metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha APodrobná charakteristika některých vstupních parametrůA.1 Roční dodaná energie na vytápěníA.1.1 Celková účinnost výroby energie zdrojem tepla η H,sysCelková účinnost výroby energie zdrojem tepla η H,gen,sys reprezentuje účinnost přeměnyprimární energie (např. zemního plynu na tepelnou energii) na tepelnou energii. Parametr lzestanovit na základě DIN V 18599-5 podle základního vztahu ,, , , ·,,1. (A.1)100kdeA H,sys je korekční činitel podle typu kotle a stáří [-], stanovený podle Tab. A.1,B H,sys je korekční činitel podle typu kotle a stáří [-], stanovený podle Tab. A.1,Q H,N,sys je jmenovitý výkon zdroje tepla [kW].Poznámka: η H,gen,sys reprezentuje průměrnou účinnost zdroje při částečném zatížení, provýpočet se předpokládá konstantní hodnota reprezentující průměrnou hodnotu za dobu využitízdroje tepla v roce.Tab. A.1 Korekční faktory pro stanovení účinnosti zdroje teplaKotel na pevná palivaStandardní plynový kotelPlynový kotelPřetlakový kotel s ventilátoremVýměník (pouze přetlakový kotel)Typ kotle Zdroj tepla A H,sys [-] B H,sys [-]do 1978 72,0 3,01978 - 1994 75,0 3,0od 1994 77,0 3,0do 1978 76,0 3,01978 - 1994 78,0 3,0od 1994 81,5 3,0do 1978 75,0 3,01978 - 1986 77,5 3,01987 - 1994 80,0 3,0od 1994 81,5 3,0do 1978 78,0 3,01978 - 1994 80,0 3,0Kotel na biomasutřída 3 od 1994 68 7třída 2 od 1994 58 7třída 1 od 1994 48 7Nízkoteplotní kotleVýměník (pouze přetlakový kotel)Nízkoteplotní plynový koteldo 1978 78,0 3,01978 - 1994 80,0 3,0do 1978 86,0 1,5Plynový kotel1978 - 1994 89,0 1,5Průtokový ohřívač (11kW, 18kW a 24 kW) do 1987 ,, 84%– A 2 –

More magazines by this user
Similar magazines