Zpráva o činnosti

ou.mnichov.cz

Zpráva o činnosti

POVEDLO SE REALIZOVAT Besedy pro školy Odborné přednášky pro učitelé, zdravotní sestry a propěstouny Den otevřených dveří – poradna Cheb Vytvoření manuálu pro práci s párem a standardní metody provyšetření dítěte pro zakázku OSPOD-u Pravidelné intervize v poradnách Vytvoření arteterapeutické skupiny – od 21.11. každou středuod 15.30 do 16.30, celkem 9 dětí ve věku 8-12 let, celkemcca 12 sezení Poradna na facebooku Nové vybavení konzultovny pro klienty Nové techniky práce + vybavení pomůckami („písek“)


SPOLUPRÁCE Pokračuje – OSPOD a soud (zprávy při rozvodovýchsporech o děti, asistované kontakty), AD, IC, školy, PMS,Kotec, psychiatři aj. Rozšíření spolupráce – PPP, Náhradním rodinám (o.p.s.) Neformální pracovní skupina pro NRP pro KK V r. 2013 vznikne Krajská koordinační skupina pro NRP


PRAXE STUDENTŮ 1. – 22.2. – souvislá praxe 2 studentek VOŠ Cheb 13.2. – 17.2. – souvislá praxe studentky UK Praha 12.4. - jednodenní praxe studentky UHK 1. – 21.12. – souvislá praxe studentky UHK


PERSONÁLNÍ ZMĚNY Ukončení pracovní činnosti Mgr. Jiří Hanák Snížení úvazku na ½ - PhDr. Nová Přijetí nové spolupracovnice pro poradny Cheb (2 dny) aSokolov (3 dny) – Mgr. Šárka Štěříková Přijetí nové externí pracovnice na pozici psychologa vporadně Cheb – Mgr. Petra Písecká Přijetí nových externích pracovníků na LD – PhDr.František Kšajt, Mgr. Sylvie Szostoková


VZDĚLÁVÁNÍ Chládková - výcvik v DDP metodě zaměřený na terapeutickoupráci s dětmi, které prožily rané trauma a s jejich rodinami.Tento výcvikový program je primárně zaměřený na prácis adoptivními a pěstounskými rodinami. Rozsah – 80h.Dvoudenní setkání pracovníku v NRP v Hradec Králové.Supervize – 7 hodin. (1 rok Arteterapie z celkem 250 hodin) Albertiová - Kurz Náhradní rodinná péče očima rodinnýchterapeutů. Obsahem kurzu je orientace v oblasti náhradnírodinné péče a rodinného poradenství, porozumění specifikůmvývoje dětí vyrůstajících mimo svou původní (biologickou)rodinu. Rozsah 100 hodin (dokončení 2 013) Nová, Chládková, Albertiová - Sociální práce s pěstounskýmirodinami –. Rozsah 16 hodin. Kavková – dokončení TKI v rozsahu 150 hodin. Štěříková – Základy rozhovoru s dítětem. Rozsah - 6h.Dokončení TKI. (PT výcvik v psychoanalýze) Písecká – dokončení VŠ vzdělání, titul Mgr.


KURZY NRP realizovaly se dvakurzy (jaro apodzim) proškoleno: 2samožadatelky a 12párů, z toho 5zájemců o PP zvětšil se rozsahkurzů na 48 hodin,které jsou rozloženydo 6 sobot, většinouod 9.00 do 16.30 pozitivní hodnocení


PLÁNY 2013 Dokončení vzdělávacích kurzů. Nabídka služeb pro NRP, v rámci „podpory rozvoje služebpro ohrožené rodiny a děti“. Aplikace nových poznatků do praxe. Zlepšovat metody práce. Příprava kurzů NRP Neztratit smysl pro humor. Nevyhořet!!!!


Děkujeme zaspolupráci v uplynulémroce a přejeme hezkévánoční svátky a hodněpracovních a osobníchúspěchů do novéhoroku 2013

More magazines by this user
Similar magazines