metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha APodrobná charakteristika některých vstupních parametrůA.4 Tepelné zisky z osvětlení, dodaná elektrická energie na osvětleníUvedené parametry a výpočetní postupy vycházejí z hodnot uvedených v příloze vyhlášky148/2007 Sb. a technických norem ČSN EN 15193 a DIN 18599-4.Průměrná roční spotřeba elektřiny příslušné osvětlovací soustavy W L,sys,z lze stanovitpomocí doporučených orientačních hodnot uvedených v příloze B, nebo se stanoví zezjednodušeného vztahu (A.19), nebo (A.20) podle ČSN EN 15193. Tento postup je vhodnýpro obytné budovy. Doporučený postup především pro administrativní budovy, budovy proobchod, sportovní budovy, použít výpočetní postup je na základě na základě DIN V 18599-4,podle vztahů (A.20) - 21(A.22).Průměrná roční spotřeba elektřiny příslušné osvětlovací soustavy W L,sys,z se podle ČSN EN15193 stanoví podle vztahu ,, ,, · , ,, · , · , · , , 18. (A.19)kdeW P,A,z je měrná roční ztrátová spotřeba elektřiny pokrývající spotřebu elektrické energiepro nabíjení nouzové osvětlení a pohotovostní režim řídicích systémů pokud jsouv budově instalovány [Wh/(m 2 .rok)], stanoví se podle ČSN EN 15193, pro budovy, kdenení známa ztrátová elektrická energie je možné odhadnout tuto ztrátovou energii na 1000Wh/(m 2 .rok) pro nouzové osvětlení a 5 kWh/(m 2 .rok) pro řídicí systém osvětlení pokud jev budově použit (celkem může být hodnota parametru W Pmax,A,zaž 6 kWh/(m 2 .rok)),A f,z je celková podlahová plocha z-té zóny [m 2 ],P L,sys,z je celkový známý instalovaný příkon příslušné osvětlovací soustavy v z-té zóně[W],F o,z je činitel obsazenosti z-té zóny [-], orientační hodnoty jsou uvedeny v 0,F D,z je činitel závislosti na denním světle z-té zóny [-], orientační hodnoty jsou uvedenyv 0,t D,z je doba využití osvětlení během denního světla za rok v z-té zóně [h], orientačníhodnoty jsou uvedeny v 0,t N,z je doba využití osvětlení během noci za rok v z-té zóně [h], orientační hodnoty jsouuvedeny v 0.Poznámka: Hodnota parametru W P,A,z je výpočtu zohledněna pouze v případě je-liv budově systém nouzového osvětlení a řídícího systému instalován.– A 17 –

More magazines by this user
Similar magazines