podzim 2011 - Fermacell

fermacell.cz

podzim 2011 - Fermacell

l i s t o p a d 2 0 1 1Rekonstrukce veřejné budovy: Stěny, podhledy i podlahyFERMACELL v rekonstruované Nemocnici na Františku v PrazeRozsáhlá rekonstrukce a modernizace Nemocnice na Františku byla zahájena již v roce 1997 a od té doby se podařilonemocnici proměnit v moderní zdravotnické zařízení, které má své pevné místo v rámci pražského zdravotnictví.Na stěnách, při opláštění podhledů a při realizaci podlah našly své uplatnění i sádrovláknité materiály FERMACELL.Modulární výstavba: Slušovický Fagus předaldo užívání studentské koleje v norském AlesunduUniverzita v Alesundu (Aalesund University College) získala v loňském roce finanční prostředky na vybudování novýchubytovacích kapacit pro studenty. Ve výběrovém řízení na dodávku pěti bloků pro přibližně 90 studentů a mladých rodins dětmi zvítězila společnost Fagus Slušovice, která ve svých modulech využívá sádrovláknité desky FERMACELL.Objekt splňuje z hlediska hygienického,energetického a požárního (veškeré vnitřnístěnové a stropní obklady jsou ze sádrovláknitýchdesek FERMACELL v konstrukciEI 30) náročné požadavky, jakéjsou v současné době kladeny na novou výstavbu.Fagus má s realizacemi studentskýchkolejí formou modulární výstavbybohaté zkušenosti (v posledních letechstavěl ubytování pro studenty např. v Amsterdamu,Heidelbergu či Hammu), podleMartina Tomšů z marketingu firmy všakbyla tato stavba v mnoha směrech unikátní:„Použili jsme 3,4 široké moduly o délcenecelých 7 m a abychom byli schopni postavitkaždý jednotlivý pokoj včetně koupelnyv hotovém stavu již v našem výrobnímzávodě, připravili jsme kombinovanéRealizační firmou, která realizovalakonstrukce FERMACEL, byla společnostALLEGRO s.r.o. Praha, architektem ing.arch. František Hubata, investorem zřizovatelnemocnice, Městská část Praha 1.Materiály FERMACELL byly použity naploše cca 1000 m2 a pod odborným dohledemaplikačního technika Fermacell panaKlause Křeválka byly realizovány stěny1S11, opláštění podhledů a podlahy 2E33s voštinou a voštinovým zásypem. DeskyFERMACELL 12,5 mm jsou také v půdnívestavbě bývalé zvonice. Hospodárnézlepšení akustiky nabízí 35 mm vysoképodlahové konstrukce, tvořené dvěmadeskami FERMACELL 12,5 mm a 10 mmsilnou dřevovláknitou deskou. V kombinacis voštinou a voštinovým zásypem nabízíideální řešení k zlepšení hodnoty kročejovéneprůzvučnosti starých nemocničníchstropů. Důvodem využití materiálůFERMACELL v interiérech rekonstruovanéNemocnice na Františku bylyFaktory jako vysoká stabilita, odolnostvůči nárazům, dobrá zvuková izolace aspolehlivá protipožární ochrana, roli přivýběru materiálu hrál i fakt, že desky jsouprostředkem ke zdravému klimatu v místnostech.Více informací včetně fotogalerie exteriérůa interiérů Nemocnice na Františkunajdete na www.nnfp.cz.centrální teplovodní topení s elektrickýmpodlahovým vytápěním, veškeré rozvodyvody jsme realizovali v požadovanémprovedení s ochranou proti úniku vody dostěn, venkovní fasády jsme navrhli v kombinacihliníkových kazet a severskéhosmrku a všechny terasy a schodiště jsmepokryli betonovými dlaždicemi.