metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BInformativní parametry pro standardizované užívání budovytepelného výkonu spotřebičů q ap pro jednotlivé zóny jsou převzaty z databáze výpočetníhoprogramu DesignBuilder 5 . Tepelné zisky z osvětlovací soustavy jsou vypočítány podlepříslušné kapitole v úvodním textu metodiky výpočtu, v metodické příručce a navazujícíchpřílohách. Hodnoty potřebné pro výpočet příslušných součinitelů jsou uvedeny v Tab. B.47.Časový podíl f oc definující přítomnost osob je vypočten z poměru doby užívání zónyv celém dni. Časový podíl f ap udávající dobu provozu spotřebičů pro různá využití prostoru adoby využití denního světla t D a t N jsou převzaty z přílohy 2 vyhlášky 148/2007 Sb.Tab.B.47 Budovy pro obchodní účely – tepelné ziskytyp zónyosobytepelné ziskyčasový podílpřítomnosti osobTepelné ziskypomocnéenergiečasový podíldoby provozuprovozní hodinydoba využitídenního světla zarokdoba využitíbez denníhosvětla za rokBudovy pro obchodníúčely - ProdejníplochyBudovy pro obchodníúčely - Šatny, sociálnízázemíBudovy pro obchodníúčely - SkladyBudovy pro obchodníúčely - Sklad potravinBudovy pro obchodníúčely - NevytápěnéprostoryTab.B.48q oc f oc q ap f ap t D t NW/m² - W/m² - h h23 0,5 10 0,25 3000 20005 0,5 4 0,25 3000 20002 1,0 2 0,25 3000 20005 1,0 2 0,25 3000 20000 0,5 0 0,25 3000 2000Budovy pro obchodní účely – osvětleníOsvětlenítyp zónyintenzitaosvětleníkorekční činitelplošného využitíkorekční činitelna přítomnostiosobindex místnostičinitelčástečnéhozatíženíE m kA C A k F t,nlx - - - -Budovy pro obchodníúčely - Prodejní plochyBudovy pro obchodníúčely - Šatny, sociálnízázemíBudovy pro obchodníúčely - SkladyBudovy pro obchodníúčely - Sklady potravinBudovy pro obchodníúčely - Nevytápěnéprostory150 0,93 0,00 2,50 1,00100 1,00 0,98 1,50 1,00100 1,00 0,90 1,50 1,0075 1,00 0,98 1,50 1,0030 1,00 0,98 1,50 1,00– B 40 –

More magazines by this user
Similar magazines