metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Návrh metodiky pro postup výpočtu energetické náročnosti budovyV F,z je známý objemový tok vzduchu zajištěný nuceným větráním v z-té zóně stanovenýna základě požadavků na výměnu vzduchu [m 3 /s],V x,z je objemový tok vzduchu infiltrací v z-té zóně [m 3 /s],η H,hr,sys je účinnost zpětného získávání tepla v příslušném systému vzduchotechniky [-],informativní hodnoty jsou uvedeny v příloze A, kapitola A.1.7,f ahu,sys je časový podíl spuštěného příslušného systému vzduchotechniky [-].3.1.3. Tepelné zisky pro vytápěníTepelné zisky Q H,gh,z,j se stanoví v z-té zóně v j-tém časovém úseku, podle ČSN EN ISO13 790 pro potřeby metodiky, jako součet vnitřních zisků a zisků od slunečního záření podlevztahu ,, ,, ,,, 19. (20)kdeQ int,z,j jsou vnitřní tepelné zisky v z-té zóně v j-tém časovém úseku [GJ],Q H,sol,z,j jsou solární zisky v z-té zóně v j-tém časovém [GJ].Solární zisky Q H,sol,z,j se stanoví obecně podle vztahu ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, 20. (21)kdeQ H,sol,gl,z,j jsou solární zisky průsvitnými konstrukcemi z-té zóny v j-tém časovém úseku[GJ],Q H,sol,op,z,j jsou solární zisky neprůsvitnými konstrukcemi z-té zóny v j-tém časovém úseku[GJ],Q H,sol,spec,z,j jsou solární zisky speciálními konstrukcemi (např. zimními zahradami,Trombeho stěnami apod.) z-té zóny v j-tém časovém úseku [GJ],Q H,sol,u,z,j jsou solární zisky z přilehlých nevytápěných prostor z-té zóny v j-tém časovémúseku [GJ].Solární zisky průsvitnými konstrukcemi Q H,sol,gl,z,j se pro j-tý časový úsek stanoví podleČSN EN ISO 13 790 ze vztahukde ,,,, ,, · ,,, · ,,(22)I sol,i,j je množství dopadající sluneční energie na i-tou průsvitnou konstrukci v j-témčasovém úseku [GJ/m 2 ], informativní hodnoty jsou uvedeny v příloze C,F sh,ob,z,j je korekční činitel stínění j-té průsvitné konstrukce náležející z-té zóně pevnýmipřekážkami (markýzami, bočními stěnami, okolními budovami apod.) [-],A sol,i,z je účinná sběrná plocha i-té průsvitné konstrukce náležející z-té zóně [m 2 ].17

More magazines by this user
Similar magazines