metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha APodrobná charakteristika některých vstupních parametrů14 0,72Pro zdroj chladu s vodou chlazeným kondenzátorem platí číselné označení podle Tab.A.35 a uvažují se parametry uvedené v Tab. A.36.Tab. A.35Zdroj chladu se vzduchem chlazeným kondenzátoremOznačení Systémové řešení zdroje chladu (vzduchem chlazený kondenzátor)1 pístový / scroll kompresor s dvoupolohovou regulací2 pístový / scroll kompresor s plynulou regulací3 šroubový kompresorTab. A.36 Parametry EER C,sys pro zdroje chladu se vzduchem chlazenýmkondenzátoremChladivoR134aR407CR410AR717R22Chladící vodaParametr EER C,sys(výstup)[°C]Pístový a scroll kompresor10kW – 1500 kWŠroubový kompresor200 kW – 2000 kW6 2,8 3,014 3,5 3,76 2,5 2,714 3,2 3,46 2,4 -14 3,1 -6 - 3,214 - 3,96 2,9 3,114 3,6 3,8Pro přímé chlazení místností (lokální zdroje chladu), kdy se přeedpokládá chlazeníkondenzátoru vzduchem, platí číselné označení podle Tab. A.37 a uvažují se parametryuvedené v 0 v závislosti na regulaci daného zařízení. V tomto případě pro parametr η C,ctl,sysplatí, vztah ,, 143. (A.44)Tab. A.37Lokální zdroje chladu se vzduchem chlazeným kondenzátoremOznačení Přímé chlazení místností – chlazení kondenzátoru vzduchem4 Lokální zdroj chladu s dvoubodovou regulací pro jednozónové systémy5 Lokální zdroj chladu s dvoubodovou regulací pro vícezónové systémy6 Spojitá regulace zdroje chladu (s inverterem) pro jednozónové systémy7 Spojitá regulace zdroje chladu (s inverterem) pro vícezónové systémyTab. A.38 Typy regulace lokálního zdroje chladu se vzduchem chlazenýmkondenzátoremOznačení Přímé chlazení místností – chlazení kondenzátoru vzduchemA dvoustupňový chod, jednozónová regulace (ON/OFF)B dvoustupňový chod, vícezónový systém (ON/OFF)C plynulá regulace propojená s expanzním ventilem pro jednozónový systém– A 30 –

More magazines by this user
Similar magazines