metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha CInformativní parametry klimatických datC.8 Klimatická data pro měsíční krok výpočtuPro výpočet s měsíčním krokem výpočtu budou zachovány podmínky pro určeníklimatické oblasti, jak je uvedeno v kapitole C.1.Pro výpočet celkové dodané energie do budovy s měsíčním krokem výpočtu je nutnépoužít klimatická data určená pro tento účel. Klimatická data pro potřeby metodiky bilančníhovýpočtu energetické náročnosti budov pro měsíční krok výpočtu lze stanovit podle ČSN730540-3, nebo průměrné měsíční hodnoty lze odvodit z váženého průměru na základěnaměřených dat např. ČHMÚ.– C 25 –

More magazines by this user
Similar magazines