metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BInformativní parametry pro standardizované užívání budovy- Divadla,kina– Tech.prostoryvyt/chlazOstatní budovy- Divadla,kina– Tech.prostorynevytápěnéOstatníprovozy -Hromadnégaráže216,7podlahovéplochym 2podlahovéplochym 2podlahovéplochyrovna θ i 0,3rovna θ i 0,5venkovníhovzduchuteplotavenkovníhovzduchuteplotavenkovníhovzduchu13 50 6,83 024 50 6,83 0Tepelné zisky z osvětlovací soustavy jsou vypočítány podle příslušné kapitole v úvodnímtextu metodiky výpočtu, v metodické příručce a navazujících přílohách. Hodnoty potřebnépro výpočet příslušných součinitelů jsou uvedeny v Tab. B.54.Tab.B.53 Ostatní budovy – tepelné ziskytyp zónyosobytepelné ziskyčasový podílpřítomnostiosobTepelné ziskypomocnéenergiečasový podíldobyprovozuprovozní hodinydoba využitídenního světla zarokdoba využitíbez denníhosvětla za rokOstatní budovy -Divadla,kina - hledištěOstatní budovy -Divadla,kina - JevištěOstatní budovy -Divadla,kina - Technicképrostory vyt/chlazOstatní budovy -Divadla,kina – Tech.prostory nevytápěnéOstatní provozy -Hromadné garážeq oc f oc q ap f ap t D t NW/m² - W/m² - h h25 0,2 2 0,2 0 100018 0,4 4 0,2 0 25008 0,5 10 0,2 1750 15000 0,5 0 0,2 1750 15000 1,0 0 0,2 0 2500Časový podíl f oc definující přítomnost osob je vypočten z poměru doby užívání zónyv celém dni. Časový podíl f ap udávající dobu provozu spotřebičů pro různá využití prostoru adoby využití denního světla t D a t N jsou odvozeny od přílohy 2 vyhlášky 148/2007 Sb.Tab.B.54 Ostatní budovy – osvětleníOsvětlenítyp zónyintenzitaosvětleníkorekční činitelplošného využitíkorekční činitelna přítomnostiosobindex místnostičinitelčástečnéhozatíženíE m k A C A k F t,nlx - - - -Ostatní budovy -Divadla,kina - hlediště150 1,00 0,50 4,00 1,00– B 44 –

More magazines by this user
Similar magazines