metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha AMetodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budovyObr. A.4 Geometrie budovy – typ 3 Obr. A.5 Geometrie budovy – typ 4A.1.5 Energie na vytápění dodaná systémem vzduchotechnikyPokud systém vzduchotechniky zajišťuje ohřev vzduchu, pak se energie dodaná dosystému vzduchotechniky započítává do energie na vytápění. Systém vzduchotechniky jedefinován objemovým tokem čerstvého vzduchu, celkovým objemovým tokem větracíhovzduchu, účinností zařízení pro zpětné získávání tepla a teplotou přiváděného vzduchu. Tytoúdaje jsou uvedeny v projektové dokumentaci, případně se určí výpočtem z podílu pokrytípotřeby energie na vytápění vytápěcím zařízením a vzduchotechnickým zařízením. Nazákladě těchto parametrů se energie dodaná do systému vzduchotechniky Q H,ahu,z,j potřebná naohřev přiváděného vzduchu do z-té zóny v j-tém časovém úseku, stanoví podle vztahu ,,, 3,6·10 · ,,, · ,,, , · 7. (A.7)kdeQ H,ahu,z,j … je energie dodaná do systému vzduchotechniky [GJ],H H,ahu,z,j je měrný tepelný tok připadající na systém vzduchotechniky v režimu vytápěnív z-té zóně v j-tém časovém úseku [W/K],θ H,sup,z,j je průměrná teplota vzduchu přiváděného do z-té zóny systémem vzduchotechnikyv režimu vytápění v j-tém časovém úseku[°C],θ e,j je průměrná venkovní teplota v j-tém časovém úseku [°C], informativní hodnoty jsouuvedeny v příloze C,t j je délka časového úseku [h].Měrný tepelný tok připadající na systém vzduchotechniky v režimu vytápění H H,ahu,z, j sestanoví proa) pro případy, kdy platí V H,ahu,z > V v,z– A 7 –

More magazines by this user
Similar magazines