metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha APodrobná charakteristika některých vstupních parametrů ,,, 3,6·10 · , · · · , ,, · 79. (A.80)kdeθ i,r,z je teplota rosného bodu interiérového stavu vzduchu [°C], stanovaná empirickýmvýpočtem, nebo z molliérova h-x diagramu.Pro kondenzační princip odvlhčení je nutné použít modifikaci výše uvedeného postupu sezohlednění dohřevu odvlhčovaného vzduchu na původní teplotu za předpokladu že proúčinnost příslušného zdroje úpravy vlhkosti pro odvlhčení vnitřního vzduchu η RH-,gen,syskondenzačním principem platí že ,, ,,(A.81)Pro zjednodušený orientační výpočet dodané energie na odvlhčení kondenzačnímprincipem Q RH-,nd,z,j bez nutnosti stanovení Q RH-,H,z,j je možné použít vztah ,,, 3,6·10 · · , · , ∆ ,, ,, ·· ,80. (A.82)· kdef RH-,sys je činitel zpětného ohřevu vzduchu po odvlhčení kondenzačním principem [-], kterýlze orientačně v závislosti na systémovém řešení kondenzačního principu odvlhčení (např.využití kondenzátoru pro zpětný dohřev vzduchu, apod).– A 44 –

More magazines by this user
Similar magazines