metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha APodrobná charakteristika některých vstupních parametrůTab. A.6 Průměrný lineární součinitel prostupu tepla rozvodůČást rozvodů otopné soustavy Ψ H,ls,dis [W/(m.K)]Horizontálnírozvody(V)Svislé stoupacírozvody(S)Připojovacírozvody(A)Po 1995 0,20 0,30 0,301980 až 1995 0,30 0,4 0,40do 1980 0,40 0,40 0,40Neizolované rozvodyA ≤ 200m 2 1,00 1,00 1,00500m 2 < A ≤ 500m 2 2,00 2,00 2,00A ≥500m 2 3,00 3,00 3,00Rozvody v konstrukcyObvodová stěna,neizolováno1,35Izolovaná obvodovástěna1,00Geometrie budovy se stanoví pro různé půdorysné tvary budovy podle DIN V 18599-5 nazákladě orientačních vztahů, kdy platí ,, 5. (A.5) ,, ∑ · ,,6. (A.6)Pro atypicky půdorysně řešené budovy lze rozměry stanovit podle Obr. A.2 - Obr. A.5.Obr. A.2 Geometrie budovy – typ 1Obr. A.3 Geometrie budovy – typ 2– A 6 –

More magazines by this user
Similar magazines