Role domácích nerostných surovin pro sektor ... - TOP EXPO CZ

top.expo.cz

Role domácích nerostných surovin pro sektor ... - TOP EXPO CZ

Životnost hnědouhelných lomůV rámci územních limitůZa územními limity21452115Vršany2055Vršany 2068Libouš BílinaČSA Bílina LiboušČSA2022 2037 2040 2058 2040 2037 2058 2022Při těžbě za územními limity by bylo uhlí k dispozici ještě vícnež 130 let pro efektivní využívání v českém hospodářství.6

More magazines by this user
Similar magazines