distribuční list - Národní filmový archiv

web.nfa.cz

distribuční list - Národní filmový archiv

Národnífilmovýarchiv-českéfilmyvdistribuci-distribučnílistNázev:DnesopůljedenáctéŽánr:KriminálnídramaRok:1949Režie:N:JiříSlavíčekMiloslavDrtílek,LubomírMožnýScénář:MiloslavDrtílek,LubomírMožný,JiříSequens,RomanHlaváč,JiříSlavíčekKamera:KarelDeglArch:JanPacákHrají:VladimírŠmeral(detektivŠimák),JosefBeyvl(vrchníinspektorZouplna),KarelPavlík(stavitelArnoštKoudelák),MarieKautská(Alena,Koudelákovadcera),FrantišekHolar(Bartl,Aleninpřítel),JosefMaršálek(asistentFrantišekBeránekObsah:1


Národnífilmovýarchiv-českéfilmyvdistribuci-distribučnílistKrátceposkončenídruhésvětovéválky.Celárepublikausilujeoobnovuhospodářskéhoživota,někdetovšakpořádněskřípe.NapříkladnastavběfirmyKoudeláknenízdalekavšechnovpořádku.AsistentBeránekupozorňujemajitelestavebnífirmy,žebudova,kterásestaví,nenídostatečnězajištěna.OnepořádcíchnastavběhovoříisKoudelákovoudcerouAlenou,snížsesejdenatanečnízábavě,abyoslavilsvénarozeniny.Alenavšaknechceoničemslyšet.DruhýdenjeBeránekvbezvědomínalezenvesvětlíkudomu,kdebydlíAlenaataképolírKlimeš,snímžsekvůlistavběBeránekrovněždostaldorozporu.Beránekpopřevozudonemocnicezemře.JehovražduvyšetřujíkriminalistéZouplnaaŠimák,kterýjespecialistounačernýtrh.VpodezřeníjeněkolikosobBibliografie:Z.K.S.[Z.K.Slabý],Barrandovdopětiletky.Mladáfronta5,5.5.1949,č.105,s.4[obsah.].?*?vbr.[VladimírBor],Nováčeskádetektivka.Mladáfronta5,25.11.1949,č.276,s.4[rec.,1f.].?*?rp,Nováčeskádetektivka.Obranalidu3,26.11.1949,č.277,s.5[rec.].?*?Trojicenovýchčeskýchfilmů.Lidováobroda2,27.11.1949,č.278,s.10[rec.].?*?bw[BoženaWirthová],Pokusonovoudetektivku.Lidovénoviny57,1.12.1949,č.281,s.3[rec.].?*?Dnesopůljedenácté.Světpráce5,1949,č.48(1.12.),s.11[rec.].?*?JaroslavDvořáček,Dnesopůljedenácté.Pokusočeskoudetektivkunovéhotypu.Kino4,1949,č.25(8.12.),s.386-387[rec.,5f.].?*?kh,Plzeňskákinavuplynulémtýdnu.Pravda5,1949,č.50(10.12.),s.6(rec.(.?*?ZdenekZaoral,Vzoryaosobitost.Českýkriminálnífilm.II.část.Filmadoba24,1978,č.5,s.248-259[an.].2

More magazines by this user
Similar magazines