“Tento náročný projekt představovalněkolikaměsíční intenzívní přípravua plánování všech činností. Samotnástavba trvala přibližně 2,5 měsíce, odsrpna 2011 již koleje plně slouží studentůmuniverzity.Další informace o společnosti FagusSlušovice i o realizaci ubytovacích kapacitUniverzity v Alesundu hledejte nawww.fagus.cz.Individuální dřevostavba: Rychlý, architektonicky zdařilý a cenovědostupný rodinný dům od VESPER HOMES v Kamenném PřívozuI individuální dřevostavbu lze navrhnouta postavit rychle a cenově dostupně systémovýmkonstrukčním řešením. Ve známétrampské obci Kamenný Přívoz, kterouproslavil i oblíbený Posázavský pacifik,vyrostl v květnu letošního roku novýrodinný dům se značkou dřevostavebVESPER HOMES. Kousek od Prahy v krásnépřírodě Posazáví ho navrhla architektonickákancelář LABOR13 a následně hozrealizoval tým pod vedením ing. MichalaŠopíka. Stavba dokazuje, že i individuálněprojektovaná a architektonicky velmizdařilá dřevostavba může být realizovánasystémovým a certifikovaným řešenímveškerých detailů, navíc v poměrně krátkémčase a za dostupnou cenu.„Dům vykazuje veškeré charakteristikynašich domů, z mého pohledu je všakunikátní systémovým přístupem při řešenídetailů u individuálně navržené stavby.Typové projekty rodinných domů na bázidřevostaveb používají systémová řešenístandardně, ale návrhy dle zadání klientaa jeho architekta, realizované systémově„na míru“ v ose investor-architekt-realizačnífirma nejsou u nás obvyklé a standardní.“,uvedl ing. Michal Šopík, spolumajitelrodinné společnosti otce a synůŠopíkových Dřevěné konstrukce ŠOPÍKs.r.o., která stojí za značkou pro dřevostavbyVESPER HOMES.V novém rodinném domě byly ve velkéPodlahy: Podlahy (i stěny) z materiálů FERMACELLv bytovém domě v Olomouci-SlavoníněModerní nízkoenergetický třípodlažní dům s osmi bytovými jednotkami v Olomouci-Slavoníně dokončila v září2011 uničovská společnost Vario Vila a v na podlahách i stěnových konstrukcích se tady uplatnily sádrovláknitémateriály FERMACELL.Suchá podlaha FERMACELL je realizovánave skladbě podlahové prvkyFERMACELL 2E31 + podlahová voštinaFERMACELL a voštinový zásyp FERMACELLv celkovém objemu cca 440 m 2 . „Podlahovésystémy FERMACELL máme vyzkoušenéa pro konkrétní skladbu mluvilarychlost a systémovost provedení – jdeo suchý technologický proces a systémovéřešení. Výborné jsou i akustické parametry,ocenili jsme také poradenský servis zestrany zástupců společnosti Fermacell“,uvedl ing. Břetislav Lacina, jednatel a spolumajitelfirmy Vario Vila. Zákazníkům takbyla firma schopna nabídnout moderní,kvalitní a energeticky úsporné bydlenímíře použity sádrovláknité materiályFERMACELL. Desky FERMACELL jsou součástívnitřních stěn, na podlahách přízemíje suchý podlahový systém FERMACELLpro podlahové vytápění, tvořený podlahovýmiprvky o tl. 25 mm a vyrovnávacímpodsypem FERMACELL o výšce 20 mm.Podlahové prvky FERMACELL o tl. 25 mmjsou začleněny i do konstrukce podlahyobytného podkroví rodinného domu v KamennémPřívozu. Spolupráce mezi společnostíFermacell a firmou Dřevěné konstrukceŠOPÍK s.r.o. se datuje už od roku2004, kdy byla původní tesařská firma Šopíktransformována do této rodinné společnosti.V roce 2008 založil Michal Šopíkspolečnost na výrobu komponent pro dřevostavbyVESPER FRAMES s.r.o. a v roce2009 se zrodila filozofie a značka pro dřevostavbyVESPER HOMES. Více informacívčetně fotogalerie a výkresů najdete nawww.vesperhomes.cz.s prémiovými a mezinárodně certifikovanýmikonstrukcemi a materiály. U stěnovýchkonstrukcí byly použity pro jejichvýborné statické, požární a akustické vlastnostina ploše téměř 3 000 m 2 sádrovláknitédesky FERMACELL tl. 12,5 mm. „Certifikovanýsystém FERMACELL splňujepřísné požadavky naší legislativy a navíc jeto materiál, který pro jeho výrazný příspěvekke zdravému bydlení a další praktickévlastnosti – např. nosnost- ocení i samotníobyvatelé bytu.“, vysvětlil důvody volbytěchto materiálů ing. Břetislav Lacina. Informaceo nabídce společnost Vario Vilai o dalších referenčních objektech najdetena www.variovila.cz.2 3


