metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha AMetodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budovyL C,L je délka chlazené zóny [m],L C,W je šířka chlazené zóny [m],n C,f je počet chlazených podlaží zóny [m],h C,f je průměrná výška chlazeného podlaží zóny [m],Δp C,sys1 je tlaková diference výměníku chladu[kPa], pro deskový výměník lze uvažovatΔp C,sys1 = 40kPa, pro trubkový výměník Δp C,sys1 = 30 kPa,Δp C,sys2 je tlaková diference koncových prvků sdílení chladu [kPa], orientačně lzeuvažovat pro indukční systémy a chladící stropy hodnotu parametru jako Δp C,sys2 = 35kPa.Instalovaný elektrický příkon oběhových čerpadel systému zpětného chlazení P C,r,sys sestanoví podle vztahu ,, ∆ , ∆ ,, · ,67. (A.68)kdeV C,sys je návrhový hydraulický průtok distribučního systému chladící vody [m 3 /h],Δp C,r,sys je návrhová tlaková ztráta chladící věže [kPa], orientačně lze uvažovat 35 kPa.– A 39 –

More magazines by this user
Similar magazines