie budovy se stanoví podlevztahu 277,8 · 277,8 · , 2. (2) kdeEP A je měrná roční spotřeba energie budovy [kWh/m 2 ],A f je celková podlahová plocha budovy [m 2 ],EP je celková roční dodaná energie do budovy [GJ].11

More magazines by this user
Similar magazines