metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha APodrobná charakteristika některých vstupních parametrůA.10 Dodaná energie na odvlhčování vnitřního vzduchuV případě adsorpčního principu odvlhčení přiváděného vzduchu se potřeba energie naodvlhčování Q RH-,nd,z,j stanoví podle vztahu, kdy proa) X e,j + ΔX im,z,j > X i,z,j platí vztah ,,, 3,6·10 · · , · , ∆ ,, ,, ·· 74. (A.75)b) X e,j + ΔX im,z,j ≤ X i,z,j platí vztah ,,, 075. (A.76)kdeρ a je hustota vzduchu [kg/m 3 ],V RH-,z je objemový tok vzduchu v režimu odvlhčování přiváděný do z-té zóny [m 3 /s].ΔX im,z,j je průměrný přírůstek měrné vlhkosti vzduchu v z-té zóně vlivem vnitřních zdrojůvlhkosti v j-tém časovém úseku [kg/kg], který se stanoví analogicky podle postupuv kapitole 0.Objemový tok vzduchu v režimu odvlhčování V RH-,z odpovídá obvykle známémuobjemovému toku pro mechanické větrání v režimu chlazení, viz základní text metodiky.Pokud je chlazení zajišťováno i vzduchotechnikou, je objemový tok V RH-,z maximum z V V,z aV C,ahu,z,j . , , ; ,,, 76. (A.77)Pro orientační stanovení účinnosti příslušného zdroje úpravy vlhkosti pro odvlhčenívnitřního vzduchu η RH-,gen,sys platí, že pro adsorpční princip odvlhčení průměrná účinnostzařízení je závislá na technologii adsorpce v rozsahu, kdy ,, 0,4 0,777. (A.78)V případě kondenzačního principu odvlhčení přiváděného vzduchu se potřeba energie naodvlhčování Q RH-,nd,z,j se v souladu s podmínkami (A.75) a (A.76) pro adsorpční principstanoví podle vztahu ,,, ,,,3,6·10 · · , · , ∆ ,, ,, ·· 78. (A.79)kdeQ RH-,H,z,j je množství dodané energie potřebné na ohřev vzduchu na požadované vnitřnívýpočtové podmínky po odvlhčení vzduchu kondenzačním principem [GJ], které lzezjednodušeně stanovit podle vztahu– A 43 –