l i s t o p a d 2 0 1 1Pasivní dřevostavba:První nulový dům s celodřevěnou konstrukcí NOVATOP v ČRV říjnu 2010 se začala stavět na Vysočině nulová dřevostavba s krytým bazénem z plně ekologických materiálů.Tento u nás zatím ojedinělý projekt pochází z dílny brněnské společnosti Vize Ateliér a hlavní roli při její realizacidostalo dřevo a NOVATOP, ojedinělá technologie celodřevěných velkoformátových panelů, která odpovídápřísným kritériím pro stavění pasivních staveb. Díky důrazu tvůrců tohoto rodinného domu na ekologii, energiia mikroklima byly v interiéru použity sádrovláknité desky FERMACELL greenline.Podlahy: FERMACELL ve školicím středisku KOVOSTEEL,které vzniklo rekonstrukcí bývalého skladu cukruSpolečnost KOVOSTEEL, s.r.o. ze Starého Města se od roku 1998 zabývá svozem, tříděním a recyklací odpadů.V roce 2008 společnost začala řešit situaci, jakým způsobem zajistit pro své zaměstnance systematický rozvojjejich znalostí a rozhodla se pro vybudování školicího střediska, které se začalo budovat na podzim roku 2010v prostorách 2. a 3. NP bývalého skladu cukru.Ing. Rostislav Kubíček z Vize Ateliér, jedenz hlavních tvůrců projektu, na témavnitřního prostředí domu řekl: „Vnitřníprostředí domu a pocity člověka v něm jsouovlivněny spoustou faktorů – převážněteplotou, vlhkostí a čistotou vzduchua teplotou okolních povrchů. Tyto vlastnostijsou ovlivněny jak materiály použitýmipro stavbu, tak technickým zařízením.Pro větrání prostor rodinného domu jepoužita vzduchotechnická jednotka s rekuperacítepla a vlhkosti s účinností 93 %pro teplo a 65 % pro vlhkost. Prostoryjsou proto 24 hodin denně větrány čerstvýmvzduchem tak, že v průměru jednouza 3 hodiny dojde k výměně veškeréhovzduchu v domě. Důležitá je regulacevlhkosti vzduchu a pohlcování nečistot.Proto jsou v domě použity materiály jakohliněné nepálené cihly, hliněné omítky,ovčí vlna a sádrovláknité desky Fermacellgreenline s látkou na bázi kreatinu. Tytomateriály dokáží vlhkost rychle akumulovat,když je jí nadbytek (při koupání, vaření,sušení prádla atp.), a poté pozvolnavydávat, když je jí v interiéru nedostatek.Zmíněné materiály navíc obsahují kreatin(či látky na jeho bázi), který je schopenpohlcovat nečistoty z ovzduší – formaldehyd,ozon apod.).K použití masivních dřevěných panelůNOVATOP došli architekti i investořipostupně.Investorům byly přírodní materiály příjemné,ale o existenci systémů z dřevěnýchmasivních panelů a jeho výhodáchvěděli jen tvůrci. NOVATOP byl vybránhned z několika důvodů – firma AGROPNOVA, která jej vyrábí, je českým výrobcema její výrobní závod je poměrně blízko,navíc má ověřená a certifikovaná řešenía řadu úspěšných realizací energetickyúsporných dřevostaveb v tuzemskui zahraničí. To byla velká výhoda, ostatněpraktické výhody tohoto systému předvedlinvestorům na již zrealizovaných stavbáchosobně pan Biskup, majitel firmyDřevostavby Biskup, která je certifikovanourealizační firmou, stavící ze systémuNOVATOP. Další informace a fotogalerii jsoudostupné na www.novatop-system.cz.Podrobnosti o výhodách a vlastnostechdesek FERMACELL greenline pak nawww.fermacell-greenline.cz.Na stavbě proběhly statické úpravy celéhoobjektu, byly doplněny části krovůa podlah, zesíleny a vyměněny ocelovékonstrukce, proběhla repase dobovéhovýtahu a dopravníku, které dříve sloužilyk manipulaci s cukrem. Stavba je vybavenanovou vzduchotechnikou, rozvody zdravotechnikya elektra. Na rekonstrukci podlahse významnou měrou podílely podlahovésystémy FERMACELL. Realizaci podlahFERMACELL zajistil FC Expert, společnostJP gips s.r.o. pana Josefa Pospíchalaz Uherského Brodu, k úpravě komplexníhodesignu byl přizván Ing. arch. Jan Konečný.V učebnách a konferenční místnostijsou podlahy tvořeny voštinou FERMACELL60 mm (alternativa 30 mm) + voštinovýmzásypem FERMACELL, voština