metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Metodická příručkaSystémová hranice zóny je plocha tvořená vnějším povrchem konstrukcí ohraničujícíchzónu. Část systémové hranice pro vnitřní dělící konstrukce se uvažuje polovinou tloušťkyvnitřní konstrukce pro příslušnou zónu.Celkovou podlahovou plochou se rozumí podlahová plocha všech hodnocených zónohraničených systémovou hranicí zóny.Poznámka: Do celkové podlahové plochy je zahrnuta plocha, kterou zabírají vnitřní dělícíkonstrukce uvnitř hodnocené zóny.Tepelný tok prostupem se stanoví za použití vnějších rozměrů konstrukcí ohraničujícíchzónu budovy, nebo budovu, tj. obalová plocha se stanovuje pro systémovou hranici budovy.Okrajové podmínky vnitřního prostředí a standardizovaného užívání požadované prodanou zónu se stanoví podle požadavků vycházejících z legislativních a hygienickýchpředpisů, případně podle příslušných technických norem, informativní hodnoty jsou uvedenyv příloze B.Výpočetní postup je prováděn v jednotkách SI. Výsledná dodaná energie pro pokrytídílčích potřeb je pro hodnocení energetické náročnosti uvedena v GJ/rok.– 8 –

More magazines by this user
Similar magazines