metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha AMetodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budovyKorekční činitel typu místnosti k r,z se stanoví podle tabulky na základě indexu místnostik z , který se stanoví podle vztahu , · , 21. (A.22) , · , , kdea r,z je hloubka místnosti charakterizující z-tou zónu [m],b r,z je šířka místnosti charakterizující z-tou zónu [m],h r,z je výška mezi zdrojem světla a srovnávací rovinou (např. 0,85 m nad úrovní podlahy)místnosti charakterizující z-tou zónu [m], pro nepřímé osvětlení je výška h r,z vzdálenostmezi stropem a srovnávací rovinou.Poznámka: V případě, že hodnota indexu místnosti k z < 0,6 platí, že hodnota parametruk z =0,6.Tab. A.20Korekční činitel typu místnosti z-té zóny k r,zTyposvětlovacík r,z [-]k z [-]soustavy 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5Přímé 1,08 0,97 0,89 0,82 0,77 0,68 0,63 0,58 0,55 0,53 0,51 0,48Kombinace 1,3 1,17 1,06 0,97 0,90 0,79 0,72 0,64 0,58 0,56 0,53 0,53přímé/nepříméNepřímé 1,46 1,25 1,08 0,95 0,85 0,69 0,60 0,52 0,47 0,44 0,42 0,39V případě nemožnosti využití uvedených výpočetních postupů se alternativně průměrnároční spotřeba elektřiny příslušné osvětlovací soustavy W L,sys,z stanoví na základěorientačních hodnot uvedených v Tab. A.21 podle vztahu ,, ,,, · ,22. (A.23)kde W L,A,z je měrná roční spotřeba elektřiny na osvětlení v z-té zóně [Wh/(m 2 .rok)],orientační hodnoty pro zářivkové a žárovkové osvětlení pro různé typy zón jsou uvedenyv Tab. A.21.Tab. A.21Typ provozu zónyOrientační hodnota měrné roční spotřeby elektřiny na osvětleníÚspornéosvětlení/zářivkyW L,A,z [kWh/m 2 ]Žárovkové osvětleníRodinný dům – obytné plochy 4,46 17,84Rodinný dům – ostatní prostory 0,13 0,52Bytový dům – obytné plochy 4,46 17,84Bytový dům – ostatní prostory 0,18 0,72Kancelář (1-2 osoby) 34,66 138,62Kancelář (2-6 osob) 28,74 114,95Kancelář (více než 6 osob) 47,44 189,75– A 19 –

More magazines by this user
Similar magazines