je přitomv místě elektro kanálů přerušena. Na vyrovnávacípodsyp FERMACELL o tloušťce10 – 50 mm je pak položen podlahový prvekFERMACELL 2E33 35 mm, tvořený dvěma12,5 mm deskami a jednou 10 mm deskou.V hlavním sále školicího střediska bylapodlaha ještě zesílena a na podlahový prvek2E33 byla položena další vrstva se sádrovláknitoudeskou FERMACELL tl. 10mm,která byla na podlahový prvek celoplošněprolepena a pojištěna vruty (sponkami).Vrchní vrstvu podlah školicího střediskaKOVOSTEEL, které se slavnostně otevřelov pátek 7. říjnu 2011, tvoří masivní dřevěnépodlahy. Informace o technologii lepenímasivní dřevěné podlahy na sádrovláknitoupodlahu FERMACELL lze najít nawww.fermacell.cz.4 5


l i s t o p a d 2 0 1 1Novostavba veřejné budovy: Centrum vědy Koperník ve Varšavě –nový nejmodernější vzdělávací a kulturní komplex v PolskuNové Vědecké centrum Kopernik (dále jen VCK) ve Varšavě je prvním polským interaktivním centrem vědeckéhovzdělávání pro děti, mládež a dospělé a princip jeho fungování vychází z koncepce učení prostřednictvím zajímavýchpokusů, prováděných návštěvníky.Vědecké centrum Kopernik je komplexbudov se dvěma nadzemními podlažímio výšce 12 m s 16 m místními dominantami.Mezi ně patří vyhlídková terasaplanetária a místo zavěšení Foucaltovakyvadla. V areálu VCK se plánuje provéstprvky malé architektury, které plnípředevším roli exponátů v Parku objevitelů.Je zde umístěno téměř dvacet expozičníchmíst, která slouží k rekreaci a vzdělávání.Našlo se také místo pro objektyuměleckých děl. Investorem nového centrabylo hlavní město Varšava, generálnímdodavatelem společnost Warbud SAa hlavním architektem byl Dr. Ing. Arch.Jan Kubec. Projektový návrh varšavskéhoVědeckého centra Kopernik měl za cílobnovit již ztracené charakteristické prvky(pláž, vodní pláně a kopce) levého břehuVisly v úseku mezi navrhovanou budovouVCK a Svatokřížským mostem. Koncepcevycházela z myšlenky, že toto místobude „žít“ a tvořit zajímavou nabídku jakpro zájemce o vnitřní expozice Centra, taki pro ty, kteří nebudou mít chuť se dovnitřpodívat. Charakter přátelského a zajímavéhoveřejného prostoru umožní zajímavěa užitečně trávit volný čas a pro varšavskénábřeží je to i šance na novou turistickouatrakci mezinárodního významu.V novém Centru bylo použito mnoho inovativníchkonstrukčních řešení při využitímnoha moderních stavebních materiálůvčetně sádrovláknitých desek FERMACELLa cementem pojených desek FERMACELLPowerpanel H 2O, které byly díky svým jedinečnýmpřednostem využity při konečnýchúpravách interiérů objektu. K obloženívšech stěn komplexu byly použity sádrovláknitédesky FERMACELL o tloušťce12,5 mm a cementové Powerpanel H 2Oo síle 12,5mm, konkrétně byly podle návrhuprojektantů RAr-2 Laboratorium ArchitekturyGilner+Kubec ze Slezské Rudy použitysystémové konstrukce vnitřních stěn1 S21, 1S31 a závěsných stropů 2S11. Hlavnímpožadavkem byla zejména vysoká úroveňprotipožární ochrany vnitřních stěn (EI60 min.) a stropů (EI 60), vyrobených v systémuocelových konstrukcí. Celkem bylov centru použito 30 000 m 2 sádrovláknitýchdesek FERMACELL a 5 000m 2 cementovýchdesek Powerpanel H 2O. Efektivní využitísilného a tvrdého materiálu, možnosttrvanlivého slepení okrajů desek bez výztužnýchpásek (i mimo konstrukci), žádnéúhelníky v rozích, žádné dodatečné konstrukcena skříňky, poličky, topení, žádnévýztužné profily pro napojení příčnýchstěn, malý počet šroubů (desky se připevňujípouze na sloupky), žádné základovénátěry před malováním a tapetováním,možnost provést akustické a požárnípříčky (také) bez výplně minerální vlny,ale především stabilita a trvanlivost spojůslepených během montáže – to je pouzečást