metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha AMetodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budovyA.7.2 Dodaná energie na chlazení do systému vzduchotechnikyPokud se systém vzduchotechniky podílí na krytí potřeby energie na chlazení, pak sedodaná energie do systému vzduchotechniky Q C,ahu,z,j potřebná na chlazení přiváděnéhovzduchu do z-té zóny v j-tém časovém úseku stanoví podle vztahu ,,, 3,6·10 · ,,, · , ,,, · 44. (A.45)kdeH C,ahu,z,j je měrná tepelná ztráta připadající na systém nuceného větrání, vzduchotechnikyv režimu chlazení z-té zóny v j-tém časovém úseku [W/K],θ C,sup,z,j je průměrná teplota vzduchu přiváděného do z-té zóny systémem vzduchotechnikyv režimu chlazení v j-tém časovém úseku [°C],θ e,j je průměrná venkovní teplota v j-tém časovém úseku [°C], informativní hodnoty jsouuvedeny v příloze C,t j je délka časového úseku [h].Měrný tepelný tok připadající na systém mechanického větrání, vzduchotechniky v režimuchlazení H C,ahu,z,j se stanoví proa) případy, kdy platí V C,ahu,z > V v,za.1. θ C,e,j > θ C,i,z,j > θ C,sup,z,j ,,, · · ,,, · ,, ,,,1 , ,, · ,,,,,, , ,,·1 ,, · , ,,,45. (A.46)a.2. θ C,i,z,j > θ e,j > θ C,sup,z,j ,,, · · ,,, · ,, ,,, , ,,46. (A.47)b) pro ostatní případy, kdy V C,ahu,z ≤ V v,z , bude použit vztah (A.47)kdeρ a je hustota vzduchu [kg/m 3 ],c a je měrná tepelná kapacita vzduchu [J/(kg.K)],θ C,i,z,j je návrhová vnitřní teplota vzduchu v z-té zóně v režimu chlazení v j-tém časovémúseku [°C], informativní hodnoty jsou uvedeny v příloze B,f C,rc,z je činitel recirkulace vzduchu v z-té zóně [-],– A 33 –

More magazines by this user
Similar magazines