metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BInformativní parametry pro standardizované užívání budovyZdravotnická zařízení- chodby, čekárnyZdravotnická zařízení- sályZdravotnická zařízení- Kuchyňská zařízení13 0,4 2 0,2 3000 200020 1,0 35 0,2 0 500015 0,5 20 0,25 1250 1250Zdravotnická zařízení- nevytápěné prostory0 1,0 0 0,2 3000 2000Tab.B.30Profil zdravotnická zařízení – osvětleníOsvětlenítyp zónyintenzitaosvětleníkorekční činitelplošného využitíkorekční činitelna přítomnostiosobindex místnostičinitelčástečnéhozatíženíE m kA C A k F t,nlx - - - -Zdravotnická zařízení -pokoje pro pacientyZdravotnická zařízení -ordinaceZdravotnická zařízení -chodby, čekárnyZdravotnická zařízení -sályZdravotnická zařízení -Kuchyňská zařízeníZdravotnická zařízení -nevytápěné prostory200 1,00 0,25 1,25 0,30500 0,92 0,30 0,90 0,70150 0,92 1,00 1,50 1,0015000 0,50 0,00 2,00 1,00300 0,96 0,00 1,50 1,0075 0,92 1,00 1,50 1,00Hodnoty pro specifické prostory zdravotnických zařízení jsou obtížně stanovitelné,například u operačních sálů zahrnují proměnlivé přístrojové vybavení lišící se lékařskýmzaměřením. Proto je vhodné tyto hodnoty korigovat podle skutečné situace.Tepelné zisky z osvětlovací soustavy jsou vypočítány podle příslušné kapitole v úvodnímtextu metodiky výpočtu, v metodické příručce a navazujících přílohách. Hodnoty potřebnépro výpočet příslušných součinitelů jsou uvedeny v Tab. B.30.Časový podíl f oc definující přítomnost osob je vypočten z poměru doby užívání zónyv celém dni. Časový podíl f ap udávající dobu provozu spotřebičů pro různá využití prostoru adoby využití denního světla t D a t N jsou převzaty z přílohy 2 vyhlášky 148/2007 Sb.– B 26 –

More magazines by this user
Similar magazines