Role domácích nerostných surovin pro sektor ... - TOP EXPO CZ

top.expo.cz

Role domácích nerostných surovin pro sektor ... - TOP EXPO CZ

Význam uhlí pro ČRPodíl zdrojů energie na bruttovýrobě elektřinytěžba hnědého uhlí v roce 2011 dosáhla46,8 mil. t8,4% 3,6%na bázi uhlí se v ČRvyrábí přes 55 % elektřiny32%Zdroj: Bilance MPO56%uhlíjádroOZEostanína teplu z uhlí závisí 1,5 mil.domácnostípři těžbě uhlí je přímozaměstnáno 22,5 tisíc osobUhlí je nejvýznamnější domácí energetickou surovinou ČR.3

More magazines by this user
Similar magazines