důvodů, pro které sádrovláknité materiálya systémy FERMACELL nacházejístále častěji uplatnění u objektů veřejnéhoužitku. Dokonalým příkladem možnostipoužití systému FERMACELL se staloi nové varšavské Centrum vědy Kopernik,kde se opět ukázalo, že využití FER-MACELLu má vedle univerzálních vlastnostítaké ekonomický rozměr. Náklady nasystém při započtení ceny materiálu, příslušenstvía práce mohou konkurovat jinýmtechnologiím a díky tomu je výstavbas využitím systému FERMACELL trvanlivá,ekonomická a výkonná.Adresa:Varšava, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20Projektové pracoviště:RAr-2 Laboratorium ArchitekturyGilner+KubecVedoucí architekt:Dr. Ing. Arch. Jan KubecDatum zpracování: 2006–2008Datum realizace: 2008–2011Investor:Hlavní město VaršavaCelková plocha:modul A, B a planetárium: 19 150 m 2Zastavěná plocha: 9 190 m 2Webové stránky Vědeckého centraKopernik najdete na adresewww.kopernik.org.pl.8 9


l i s t o p a d 2 0 1 1Výtahové šachty:Opláštění systémem FERMACELL se na trhu úspěšně prosazujeZ hlediska stavebních předpisů musí opláštění výtahových šachet splňovat řadu požadavků – důležitá je zejménamechanická odolnost a stabilita, zatížitelnost (výtahové šachty jsou díky rázovému zatížení z osob nebo předmětůvystaveny obzvlášť vysokému mechanickému zatížení), ale i požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdravía životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.Ocelové konstrukce výtahových šachetmohou být opláštěny různými materiály– sklem, plechem, cementotřískovýmideskami, objevuje se i dostavba cihlovouvyzdívkou. V poslední době se velkéoblibě u odborné veřejnosti těší sádrovláknitémateriály FERMACELL – zejménapro velmi dobré vlastnosti protipožární,pevnostní, hlukové, izolační, deskyFERMACELL jsou navíc vhodné pro použitíve vlhku. Materiály FERMACELL si získalyvelký respekt v oblasti dřevostaveba obecně v suché výstavbě, přesto se způsobjejich použití ve výtahových šachtáchoproti suché výstavbě zásadně mění. Tímtomateriálem lze nejen opláštit šachtu,ale za pomocí CD profilů šachty prodlužovat,vytvářet nové portály či zakrytovatelektrorozvody v domě. Taktéž prostupykolem šachet lze sádrovláknitými deskamirealizovat bez mezer mezi schodnicemia opláštěním – častou to příčinou propadudrobných předmětů.Všechny klíčové požadavky, kladené současnýminormami na opláštění výtahovýchšachet, plní materiály FERMACELL na výbornou.Charakteristické vlastnosti sádrovláknitýchdesek FERMACELL jsou definoványv Evropském technickém schváleníETA-03/0050, zkoušky prošly úspěšněi Zkouškou mechanické pevnosti dle ČSNEN 81-2. Desky FERMACELL navíc ztužujíve vodorovném směru konstrukci výtahovéšachty. Výtahové šachty opláštěné deskamiFERMACELL vykazují požární odolnostod EI 15 DP1– EI 60 DP1 a plní požadavkyna požární ochranu, které jsou dányČSN 730802 (v závislosti na výšce objektua délkách únikových cest).Od začátku září je navíc na webovýchstránkách společnosti Fermacelldostupná nová sekce, která je věnovánaopláštění výtahových šachet sádrovláknitýmia cementovláknitými materiályFERMACELL. Na www.fermacell.czv rubrice Řešení najdou zájemci nejenobecný popis opláštění výtahových šachetsystémem FERMACELL a všeobecnépožadavky, ale i technologický postupmontáže, detaily řešení, výhody, fotogaleriia přehled doporučených realizačníchfirem, které rekonstrukci či realizacinové výtahové šachty pomocí systémuFERMACELL zajistí.FERMACELL na semináři Přístavby nástavby vestavby z požárního hlediskaProfesní komora požární ochrany (PKPO) a STUDIO AXIS, spol. s r.o. (Centrum vzdělávání ve stavebnictví) pořádalave čtvrtek 10. listopadu 2011 seminář „Přístavby, nástavby a vestavby z požárního hlediska“, věnovaný konstrukčnímzásadám, zásadám projektování, požadavkům na stavební konstrukce a systémovým řešením v oblastipožární bezpečnosti přístaveb, nástaveb a vestaveb. Systémová řešení se sádrovláknitými a cementovláknitýmimateriály FERMACELL představil na školení Dipl.