metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BInformativní parametry pro standardizované užívání budovyZdravotnická zařízení -sályZdravotnická zařízení -Kuchyňská zařízeníZdravotnická zařízení -nevytápěné prostory22 28 24 1826 30 13 2130 30 0 30Vstupní údaje pro větrání zón budov zdravotnických zařízení (Tab.B.28) zahrnují možnostipřirozeného i nuceného větrání. V případě nuceného a hybridního větrání jsou měrné hodnotyminimálního toku větracího vzduchu V v stanoveny na osobu, výjimkou jsou nevytápěnéprostory a operační sály vztažené na m 2 podlahové plochy. Pokoje pro pacienty majístanovený minimální tok větracího vzduchu 50 m 3 /(h.os), tato hodnota je odvozenaz klidového stavu pacientů s minimální aktivitou. Ordinace lékařů, sesterny apod. jsouvětrány 60 m 3 /(h.os). Větrání operačních sálů v návrhu zahrnuje mnoho kritérií postihujícízejména koncentraci mikroorganismů a jejich transport v prostoru. Pro stanovení jedinéhočísla reprezentujícího různé varianty operačních sálů byl převzat požadavek minimálníhomnožství přiváděného vzduchu z normy DIN 1946/4 6 udávající 0,67 m 3 /s a z další normyDIN 4799 7 požadavek minimální plochy operačního sálu 25 m 2 . Nicméně je vhodné toto čísloupravit podle skutečných podmínek zóny operačního sálu. Množství větracího vzduchu prochodby a čekárny je stanoveno podle nízké aktivity lidí a sníženo vzhledem k proměnnémupočtu osob v čekárnách. Kuchyňské provozy příslušející k zdravotnickým zařízením majípožadavek určený vyhláškou č. 137/2004 Sb. 3 .Pro přirozené větrání je minimální tok větracího vzduchu V v všech zón počítán pomocínásobnosti výměny vzduchu. Pro operační sály nelze předpokládat přirozený způsob větrání,uvedená hodnoty 20-ti násobné výměny vzduchu je převzata z ASHRAE Handbook 8 .Průměrná teplota přiváděného vzduchu při nuceném větrání je stanovena pro potřeby přívoduminimálního množství vzduchu, rozdíl proti výpočtové teplotě v zóně je do bilance potřebenergie započítán. Pro přirozené větrání je jako vstupní hodnota využita teplota venkovníhovzduchu pro daný výpočtový interval.Součástí hodnot v profilu jsou parametry potřebné pro výpočet spotřeby energie přiodvlhčování udávající požadovanou relativní a měrnou vlhkost. Produkce vodní páry u zóns pobytem lidí vychází z 40 g/h vodní páry při nízké aktivitě a 100 g/h při vysoké fyzickéaktivitě.6 DIN 1946/4 Raumlufttechnik - Teil 4: Raumlufttechnische Anlagen in Krankenhäusern (VDI-Lüftungsregeln)7 DIN 4799 Raumlufttechnik; Luftführungssysteme für Operationsräume8ASHRAE Handbook – Applications, 1999– B 24 –

More magazines by this user
Similar magazines