metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BInformativní parametry pro standardizované užívání budovytyp zónyTab.B.32Hotely a restaurace -Ubytovací prostoryProfil hotely a restaurace – vytápěnívnitřní výpočtová teplota prorežim vytápěníVytápěnívnitřní výpočtová teplota prorežim vytápění mimoprovozní dobuprovozní doba vytápěníobjektuθ H,i θ H,i t H,h°C °C hod/den21 18 18Hotely a restaurace -Chodby, komunikaceHotely a restaurace -Restaurace, stravovacíprostoryHotely a restaurace -KuchyněHotely a restaurace -Nevytápěné prostoryHotely a restaurace -Sklady potravinHotely a restaurace -Sklady ostatní20 20 2421 18 1420 16 1416 16 010 10 015 15 0Zadávaná data pro jednotlivé zóny v části chlazení umožňují definovat, zda-li je zónachlazena či nechlazena, vyjma nevytápěných prostorů a ostatních skladů, kde se chlazenínepředpokládá. Zóny mají definovánu vnitřní výpočtovou teplotu při režimu chlazení na26 °C během provozu zóny a teplotu 30 °C pro režim chlazení mimo provozní dobu zóny.Přestože lze z důvodu komfortu uvažovat v prostorách restaurace, případně ubytovacíchprostor i nižší teploty, nejsou tyto vzhledem k účelu výpočtu shledány důležité. Pro potřebyvýpočtu stanovená teplota pro chlazení mimo provozní dobu může vyvodit při výpočtuminimální potřebu chladu, ovšem vzhledem k užitým klimatickým datům je tatozanedbatelná. Provozní doba systému chlazení pro jednotlivé zóny opět odpovídá doběužívání, vyjma nechlazených zón. Teplota přiváděného vzduchu do chlazených zón zůstávás gradientem 5 K proti vnitřní výpočtové teplotě, tudíž částečně snižuje tepelnou zátěžprostoru. Tento chladící výkon je v rámci výpočtu zahrnut do spotřeby energie na chlazení.– B 28 –

More magazines by this user
Similar magazines