-Ing. Jaroslav Benák, projekční konzultant společnostiFermacell pro dřevostavby, modulovou a suchou výstavbu.Seminář, který proběhl v prostoráchStudia Axis v Praze byl součástí celoživotníhovzdělávání členů ČKAIT a ČKA a každýúčastník obdržel „Osvědčení o absolvování“.Kromě Jaroslava Benáka z FermacellGmbH na semináři přednášeli Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. z Fakulta stavebníČVUT, Ing. František Chuděj a Ing. VilémStanke z Profesní komory požární ochrany.Kombinace dřevostavby a modulární výstavby: FERMACELL narodinných domech realizovaných unikátním systémem Box HouseSystém Box House originálně (systém je chráněn mezinárodním užitným vzorem) kombinuje princip dřevostavbya modulární výstavby. Touto technikou stavebního systému se v České republice zabývá stavební firma MERATRADE a její tým designéru Sense of living. Na rodinných domech, realizovaných systémem Box House, se široceuplatňují sádrovláknité materiály FERMACELL – desky FERMACELL tl. 10 mm jsou použity na stropech, příčkyjsou opláštěny deskami FERMACELL 12,5 mm a FERMACELL VAPOR, podlahy jsou ze systému FERMACELL 2 EE 22.Nové technické informace FermacellNové rozteče – definice nové osovévzdálenosti pro nosnou konstrukci stropůa střech v závislosti na oblasti použití.V oblasti použití 1 (prostory s normálnívzdušnou vlhkostí) se například zvětšujerozteč nosné konstrukce u desky tloušťky10 mm z 350 mm na 420 mm. To přináší jakúsporu nákladů na nosnou konstrukci, taki úsporu času na její montáž. Nové roztečejsou zapracovány do technických podkladůFERMACELL.Zkouška mechanické pevnosti pro výtahovéšachty dle ČSN EN 81-2 potvrdilavysokou zatížitelnost sádrovláknitých desekFERMACELL, které tímto splňují požadavkyna opláštění výtahových šachet.Box House představuje novou možnostvýstavby nízkoenergetickéhodomu, sestaveného z modulů – boxů,jež jsou zhotoveny v továrně a jsou spojoványk sobě tak, aby tvořily nosnouobvodovou konstrukci stavby. Moduly/boxy jsou tvořeny dřevěnými a ocelovýmiprvky a základní rozměr takovéhotomodulu je 800x600x3000 mm. Výhodousystému je, že se stavbou obvodovýchvnitřních stěn lze rovnou tvořit interiérdomu v podobě vestavěného nábytku.Z realizací Mera Trade a týmu designéruSense of living je patrné, že důrazje kladen na kvalitní architekturu, designa zpracování domů. I u nyní dokončovanýchrodinných domů v Tuchlovicíchse na malém prostoru zastavěnéplochy domu podařilo uskutečnit velkorysédispoziční uspořádání. V částidomu je otevřený prostor obytné částispojený s kuchyňskou linkou a jídelnoua součástí tohoto prostoru jsou v rámcikonstrukčního systému Box Houseuloženy všechny potřebné součásti– vysoké spotřebiče kuchyňské linky,knihovna s TV-setem a úložné prostoryk jídelně. Další část domu slouží jakousoukromá část s ložnicemi a koupelnou,v zadní části jsou situovány dva dětsképokoje s přístupem do společné koupelny.V interiéru pokojů jsou zakomponoványboxy, které slouží jako úložné prostorya nika pro psací stůl. Dům obsahujei technickou místnost s veškerým technickýmzázemím včetně prostoru pro pranía sušení prádla. Díky systému Box Housea navrženému uspořádání bylo dosaženovysokého standardu bydlení na ploše130m 2 . Více informací o systému BoxHouse najdete na www.box-house.cza www.senseofliving.eu.Opláštění bylo zkoušeno pro různé druhyspodní konstrukce (pro válcované profilyi pro tenkostěnné CW a UW profily) a prorůzné osové rozteče – 625 a 1000 mm.Inspekční certifikát I-63-0101/11/ZZ/T,vydaný v květnu letošního roku Strojírenskýmzkušebním ústavem v Brně, je k dispozicina webových stránkách FERMACELL.10 11


