metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BInformativní parametry pro standardizované užívání budovyB.7 Profil 5 – Zdravotnická zařízeníProfil zdravotnických zařízení je rozdělen do šesti dílčích zón reprezentujících hlavníprovozní prostory. Počínaje pokoji pro pacienty, ordinace lékařů, chodby s čekárnami pooperační sály. Sestavu zón doplňují kuchyňská zařízení a nevytápěné prostory. Na rozdíl odpředchozích profilů je denní provozní doba mezi jednotlivými zónami v profilu rozdílná. Uvětšiny zón se předpokládá celoroční provoz, vyjma ordinací lékařů a čekáren.Vnitřní výpočtová teplota (Tab.B.26) v jednotlivých zónách zdravotnického zařízení jestanovena podle platných předpisů ministerstva zdravotnictví 5 . V pokojích pro pacienty iordinacích je volena teplota 22 °C, přičemž pokoje jsou vytápěny nepřetržitě. Operační sályjsou navrženy na stejnou teplotu s útlumem na 18 °C mimo provozní režim vytápění.Nevytápěné prostory jsou navrženy na konstantní teplotu 16 °C. Provozní doba systémuvytápění pro jednotlivé zóny koresponduje s dobou užívání, vyjma nevytápěných prostorů.typ zónyTab.B.25Zdravotnická zařízení -pokoje pro pacientyZdravotnická zařízení -ordinaceZdravotnická zařízení -chodby, čekárnyZdravotnická zařízení -sályZdravotnická zařízení -Kuchyňská zařízeníZdravotnická zařízení -nevytápěné prostoryProfil zdravotnická zařízení – užívání zónypočátek provozuzónyUžívání zónykonec provozu zónyprovozní dobaužívání zónyroční užíváníbudovy početprovozních dní- - t use,h t use,dhodina hodina h den0 24 24 3657 16 9 2577 16 9 2570 24 24 3656 19 13 3650 24 24 3655 vyhláška ministerstva zdravotnictví 49/1993 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavenízdravotnických zařízení v posledním znění 184/1998 Sb.– B 22 –

More magazines by this user
Similar magazines