metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha AMetodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budovyměsíce. Potom lze pro stanovení potřeby energie na přípravu teplé vody Q W,nd,j použítzjednodušený vztah ,, , · · · , , 105. (A.107)12 · 10 kdeV W,j je měsíční (roční) spotřeba teplé vody v z-té zóně za [m 3 /měsíc(rok)],θ W,h je průměrná roční teplota teplé vody v místě přípravy [°C],θ W,c je průměrná roční teplota přiváděné studené vody [°C].Poznámka: Pro průměrnou teplotu teplé vody θ W,c se uvažuje hodnota θ W,c = 10°C. Vpřípadě diference pro roční období lze uvažovat pro letní období θ W,c = 15°C, pro zimníobdobí θ W,c = 5°C. V případě bytových domů se sníženou spotřebou energie na vytápěnílze použít jednotně hodnotu Q W,nd,z,j = 550 kWh/rok na jednu osobu podle ČSN 73 0540-2.– A 51 –

More magazines by this user
Similar magazines