metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha AMetodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budovyÚčinnost sdílení energie na vytápění η H,em,ahu,z pro bytové objekty mezi vytápěnou z-touzónou a distribučními elementy systému vzduchotechniky podílejícími se na vytápění z-tézóny podle DIN V 18599-6.Tab. A.13 Účinnost sdílení energie na vytápění pro teplovzdušné systémyv bytových objektechCharakteristika VZT systému Způsob regulaceVZT systém, kdyθ H,supp,z > θ i,supp,z(vyústka u vnější stěny)VZT systém, kdyθ H,supp,z > θ i,supp,z(vyústka u vnitřní stěny)η H,em,ahu,z[-]PI regulace jednotlivých místností 0,93P regulace jednotlivé místnosti (1K) 0,92Zónová P-regulace (1K) 0,90Centrální regulace zdroje tepla a regulace teplotypřiváděného vzduchu pomocí referenční 0,92místnostiPouze centrální regulace pro přívodně odvodní0,88jednotkuPI regulace jednotlivých místností 0,90P regulace jednotlivé místnosti (1K) 0,89Zónová P-regulace (1K) 0,88Centrální regulace zdroje tepla a regulace teplotypřiváděného vzduchu pomocí referenčnímístnostipouze centrální regulace pro přívodně odvodníjednotku0,900,85VZT systém, kdyθ H,supp,z < θ i,supp,z 1.00Účinnost zpětného získávání tepla η h,hr,sys v příslušném systému vzduchotechniky lzepodle DIN V 18599-7 se stanovit podle Tab. A.14. Jedná se o průměrnou roční hodnotuúčinnosti zpětného získávání tepla. V podkladech výrobců, nebo v projektové dokumentaci jezpravidla uvedena návrhová hodnota odpovídající maximálnímu zatížení energetickéhosystému, která je vzhledem k průměrnému ročnímu provozu o 10 - 15% nižší.Tab. A.14Účinnost zpětného získávání tepla VZT systémuSystém zpětného získávání tepla η H,hr,sys [-]Deskový výměník 0,5Křížový deskový výměník 0,65Křížový kompaktní deskový výměník 0,7Rotační výměník (sorpční) 0,7– A 13 –

More magazines by this user
Similar magazines