metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha APodrobná charakteristika některých vstupních parametrůA.9 Dodaná energie na zvlhčování vnitřního vzduchuPotřeba energie na zvlhčování Q RH+,nd,z,j se stanoví podle vztahů, kdy proa) X i,z,j > X e,j + ΔX im,z,j platí vztah ,,, 3,6·10 · · , · ,, , ,, ··1 ,, · b) X i,z,j ≤ X e,j + ΔX im,z,j platí vztah68. (A.69) ,,, 069. (A.70)kdeρ a je hustota vzduchu [kg/m 3 ],V RH+,z je objemový tok vzduchu v režimu zvlhčování přiváděný do z-té zóny [m 3 /s],X i,z,j je průměrná požadovaná měrná vlhkost vnitřního vzduchu v z-té zóně v j-témčasovém úseku [kg/kg],X e,j je průměrná měrná vlhkost venkovního vzduchu v j-tém časovém úseku na vstupu dozvlhčovače [kg/kg], informativní hodnoty jsou uvedeny v příloze C,ΔX im,z,j je průměrný přírůstek měrné vlhkosti vzduchu v z-té zóně vlivem vnitřních zdrojůvlhkosti v j-tém časovém úseku [kg/kg],a je výparné teplo [2,5.10 6 J/kg],η RH+,r,sys je účinnost zpětného získávání vlhkosti příslušného systému mechanickéhovětrání [-],t j je délka j-tého časového úseku [h].Objemový tok vzduchu v režimu zvlhčování V RH+,z odpovídá objemovému toku promechanické větrání. Pokud je vytápění zóny zajišťováno i vzduchotechnikou, je objemový tokV RH+,z maximum z V V,z a V H,ahu,z,j , , ; ,,, 70. (A.71)kdeV v,z je objemové tok přiváděného čerstvého vzduchu do z-té zóny [m 3 /s],stanovený podle vztahu (19) v úvodním textu metodiky výpočtu,V H,ahu,z,j je objemový tok přiváděného vzduchu potřebného k pokrytí částečné, nebo plnépotřeby energie na vytápění v z-té zóně a j-tém časovém úseku [m 3 /s], stanovený podlevztahu (A.9).Průměrný přírůstek měrné vlhkosti vzduchu v z-té zóně vlivem vnitřních zdrojů vlhkostiΔX im,z,j se orientačně stanoví na základě standardních přírůstků podle EN 13788 pro 5základních typů budov podle vztahu– A 40 –

More magazines by this user
Similar magazines