ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb ... - HOKEJBAL.cz

online.hokejbal.cz

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb ... - HOKEJBAL.cz

Č.j. 38/2011-2012

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Adresa: Žižkova 963, 535 01 Přelouč, Banka: GE Money Bank 1724200504/0600

Tel: 604 604 092, e-mail: dk@hokejbal.cz, www.hokejbal.cz

Předseda DK ČMSHb:

Libor Komůrka, e-mail: komurka@hokejbal.cz, tel: 604 604 092

V Přelouči 27.2.2012

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb – č.38-2011-2012

1. POPIS UDÁLOSTI HbK INTEVO Karviná- žádost o změnu části trestu na

podmíněný hráče Tomiczek Tomáš, reg.20928

2. VLASTNÍ ROZHODNUTÍ -DK ČMSHb na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: s odvoláním na

SŘ, DŘ, rozhodnutí č.26-2011-2012 ze dne 14.10.2011, kdy byl hráči udělen trest ve hře(dále jen TH)

v utkání č. 1034 za úmyslné seknutí protihráče do nohy a tento byl potrestán FP 80%(4000Kč) a ZČ na 55%

tj.12 utkání, kdy v současné době je FP uhrazena a ZČ vykonal v 8(osmi) utkáních a zbývá trest vykonat

v utkáních č.1093,1100,1105 a 1111, s e v y h o v u j e následovně:

Trest ZČ vykoná hráč v utkáních č.1093 a 1100 a trest ZČ v utkáních č. 1105 a 1111 se mění na podmíněný

v délce trvání do 21.4.2012.

Odůvodnění:

Dne 16.2.2012 obdržela DK ČMSHb žádost klubu HbK INTEVO Karviná o změně části trestu nepodmíněný

u hráče Tomiczka Tomáše, reg. 20928, který obdržel za TH, na základě rozhodnutí DK pod č.j. 26-2011-2012

FP 4000Kč a ZČ na 12 utkání. Ve svém odůvodnění klub uvedl, že hráč již vykonal ZČ v osmi

utkáních(uvedených v původním rozhodnutí), čímž splnil podmínku požádat po uplynutí nejméně poloviny

trestu o změnu části trestu na podmíněný, tudíž žádost je dle čl.5 odst. 12 DŘ oprávněná. Dále klub uvedl, že

Tomiczek byl vedením klubu zbaven postu kapitána a klubem mu byl uložen další trest v počtu 50-ti

brigádnických hodin . Dle klubu si hráč již plně uvědomil své chyby a zkratovitého jednání velmi lituje.

DK zkoumala původní rozhodnutí, bylo zjištěno, že FP byla klubem uhrazena dne 27.12.2011 a dále klub

uhradil poplatek za projednání v souladu s čl.5 odst. 12 DŘ ve výši 300Kč a doklad doložil k rukám předsedy

DK.

DK konstatuje, že původní verdikt byl odpovídající danému prohřešku a byl vymezen trest v takové výši.

DK bere na vědomí přímé jednání klubu Karviné již v době prvního trestání hráče, tak v době trestu a

v žádosti o prominutí trestu. Bere na vědomí, že hráč svého jednání lituje a chybu si uvědomil. Na druhou

stranu je třeba zachovat rozdíl v trestu uděleném v tomto případě, který vybočoval z řady “běžných“

prohřešků, od trestů, za které byly uděleny TH a DK hráče ve svých dosavadních rozhodnutích trestala. Přesto

se DK domnívá, že v daném případě není nutné, aby hráč vykonal celý trest ZČ a rozhodla o změně trestu

dvou utkání na podmíněné. Podmínku stanovila na dobu, která by měla být dostatečnou prověrkou hráčova

chování v dalších utkáních.

Své rozhodnutí tímto DK ČMSHb považuje za dostatečně odůvodněné.

Povinností oddílu HbK INTEVO Karviná je:

1. Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 2.3.2012 na e-mail: dk@hokejbal.cz

2. Dle DŘ čl. 5 odst. 12 klub uhradil poplatek 300,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí a zaslal potvrzení o

platbě DK ČMSHb k rukám předsedy DK Libora Komůrky.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle Hlavy V, čl. 502 SŘ, odvolání nemá odkladný účinek na uhrazení vyměřených částek.

Str. 1 / 2


Se sportovním pozdravem

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Adresa: Žižkova 963, 535 01 Přelouč, Banka: GE Money Bank 1724200504/0600

Tel: 604 604 092, e-mail: dk@hokejbal.cz, www.hokejbal.cz

Obdrží:

STK ČMSHb, LK ČMSHb, DK ČMSHb, RSHb xxx

kluby: HbK INTEVO Karviná

Předseda DK ČMSHb:

Libor Komůrka, e-mail: komurka@hokejbal.cz, tel: 604 604 092

Libor Komůrka

Předseda DK ČMSHb

Str. 2 / 2

More magazines by this user
Similar magazines