Poslední výstřel - Národní filmový archiv

web.nfa.cz

Poslední výstřel - Národní filmový archiv

Národnífilmovýarchiv-českéfilmyvdistribuci-distribučnílistNázev:PoslednívýstřelŽánr:DramaRok:1950Režie:N:JiříWeissMilanRusínskýScénář:MilanRusínskýKamera:FerdinandPečenkaArch:BohuslavKulič,KarelLierHrají:AntonínKlimša(Halfar,předákuvysoképece),JiříKostka(polskýinženýrLibertaaliastavičSvoboda),AdolfKrál(struskařRobertKuča),ČeněkRábl(tavičGrygar),ZdeněkGrygar(hutníkGreč),SoběslavKřivda(elektromechanikLudvíček)Obsah:1


Národnífilmovýarchiv-českéfilmyvdistribuci-distribučnílistPoslednídnydruhésvětovéválkyveVítkovickýchželezárnách.FanatičtíNěmcistáleuvažujíozvýšenívýroby,zatímcoČeši,vedeničlenemkomunistickéstranyHalfaremainženýremHejnychem,usilujíojejízpomalení.PřijednomzčetnýchnáletůjezasaženaHalfarovapec.Dělnícijsourádi,žepecnebudepracovatproNěmcearozejdousedomů.JenHalfarsHejnychemužmyslínabudoucnostapustísedoopravy.Mezidělníky,utíkajícímiztovárny,jeistruskařKuča,kterýmávnedalekévsitěhotnouženu.Kdyžsevšakdozví,žeNěmcichtějívyhoditdopovětřívysoképece,ihnedběžívarovatsvédruhy.Dělníkůmsetakpodařízabránitzničenípecí.Kměstuseblížífronta,NěmciutíkajíazakrátkoobyvateléVítkovicvítajíRudouarmádu.Halfarihneddávádohromadypartu,abyopravilarozbitoupec.SnadšenímmupomáhámladýelektromechanikLudvíček.Jehoživotvšakukončíposlednívýstřelskrývajícíchseněmeckýchvojáků.Bibliografie:DrahomírJavorský,Poslednívýstřeluvysokýchpecí.Práce5,25.9.1949,č.225,s.3[rep.,3f.].?*?LydieTarantová,Novílidé.ReportážznatáčeníWeissovaodvážnéhofilmu”Poslednívýstřel”.Kino4,1949,č.25(8.12.),s.384,391[rep.,5f.].?*?JosefŠindelář,Poslednívýstřel.Naševojsko8,1949,č.51(23.12.),obálka[rec.,1prac.f.,2f.].?*?Poslednívýstřel.VýňatekzescénářerežiséraJiříhoWeisseaautoranámětuMilanaRusínského.Kino5,1950,č.8(13.4.),s.180[ukázkazescénáře].?*?JiříHendrych,Smělejivpředksocialistickékinematografii.FPČL2,1950,č.7-10,s.6-18[kom.;Tvorba1950,č.45,46].?*?bo,Film,kterýnásbudereprezentovatnaMFFvKarlovýchVarech.Rovnost66,16.7.1950,č.165,s.7[rec.,3f.].?*?vbr.[VladimírBor],”Poslednívýstřel”zOstravska.Mladáfronta6,19.7.1950,č.168,s.3[rec.].?*?Dvafilmyobudovánípoválečnéhoživota.Práce6,19.7.1950,č.167,s.5[rec.].?*?Československéfilmynafestivalu.Kino5,1950,č.15(20.7.),s.340-341[kom.,1f.].?*?AntonínKachlík,Dvězkušenostizfilmovéhofestivalu.Zemědělskénoviny6,21.7.1950,č.169,s.2[rec.].?*?DiskuseofilmuPoslednívýstřel.Práce6,23.7.1950,č.171,s.4[kom.].?*?jd,Prvníčeskoslovenskýfilmnafestivalu.Rovnost66,23.7.1950,č.171,s.6[rec.].?*?Led.[JiříLederer],DiskuseoPoslednímvýstřelu.Práce6,26.7.1950,č.173,s.4[kom.].?*?VladimírBor,Světovákinematografievbojizamíradokonalejšísvět.Mladáfronta6,30.7.1950,č.178,s.13[an.].?*?Festivalovýdebutčs.filmu.Kino5,1950,č.16(3.8.),s.367[rec.].?*?K.Šiktanc,Poslednívýstřel-Filmprostýchhrdinů.Mladáfronta6,4.8.1950,č.182,s.4[rec.,1f.].?*?Mj,Premiéranovéhočeskéhofilmu.ZdesetihistorickýchbojůoOstravu.Obranalidu4,5.8.1950,č.182,s.5[rec.,1f.].?*?A.J.Liehm,Poslednívýstřel-neúspěchvelkéhotématu.Lidovénoviny58,8.8.1950,č.184,s.5[rec.].*?JaroslavOpavský,Kuvedenífilmu”Poslednívýstřel”.Tvorba19,1950,č.35(30.8.),s.848[an.].?*?JaroslavDvořáček,Poslednívýstřel.Kino5,1950,č.18(31.8.),s.418[rec.,1f.].?*?JiříHendrych,Smělejivpředksocialistickékinematografii.Tvorba19,1950,č.45(8.11.),s.1073-1074[an.].?*?vk,1950panorama1950.Kino5,1950,č.26(21.12.),s.602-603[an.,1f.].?*?VáclavDaneš,Ofilmu”Poslednívýstřel”.Kino6,1951,č.3(1.2.),s.70[názordiváka].*?JiříWeiss,Bílýmercedes.Praha1995,s.99-100[vzp.].2


Národnífilmovýarchiv-českéfilmyvdistribuci-distribučnílist3

More magazines by this user
Similar magazines