z rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Krajským ...

media1.mypage.cz

z rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Krajským ...

017 340-081Tento výpis elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 14.8.2008 v 10:33:44 pro zákonemdefinovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výtisku) z obchodního rejstříku. EPVid:toSeu03bpaucco9s3pz rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedenéhoKrajským soudem v Brněoddíl S, vložka 1394Název: Společenství vlastníků jednotek pro dům Demlova čp. 1025,1026 v Třebíčipředseda: Jiří Šebek, r.č. 550318/0452Třebíč, Nové Dvory, Max. Gorkého 542/13, PSČ 674 01den vzniku funkce: 13.května 2008den vzniku členství ve statutárním orgánu: l3.května 2008místopředseda: Martina Vaverková, r.č. 735113/4747Třebíč, Horka Domky, Demlova 1026den vzniku funkce: 13.května 2008den vzniku členství ve statutárním orgánu: 13.května 2008člen: MVDr. Ladislav Trojan, r.č. 560626/0792Třebíč, Demlova 1025/35den vzniku funkce: 13.května 2008den vzniku členství ve statutárním orgánu: 13.května 2008člen: Lubomír Podolský, r.č. 750320/4544Třebíč, Horka Domky, Demlova 1026, PSČ 674 01den vzniku funkce: 13.května 2008den vzniku členství ve statutárním orgánu: 13.května 2008člen: Marie Horáková (Vrzalová), r.č. 765118/4530Třebíč, Horka Domky, Demlova 1025den vzniku funkce: 13.května 2008den vzniku členství ve statutárním orgánu: 13.května 2008člen: Jaromíra Henyšová, r.č. 615528/0956Třebíč, Horka - Domky, Demlova 1026/37, PSČ 674 01den vzniku funkce: 13.května 2008den vzniku členství ve statutárním orgánu: 13.května 2008člen: Michal Chňoupek, r.č. 740803/4524Třebíč, Horka Domky, Demlova 1026/37, PSČ 674 01


den vzniku funkce: 13.května 2008den vzniku členství ve statutárním orgánu: 13.května 2008Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemněpověřený člen výboru.Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytnýpodpis předsedy a dalšího člena výboru.


Obchodní rejstřík - výpisy platnýchOvěřuji pod pořadovým číslem OOŽÚ/08/674, že tato listina, která vzniklapřevedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronicképodoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shodujes obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronicképodobě.Ověřující osoba: Fialová DanaV Třebíči dne 14.08. 2008. ~~/POdPIS : ~ .

More magazines by this user
Similar magazines