Základní G a M funkce

pslib.cz

Základní G a M funkce

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍKATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBERECCNC obrábění[A]


CNC – OBECNĚKapitola 1 - Způsoby programování CNC strojůKapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programováníKapitola 3 - Řídící systémy, struktura programuKapitola 4 - Základní G a M funkceKapitola 5 - Souřadnicový systém pro soustruženíKapitola 6 - Souřadnicový systém pro frézováníKapitola 7 - Vztažné body a nulové body pro soustruženíKapitola 8 - Vztažné body a nulové body pro frézováníKapitola 9 - Způsoby programování G90 a G91 pro soustruženíKapitola 10 - Způsoby programování G90 a G91 pro frézováníKapitola 11 - Chlazení v oblasti obráběníKapitola 12 - Třískové hospodářství (využití výkovků, odlitků)


CNC – se zabývá problematikouPOSUNUTÍ ANASTAVENÍNULOVÝCH BODŮÚPRAVA PROGRAMŮAOBRÁBĚNÍPROGRAMOVÁNÍ(psaní programů)KOREKCE NÁSTROJŮ(upínání a nastavenínástrojů)


PŘEHLED POUŽITÝCH ADRES• % číslo hlavního programu 1 až 9999• L číslo podprogramu 1 až 9999• N číslo věty 1 až 9999• G Funkce dráhy• M stavová funkce, přídavná funkce• A úhel• D korekce nástroje 1 až 49• F posuv, prodleva• I,J,K parametry kruhového oblouku, stoupání závitů• P počet průchodů pro podprogram, měřítkový faktor• R předávací parametr pro cykly• S otáčky vřetena, řezná rychlost• T vyvolání nástroje (pozice nástrojového držáku)• U,B rádius kruhu, rádius (kladné znaménko), sražení (zápor. znaménko)• X,Y,Z souřadnice pro pozice (X též prodleva)• LF konec věty[1]


Základní G funkceZákladní přídavné funkce (G funkce)- přehledG00 – funkce rychloposuvuG00 X20 Y34 Z-1G00 X60 Z60Pohyb nástroje mimo obrobek (najíždění, přejíždění, odjezd)


Základní GfunkceZákladní přídavné funkce(G funkce)- přehledG01 – lineární interpolaceG01 X-2 Y24 Z-2 F20G01 X25 Z-10 F20


Základní G funkceG02kruhová interpolace ve smyslu …..G02 X… Y… Z… I… J… K…G02 X… Z… I… K…FRÉZOVÁNÍSOUSTRUŽENÍG02 X… Y… Z… U …G02 X… Z… B…I J K SOUŘADNICE STŘEDU KRUHUU funkcí G00 až G09 je povoleno potlačení nevýznamných nul


Základní GG03FRÉZOVÁNÍfunkcekruhová interpolace proti smyslu …..N50 G03 X45 Y7 Z-3 I0 J7 K0N50 G03 X45 Y7 Z-3 U7


Základní GG03SOUSTRUŽENÍfunkcekruhová interpolace proti smyslu …..N20 G03 X14 Z-16 I0 K-2N20 G03 X14 Z-16 B2


Základní GfunkceG 94 (mm/min)minutový posuv [1/min]M03


Základní GfunkceG 95 (mm/ot)otáčkový posuv [1/ot]M03


Základní GfunkceG92 omezení otáček S 1700G96 konstantní řezná rychlost S50 F 0,1G97 odvolává G96 a nastaví naposledy platné žádané otáčky.Poté jsou programovány otáčky adresou S (ot/min).


Základní GfunkceG33 konstantní stoupání


Základní GfunkceG92+G96omezení otáček + konstantní řezná rychlost


Základní GfunkceG70 míry v palcích G71 míry v milimetrech


Základní GfunkceG 40nástroj se pohybuje po naprogramovaném obrysuv nástrojovém registru nemusíbýt zanesena hodnotarádiusu frézy


Základní GfunkceG 41nástroj se pohybuje vedle naprogramovaného obrysu vlevoAby mohl být rádius přepočítán,musí být při navolení korekce řeznéhorádiusu aktivní korekce nástroje(D parametr),v nástrojovém registru musí býtzanesena odpovídající hodnotarádius frézy.


Základní GfunkceG 42nástroj se pohybuje vedle naprogramovaného obrysu vpravoJestliže se nástroj připozorování ze směru posuvunachází VPRAVO od obráběnékontury, musí býtprogramována funkce G42.


OPAKOVÁNÍG – funkce (přehled funkcí)• G00 rychloposuv (G00 X20 Y34 Z-1; G00 X60 Z60)• G01 lineární posuv (G01 X-2 Y24 Z-2; G01 X25 Z-10)• G02 kruhová interpolace ve smyslu …..(G02 X10 Y24 Z-3 U5; G02 X10 Y24 Z-3 I5 J0 Z0; G02 X10 Z-7 B5; G02 X10 Y24 Z-3 I-5 Z0)• G03 kruhová interpolace proti smyslu …..(G03 X10 Y24 Z-3 U5; G03 X10 Y24 Z-3 I5 J0 Z0; G03 X10 Z-7 B5; G03 X10 Y24 Z-3 I-5 Z0)• G54-G57 strojní posunutí nulového bodu• G58-G59 programové posunutí nulového bodu• G40-G42 kompenzace rádiusu frézy/špičky břitové destičky• G90-G91 absolutní/inkrementální programování• G94 minutový posuv [1/min]• G95 otáčkový posuv [1/ot.]• G92+G96 omezení otáček+konstantní řezná rychlost• G70 míry v palcích• G71 míry v milimetrech[1]


Základní MfunkceM00/M01 programový stopZastavení obrábění během programu, (vřeteno, posuvy, chlazení)ODSTRANĚNÍ TŘÍSEK Z OBROBKU NEBO NÁSTROJEZMĚŘENÍ OBROBKU


Základní MfunkceM03otáčení vřetena vpravoM04otáčení vřetena vlevo


Základní MM17funkcekonec podprogramu


Základní MfunkceM05vypnutí vřetenahlavní pohon jeelektricky zabrzděn,odjetí do bodu výměny,zásobníku


Základní MfunkceM02/M30konec hlavního programu(vypíná pohony, program nastaví opět na začátek)


OPAKOVÁNÍM – funkce přehled• M00/M01 programový stopZastavení obrábění během programu,(vřeteno, posuvy, chlazení).• M03 otáčení vřetena vpravo• M04 otáčení vřetena vlevo• M05 vypnutí vřetenaHlavní pohon je elektricky zabržděn.• M17 konec podprogramu• M02/M30 konec hlavního programuVypíná pohony, program nastaví opět na začátek.[1]


DĚKUJI ZA POZORNOSTA PŘEJI HODNĚ ÚSPĚCHŮ Zpracoval:Jaromír Kubíček, SPŠSE a VOŠ LIBERECjaromir.kubicek@pslib.cz


Použitá literatura(výběr hlavních publikací)Firemní materiály a prospekty[A] http://www.kovosvit.cz/cz/sp-180/[1] Popis softwaru pro obslužné prostředí SINUMERIK 810/820T r. vydání 1994

More magazines by this user
Similar magazines