metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Metodická příručka3.2.1. Dodaná energie do distribučního systému chlazeníPokud není do z-té zóny dodávána energie na chlazení systémem vzduchotechniky, potomse dodaná energie na chlazení do distribučního systému Q C,dis,z,j stanoví podle zjednodušenéhovztahu ,,, ,,, 44. (46) ,, · ,,Pokud je do z-té zóny dodávána energie na chlazení prostřednictvím distribučního media avzduchotechnickým zařízením, potom se dodaná energie na chlazení do distribučního systémuQ c,dis,z,j stanoví podle vztahu ,,, ,,, ,,, 45. (47)kdeQ C,heat,z,j je energie na chlazení dodávaná do vytápěné z-té zóny v j-tém časovém úsekuteplovodním systémem [GJ],Q C,ahu,z,j je energie na chlazení dodávaná do vytápěné z-té zóny v j-tém časovém úsekusystémem vzduchotechniky [GJ].Energie na chlazení Q c,cool,z,j dodávaná do chlazené zóny prostřednictvím distribučníhomedia se stanoví podle vztahu ,,, ,,, ·1 ,, · , ,, · ,,46. (48)kdeQ C,nd,z,j je potřeba energie na chlazení v z-té zóně v j-tém časovém úseku [GJ],f C,ahu,z je podíl potřeby energie na chlazení dodávaný do zóny systémem vzduchotechniky[-],η C,em,z je účinnost sdílení chladu mezi vytápěnou z-tou zónou a systémem sdílení tepla doz-té zóny [-], informativní postup stanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitola A.7.4,η C,dis,z je účinnost systému distribuce energie na chlazení do z-té zóny [-], informativníhodnoty a postup stanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitola A.7.3, resp. kapitola A.7.4.Energie na chlazení Q C,ahu,z,j dodávaná do chlazené zóny systémem vzduchotechniky sestanoví podle základního vztahu ,, ,,, · ,, · , ,,, · ,,,47. (49)kdeη C,em,ahu,z je účinnost sdílení energie na chlazení mezi vytápěnou z-tou zónou adistribučními elementy systému vzduchotechniky, nebo mechanického větrání vytápějící– 24 –

More magazines by this user
Similar magazines