metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha APodrobná charakteristika některých vstupních parametrůA.12 Roční dodaná energie na přípravu teplé vodyPro výpočet se předpokládá stanovení roční dodané energie na přípravu teplé vody probudovu jako celek. Zónování budovy na základě spotřeby teplé vody je pro některé budovyproblematické např. z hlediska její spotřeby na úklid celé budovy, apod.A.12.1 Nepřímo ohřívaný zásobníkPrůměrná účinnost zdroje přípravy teplé vody η W,gen,sys se orientačně stanoví podle ČSNEN 15316-3-3 a DIN V 18599-8 závislosti na systémovém řešení přípravy TV. Pro nepřímoohřívané zásobníky platí, že účinnost zdroje přípravy TV v podobě plynového kotle je shodnájako η H,gen,sys. Podrobněji lze stanovit η W,gen,sys podle nominálního výkonu příslušného zdrojetepla podle ČSN EN 15316-3-3, kdy platí pro:a) standardní plynový kotel ,,, 84,0 2 · log ,,, /10084. (A.86)b) nízkoteplotní kotel ,,, 87,5 1,5 · log ,,, /10085. (A.87)c) kondenzační kotel do roku 1995 ,,, 91,0 1,0 · log ,,, /10086. (A.88)d) kondenzační kotel mladší než 1995 ,,, 941,0·log ,,, /10087. (A.89)kde P gen,nom,out,sys je jmenovitý příkon zdroje tepla, plynového kotle pro přípravu TV [kW].A.12.2 Přímo ohřívaný zásobníkPro plynem přímo ohřívané zásobníky je postup stanovení účinnosti výroby energieη W,gen,sys odvozen ze vztahů uvedených v ČSN EN 15316-3-3 a stanoví se ze vztahu ,,, ,, ,,, ,.,88. (A.90)kdeQ W,gen,ls,sys je celková tepelná ztráta zásobníku, které se pro přímo ohřívaný zásobníkpomocí plynu stanoví podle normy ČSN EN 15316-3-3, pro elektricky ohřívaný zásobníks časově průběžným ohřevem se stanoví podle normy ČSN EN 15316-3-3, resp. přílohy Dpro časově programovatelnou přípravu teplé vody.Alternativně lze při stanovení Q W,gen,ls,sys postupovat podle zjednodušeného postupuuvedeného v DIN 18599-8¨, kde pro přímo ohřívané zásobníky přípravy teplé vody platí vztah– A 47 –

More magazines by this user
Similar magazines