metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Návrh metodiky pro postup výpočtu energetické náročnosti budovy , ,,, · , ,65. (67)kdeQ W,dis,z,j je potřeba energie dodané do distribučního systému přípravy teplé vody v j-témčasovém úseku pro z-tou zónu [GJ],f W,sys je podíl z dodané energie připadající na příslušný zdroj tepla [-],η W,sys je celková účinnost přípravy teplé vody příslušným zdrojem tepla [-].Celková účinnost přípravy teplé vody η W,sys je pro různá systémová řešení příslušnéhozdroje tepla je vyjádřena ze vztahů proa) tepelné čerpadlo: , ,, , 66. (68)b) kogenerační jednotku: , ,,, 67. (69)c) pro ostatní zdroje tepla: , ,, 68. (70)kdeCOP H,sys je poměr mezi tepelným výkonem a elektrickým příkonem příslušného tepelnéhočerpadla [-], informativní hodnoty a postup stanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitolaA.1.2,η H,gen,CHP,sys je celková účinnost výroby tepla v kogenerační jednotce, [-], informativníhodnoty a postup stanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitola A.18,η W,gen,sys je účinnost zdroje přípravy teplé vody [-], informativní hodnoty a postupstanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitola A.12.Potřeba energie dodané do distribučního systému přípravy teplé vody Q W,dis,z,j se stanovípodle vztahu ,,,69. (71) ,,, ,, · ,,,,kdeQ W,nd,z,j je potřeba energie na přípravu teplé vody v z-té zóně v j-tém časovém úseku [GJ],η W,em,sys je účinnost sdílení energie v koncových prvcích příslušného systému přípravyteplé vody [-], informativní hodnoty a postup stanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitolaA.12,η W,dis,sys je účinnost příslušného systému distribuce teplé vody [-], informativní postupstanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitola A.12,Q W,sc,sys,j je energie pro přípravu teplé vody vyrobená v příslušném systému solárníchkolektorů v j-tém časovém úseku [GJ], stanovená podle vztahu (79).31

More magazines by this user
Similar magazines