metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BMetodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budovyB.10 Profil 8 – Budovy pro obchodní účelyProfil budov pro obchodní účely reprezentuje široké rozpětí od malých obchodů poobchodní domy. Zejména různá obchodní centra spojují v sobě různé provozy, tyto je možnévybírat z ostatních profilů. Vzhledem k rozsahu podobně jako u sportovních ploch nemusídefinované zóny vyhovět všem typům a tudíž si zadávající podle potřeby může vytvořitvlastní zóny. Profil je rozdělen na pět zón obsahujících prodejní plochy, šatny a zázemízaměstnanců, sklady a nevytápěné prostory.Tab.B.43 Budovy pro obchodní účely – užívání zónytyp zónyBudovy pro obchodníúčely - Prodejní plochyBudovy pro obchodníúčely - Šatny, sociálnízázemíBudovy pro obchodníúčely - SkladyBudovy pro obchodníúčely - Sklady potravinBudovy pro obchodníúčely - Nevytápěnéprostorypočátek provozuzónyUžívání zónykonec provozu zónyprovozní dobaužívání zónyroční užíváníbudovy početprovozních dní- - t use,h t use,dhodina hodina h den8 20 12 3258 20 12 3250 24 24 3650 24 24 3650 20 12 317Provozní doba byla definována podle zvyklostí České republiky od 8 do 20 hodin denně325 dní v roce, výjimku tvoří sklady, zejména sklady potravin, které musí být v provozunepřetržitě.Vnitřní výpočtová teplota pro zónu prodejních ploch při režimu vytápění je stanovena na21 °C, pro režim vytápění mimo provozní dobu s poklesem na 16 °C. Šatny a zázemí jsoudefinovány teplotou 20 °C s poklesem rovněž na 16 °C. Sklady potravin se řídí platnýmipředpisy 9 podle uskladněného druhu, zde je zvolena konstantní teplotu 10 °C. Ostatní zónyjako sklady jsou nevytápěné a teplotu mají stanovenu podle zvyklostí. Provozní doba vytápěníje u vytápěných provozů shodná s provozem v zóně.Tab.B.44 Budovy pro obchodní účely – vytápěnítyp zónyBudovy pro obchodníúčely - Prodejní plochyvnitřní výpočtová teplota prorežim vytápěníVytápěnívnitřní výpočtová teplota prorežim vytápění mimoprovozní dobuprovozní doba vytápěníobjektuθ H,i θ H,i t H,h°C °C hod/den21 16 12– B 37 –

More magazines by this user
Similar magazines