metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha AMetodika bilančního výpočtuenergetické náročnosti budovy71. (A.72)kdeΔv im m,z,j je standardizovanýnárůst objemové vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem vnitřníchzdrojů vlhkosti[kg/m 3 ] stanovený podle ČSN ENISO 13788 pro příslušnou třídubudovypodle Tab. A.46 a venkovní průměrnou teplotu v j-tém časovém úseku z grafu, viz Obr.A.6. .Obr. A.6 Nárůst objemové vlhkosti vnitřního vzduchu v závislosti naprůměrné měsíčnívenkovní teplotě podle ČSN EN ISO 13788Tab. A.46 Vnitřní vlhkostní třídy podle ČSN EN ISO13788Vlhkostní třída Budova1 Sklady2 Kanceláře, obchody3 Obytné budovy s malým obsazením osobami4 Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně,jídelny; budovy vytápěné plynovými topidlybez komínového připojení5 Zvláštní budovy, např. prádelny, pivovary, plavecké bazényPrůměrný přírůstek měrnévlhkosti vzduchu v z-té zóně vlivem vnitřních zdrojů vlhkostiΔX im,z,j se lze alternativně stanovit podrobněji na základě produkce vlhkosti v z-té zóně v j-tém časovém úsekupodle vztahu72. (A.73)kdeM w,i i,z,j je produkce vlhkosti v z-té zóně za j-tý časový úsek [kg/s].– A 41 –

More magazines by this user
Similar magazines