Fermacell stříbrným partnerem projektu Dřevěná stavba roku 2011Dřevěná stavba roku 2011, kterou připravila Nadace dřevo pro život pod záštitou Ministerstva zemědělství, volněnavazuje na úspěšnou architektonickou soutěž Dřevěný dům (uskutečnila se v letech 2006, 2008 a 2010). I tentounikátní projekt, jehož základním cílem je podpora staveb ze dřeva jako obnovitelného přírodního materiálu,podporuje v roli stříbrného partnera společnost Fermacell.Soutěž je určena architektům, projektantům,studentům závěrečných ročníkůodborných škol a realizačním společnostem,pro které jsou určeny kategorie dřevostaveba dřevěných konstrukcí. Přihlásitse mohli také obce a města coby realizátořidřevěných dětských hřišť, tato kategorieje však k datu vydání bulletinu jižuzavřena. Ostatní tři kategorie, tj. Modernídřevostavba (návrh, studie obytnéhodomu), Moderní dřevostavba (realizovanýobytný dům) a Roubený dům (realizovanároubená nebo srubová stavba) jsou ještěotevřeny a na základě opakovaných žádostío prodloužení termínu pro odevzdánísoutěžních děl se organizátoři rozhodlitěmto požadavkům vyhovět – poslednímezní termín pro přihlášení soutěžníchděl je tedy 31. prosince 2011.Slavnostní vyhlášení vítězů kategoriídřevěných domů proběhne v rámci hlavníhodoprovodného programu na veletrhuDřevostavby 2012 na výstavišti v Holešovicích.Kontaktními osobami jsou Ing. StanislavPolák, ředitel Nadace dřevo pro života Stanislav Müller, DiS., který je vedoucímprojektu Dřevěná stavba roku. Podrobnostio podmínkách pro soutěžící a dalších detailechprojektu Dřevěná stavba roku 2011najdete na www.drevenastavbaroku.eu.Požární odolnost materiálů FERMACELL důvodem jejich obsazení do jednéz hlavních rolí německého válečného velkofilmu o náletu na Drážďanyká společnost teamWorx Television & FilmGmbH, určitě ale nevíte, že kulisy drážďanskýchstaveb z roku 1945 byly vyráběnyz materiálů FERMACELL!Jak se to stalo? Zástupci produkcez teamWorx hledali pro kulisy takovoustavební technologii, která dokáže splnitpožární zatížení 3x 5 minut natáčení bezvýraznějšího poškození materiálu a konstrukce.Navíc to měly být materiály, kterébudou cenově dostupné (každá TV a filmováprodukce šetří!) a které umožnírychlou a historicky věrnou realizaci kulishistorických domů v Drážďanech. Objektyse musely nejen rychle postavit, alepoužité materiály musely umožnit i zpracovánífasádních detailů. Nejdříve filmařipoužívali jiné materiály, ty všakuvedeným požárním požadavkůmnevyhověly. Po úspěšných pokusechs našimi materiály nechala v Oberhasenuprodukce teamWorx celé kulisyvybudovat s FERMACELLem na bázidřevěné konstrukce.Pokud Vás zajímá příběh filmu, takje o dvou mladých lidech, kteří stáli naopačných stranách, kteří však přestok sobě dokázali najít cestu. Romantickývztah se odehrává na pozadí nejstrašnějšíhonáletu 2. světové války – mezi13. a 15. únorem 1945 se britskémua americkému letectvu podařilo běhemtří strategicky naplánovaných náletůsrovnat město se zemí.Ve filmu je skvěle a mimořádně působivězachycen celý nálet na město, snímekurčitě stojí – a nejen kvůli odolnostimateriálů FERMACELL – zato vidět!Možná jste viděli nebo někdy uvidíteTV romantické válečné drama „Dresden“,které v roce 2006 pro ZDF natočila němec-12Fermacell GmbH, org. sl. Praha | Žitavského 496 | 156 00 Praha 5 – Zbraslav | tel. + 420 296 384 330 | www.fermacell.cz

More magazines by this user
Similar magazines